Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri

DOI :10.26650/AB/SS26.2022.110   
YazarVecdi Aral

Bu kitap, uzunca bir zaman önce verilmiş doçentlik tezinin eskimiş sayılabilecek deyimlerinin bu günkü dile çevrilmesiyle meydana gelmiştir.
Kelsen'in hukuk teorisinin araştırma konusu yapılmasında kişisel ilginin doğumuna neden olan, bu teorinin filozofik olarak yürütülebilecek bir doğru hukukun aranması olanağını reddetmekle kendine özgü pozitivist bir karakter taşıması ve hukuk biliminin gerçek bir bilim kimliğine kavuşturulması yolundaki ciddi çaba ve girişimler arasında en başta yer alması keyfiyeti olmuştur. Diğer yandan hemen belirtilmelidir ki, onun teorisi saf metodolojik bir araştırmadır ve bu yüzden Kelsen'in hukuk ve devlet teorisine ilişkin bir çalışma da onun metodundan hareket etmek zorundadır.
Böylece Kelsen'in metodunu kendine konu edinen bu araştırma, iki bölümden oluşmaktadır. Sistematik ilişki ve bağlantının bozulmaması, konunun bir bütün olarak sunulmasının sağlanması için, birinci bölümde Kelsen metodunun sadece açıklanmasına girişilmiş, bu metodun değerlendirilmesine ise, karşılaştırılmasını kolaylaştırmak amacı ile aynı paragraf ve numaralar altında olmak üzere, ancak ikinci bölümde çaba gösterilmiştir. Bu niteliği ile araştırmanın başarı derecesinin, okuyucunun takdirine bırakılmış olduğu her türlü kuşku ve duraksamadan uzaktır.

KonularLaw

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0973-5
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.09.1978
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.