Köylerimiz

DOI :10.26650/AB/SS1.2022.091   
YazarNephan Saran

Bu çalışma 1966-1973 yıllan arasında Sosyal Antropoloji Bölümünde yapılan çeşitli köy araştırmaları kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın ana teması geleneksel köy toplamlarında yeni bir ailenin kuruluşu, aile örgütü ve aile yaşantısıdır.
Ülkemizde bu konuyla ilgili değerli pek çok araştırma kuşkusuz vardır ve bu çalışmalar sosyo-kültürel araştırmaların ilk ürünleridir. Ancak ilk defa bu çalışmayla çeşitli köy araştırmalarının sonuçları bir araya getirilmiş ve ülkemizdeki köy yaşantısı ile ilgili genel sonuçlara ulaşmanın denemesi yapılmıştır.
Çalışmanın kaynakça kısmında konuyla ilgili çalışmalar gösterilmekle beraber bunlardan büyük ölçüde yararlanılmamıştır. Bunun bir sebebi, yapılan köy monografilerinin genellikle bizim topladığımız biçimde sayısal verileri içermemesi ve bu nedenle karşılaştırma imkânı vermeyişidir. Bunun beraber, belirli bazı konularda bu araştırıcıların değişik köylerde yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla bizim bulgularımızın benzerliği de tespit edilmiştir.

KonularAnthropology

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0943-8
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1984
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.