İstanbul Gündüz Kelebekleri

DOI :10.26650/AB/LS53.2022.052   
YazarAtıf ŞengünNuriye Güneyi

Kelebekler renkleri ve yaşayışlarındaki özellikler dolay isiyle insanların çok eskiden beri dikkat nazarını üzerine çekmiş bir hayvan grubudur. Resimde, şiirde ve hattâ teknikte birçok eserlerin içerisine girmiş, sanatkârlara ve ilim adamlarına bir ilham kaynağı olmuşlardır. Bu sebepten yabancı literatürde kelebeklerin toplanması, tayin edilmesi, yetiştirilmesi üzerine çok sayıda ve ekserisi renkli resimlerle süslü eserler yazılmıştır. Bildiğimize göre bu konuda Türkçe yazılmış renkli resimli bir eser mevcut değildir. Bunun başlıca iki sebebi vardır : birisi her bölgede ve her mevsimde yaşamakta olan kelebekleri toplamaktaki zorluk, İkincisi de bunların isimlerini tayin etmekteki müşkilâttır. Bu yönde bir teşebbüse sayın Prof. Dr. AKİF KANSU ve arkadaşları ile Prof. Dr. MUHTAR BAŞOĞLU tarafından geçilmiştir. Fakat bunların eserleri de gerek sayı bakımından ve gerekse çeşit bakımından bütün kelebekleri İçine almaktan çok uzaktır. HIGGINS'in verdiği listeye göre Türkiye'de 268 Gündüz Kelebeği yaşamaktadır. Prof. Dr. A. KANSU'nun listesindeki kelebek türleri sayısı 100’den azdır. Bunun sebebi Türkçe yayın yapmış olan meslekdaşlarımızın Koleksiyonunda Türkiye'nin her tarafından toplanmış materyalin bulunmayışıdır.
Her tarafı dolaşmak, her şeyden önce uzun zamana ihtiyaç gösterdiğinden, Önce ayrı ayrı bölgelere ait kelebeklerin toplanması ve sonra bütün materyalin bir araya getirilmesi yerinde olur. Prof. Dr. A. KANSU Orta ve Güney Anadolu kelebeklerini toplamıştır. Hazırladığımız hu eserde bir başka bölgenin, İstanbul ve civarının gündüz kelebekleri bahis konusu olacaktır. Bilhassa Özel Şişli Koleji öğrencilerinin yardımıyla beş seneden beri İstanbul ve civarındaki kelebekler toplanmış ve kürsümüze hediye ettikleri bu materyal ile oldukça zengin bir koleksiyon meydana getirilmiştir. Hemen şunu ilâve etmek yerinde olur ki, her ne kadar top lanmış kelebek sayısı üç binden fazla ise de bütün türlerin toplandığını İddia edecek durumda değiliz.
Başka memleketlerde mevcut kelebek sayısı ve kelebeklerin migrasyonu her gün tutulan istatistiklerle tespit edildiği halde, biz ancak bir öğrenci gurubunun ve birkaç meraklının topladığı materyal ile yetinmek mecburiyetinde kalmış bulunuyoruz. Bu eser çıktıktan sonra kelebeklerle daha yakından ilgilenecek tabiat meraklılarının koleksiyonları ve araştırmaları ile bu sahada noksanların giderileceğini ümit ederiz.

KonularZoology

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0903-2
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi02.09.1968
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.