İstanbul'un Rami Gecekondu Bölgesinde Çocuk Sağlığı Konusunda Araştırmalar

DOI :10.26650/AB/CH32.2022.080   
YazarCihat Tahsin GürsonOlcay Neyzi

Türkiye doğum nisbetinin ve çocuk ölümünün çok yüksek olduğu, çocuk beslenmesi ve çocukluk çağı enfeksiyonlarının, çözülmesi gereken bir problem olarak devam etmekte olduğu bir ülkedir.
Çocuk sağlığı konusunda rasyonel tedbirlerin alınabilmesi için koruyucu pediatri alanında üzerinde ön plânda durulması gereken hususların belirtilmesi gereklidir. Bu da memleketimizde çocuk sağlığının bugünkü durumunun İlmî ve objektif metodlarla bölge bölge ortaya çıkarılmasıyla kabildir.
Bu noktadan hareket ederek başlamış olduğumuz sosyal-medikal çalışmalarımızın ilk ve preliminer sonuçları bu raporda sunulmuştur.
Bu ilk çalışmada, bugün için İstanbul nüfusunun önemli bir oranını teşkil eden «gecekondu» popülasyonundan bir grup aile ve çocukları ele alınmıştır.
Son 15-20 yıl içinde, büyük şehirlerimizde şehircilik, sosyal hizmetler, iskân yönlerinden olduğu kadar sağlık yönünden de güçlükler yaratan bir nüfus artışı husule gelmiş olduğu malûmdur. Bunun sebebi, yine bilindiği üzere, çeşitli sosyal sebepler sonucu, yurdumuzda köylerden büyük şehirlere akının artması ve bunun yanında, dış memleketlerden Türkiye’ye göç eden kütlenin büyük bir kısmının da yine büyük merkezlere yerleşmesidir. Bugün İstanbul şehrinde, şehire son yıllarda göç etmiş ve «gecekondu» mahallelerde oturan, sosyal tariflere göre «şehir» veya «köy gruplarına tam olarak girmeyen, kendine has nitelikler gösteren büyükçe bir halk kütlesi mevcuttur. Bu halkın ve tabiatıyla bizim konumuz olan çocukların sağlık durumunun incelenmesi halk sağlığı konusunda alınacak tedbirlere yol gösterici olacaktır.
Gecekondu halkının hiç olmazsa bir grubunun niteliğini belirtme-i si bakımından, ilk pilot alan olarak Rami Gecekondu Bölgesinin bir mahallesi ele alınmıştır. Çalışmada, bölge çocukları üzerinde antropolojik, biyolojik, epidemiyolojik ve psikolojik yönlerden bilgi toplanmış, bunun yanında, çocuk sağlığı üzerine etkili olabilecek çeşitli faktörleri ortaya çıkarabilmek gayretiyle bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik tablosu da kabaca çizilmiştir.
Varılan sonuçlar ve ilgili tavsiyeler raporda belirtilmiştir.

KonularPediatrics

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0927-8
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1966
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.