İstanbul Tıb Mektepleri Enstitüleri ve Cemiyetleri

DOI :10.26650/AB/AA8.2022.108   
YazarOsman Ergin

Bir Türkiye Mâarif Tarihi yazmakta olan İstanbul vilâyeti Mektupçusu Bay Osman Ergin’in 1939 da çıkartmış olduğu birinci ciltte yalnız Süleymaniyedeki Darüttıb'dan bahsedilmiş olduğundan bunun hakkındaki mütalaalarımızı Türk Tıb Tarihi Arkivi’nin Haziran 1939 tarihli ve 12 sayılı nüshasında bildirmiştik.
Fakat asıl ilki tıb mektep ve müesseselerinin Tanzimattan evvel ve daha müteakip devirlerde açıldığı bilindiği için bunların Maarif Tarihinin umumî bahislerinden ayrılıp Tıb Tarihi Enstitüsü için ayrıca risale halinde bastırılması faydalı olacağı düşünülerek bunun böyle yapması Osman Ergin’e teklif edilmiş, o da bu teklifi memnuniyetle kabul ederek şu eser Enstitümüzün nam ve hesabına ortaya çıkmıştır.
Okunduğu zaman anlaşılacağı gibi eserde belli başlı 25 mektep, cemiyet, meclis, enstitü, veya müesseseden bahsedilmiş ve hepsi hangi me’haze veya hangi mütehassısa müracaatla yazılmış yahut yazdırılmış ise yerli yerince gösterilmiştir. Bu suretle tıb mektep ve müesseselerimizi tavsif eden böyle derli toplu hacmi küçük fakat tarihî kıymeti büyük bir risale vücut bulmuştur. Tıb tarihimize meraklıların kütüphanelerinde bu eseri bulundurmanın faydalarını izaha lüzum görmüyorum. Tıb Tarihi Enstitümüz bir asırlık tıb mektep ve müesseselerimiz hakkında her zaman müracaat olunacak ihticace salih bir me’haze sahip olmuştur.

KonularHistory & Philosophy of Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0971-1
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi09.11.1940
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.