Küreselleşme ve 1980 Sonrası Türk Toplumuna ve Basınına Yansıması

DOI :10.26650/AB/SS49.2022.147   
YazarAyşe Ceyda Ilgaz Büyükbaykal

Son yıllarda sık sık duyduğumuz küreselleşme kavramı özellikle 1980 sonrası dönemde birçok ülke dahil olmak üzere Türkiye’nin de gündemine yerleşmiş ve 1990’lann anahtar sözcüklerinden biri olmuştur.
Yeryüzünde yaşayan insanlar dünyadaki hızlı gelişim ve değişime uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Küreselleşmenin ekonomik açıdan serbest pazar ekonomisine geçilen, iletişim açısından hızla gelişen teknolojilerin yer aldığı, toplumsal açıdan ise son derece yoğun ilişkilerin yaşandığı bir süreç olduğu söylenebilir.
Bu kapsam içerisinde hazırladığımız "Küreselleşme ve 1980 Sonrası Türk Basınına ve Toplamana Yansıması' konulu çalışma Sayın Prof. Dr. Suat GEZGİN'in danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı'na Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuş ve 19 Temmuzl999 tarihinde yapılan tez savunmasında jüri tarafından başarılı bulunmuştur. Tez çalışmamın bazı bölümlerine kitap aşamasında yeni bilgiler eklenmiştir. Çalışmam sırasında beni yönlendiren ve benden yardımlarını esirgemeyen değerli hocam ve danışmanım Prof. Dr. Saat Gezgine, önerileriyle beni yönlendiren ve cesaretlendiren sevgili hocam Doç. Dr. Ali Rıza Büyükuslü’ya, bilgi ve düşüncelerini her zaman benimle paylaşmaya hazır olan değerli Gazetecilik Bölümü, hocalarıma, beni bugünlere getiren ve her zaman yanımda olan sevgili Anneme ve Babama, çalışmamın her aşamasında yardımlarını benden esirgemeyen ve beni yüreklendiren sevgili arkadaşım Sinan Ulutaş'a, çalışmama başladığım andan itibaren unutamayacağım yardımlarda bulunan sevgili arkadaşım ve meslektaşım Bilal Ank'a, dostluğunu daima yanımda hissettiğim sevgili arkadaşım Sağla Karakaş'a, konumla ilgili olarak bulduğu makaleleri bana getiren ve yardımlarını benden esirgemeyen sevgili arkadaşım ve meslektaşım Güven Büyükbaykal’a ve tüm diğer dostlarıma teşekkür ederim.

KonularSociology

BİLGİ


TürMonografi
ISBN975-404-581-X
E-ISBN978-605-07-1267-4
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.2000
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.