Kuşak Dağı’nda (Batı Toroslar) Kuvaterner Buzullaşmaları ve Eski Buzulların Morfometrisi

DOI :10.26650/B/PS12.2023.013   
YazarCihan Bayrakdar

Geçmişte yaşanan iklim değişikliklerinin nedenlerinin ve etkilerinin anlaşılması, insanoğlunun gelecekte karşılaşacağı çevresel değişiklikleri önceden tahmin etmesi ve önlemler alması açısından önem arz etmektedir. İnsanın yeryüzündeki varlık süresince, yani Kuvaterner’de yaşanan iklim değişiklikleri, buzul ve buzularası çağlarının yaşanmasına yol açarak, yer küreyi ve üzerinde yaşayan canlıların hayatını şekillendirmiştir. Ülkemiz de Kuvaterner buzullaşmalarının etkisinde kalmış ve Anadolu’nun farklı bölgelerindeki yüksek alanlarda gelişen buzulların bazıları günümüze kadar ulaşmıştır. İklim değişikliği etkisiyle ortadan kalkan buzulların oluşturduğu yer şekilleri ise çoğu sahada korunmuştur. Anadolu’daki buzullaşmalar ve bunlara ait yer şekilleri araştırmacılar tarafından sıklıkla çalışılmış olmakla birlikte morfometrik analizler sınırlı sayıda araştırmada uygulanabilmiştir. Buzul morfometrisi konusunda yeni yöntem ve yaklaşımlar son buzul çağının etkilerini daha net anlaşılmamıza imkân tanımaktadır.
Bu araştırma kitabı ile Batı Torosların doğu ucunda yer alan ve daha önce literatürde geçmeyen Kuvaterner buzullaşmalarının izlerinin yaygın bir şekilde gördüğümüz Kuşak Dağı’nın jeomorfolojik özelliklerini arazi çalışmaları ve İHA verileri kullanarak haritalamak, ayrıca morfometrik analizlerle Kuşak Dağı ve Batı Toroslar hakkında paleoiklimsel değerlendirmelerde bulunmak hedeflenmiştir. Yine bu kitapta buzul jeomorfolojisi konusunda yeni yöntem ve yaklaşımlar ayrıntılı açıklanmaya çalışılarak bu konularda çalışacak genç araştırmacılar için Türkçe kaynak kitabı olması amaçlanmıştır.
Bu araştırma kitabının hazırlanması sürecinde arazi çalışmalarında, veri ve kaynak temininde, yardımlarını benden esirgemeyen kıymetli dostlarım Doç.Dr. Zeynel ÇILĞIN ve Dr.Öğrt. Üyesi Ergin CANPOLAT’a, doktora öğrencilerim Arş.Gör. Ferhat KESERCİ, Arş.Gör. Onur HALİS ve Gülan GÜNGÖR’e çok teşekkür ederim. Yine bu çalışmayı destekleyen İstanbul Üniversitesi BAP birimine teşekkürü borç bilirim. Ayrıca Cumhuriyet’imizin 100. yılı anısına IUPRESS yayını olarak bu kitabın basımını kabul eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ve Üniversitemiz Yayın Komisyonumuza sonsuz teşekkür ederim.

KonularGeography, Physical

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1563-7
Yayıncıİstanbul University Press
Yayın Tarihi03.11.2023
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)
Tam Metin (PDF)

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.