BÖLÜM


DOI :10.26650/B/LS32.2023.002.03   IUP :10.26650/B/LS32.2023.002.03    Tam Metin (PDF)

Müsilaj Oluşumunda Bakteriyolojik Yaklaşımlar; Marmara Denizi Örneği

Gülşen AltuğPelin Saliha Çiftçi Türetken

Dünyada farklı coğrafyalarda gözlenen müsilaj farklı deniz alanlarında yapılan çalışmalarla araştırılmış ve günümüze kadar müsilajın oluşum mekanizmaları fiziksel, kimyasal ve biyolojik nedenlerle ilişkilendirilmiştir. Ancak denizlerde müsilaj oluşumunun sebepleri ve değişken çevresel faktörlerle ilişkisi günümüzde halen farklı bilimsel veriler ışığında araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Deniz ekosistem döngülerinde ve organik maddenin dekompozisyonunda önemli yeri olan bakterilerin özellikle küresel iklim değişimine bağlı değişkenlerin oluşturduğu stres sürecinde müsilaj oluşumu gibi özel çevresel koşullara verdikleri stres yanıtları denizel ekosistem işleyişinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle müsilajı bakteriyel mekanizmalarla birlikte ele almak ve çalışmaların bakteri enzim mekanizmaları ile ilişkilendirilmesi müsilaj oluşumunun anlaşılmasında önem taşımaktadır. İnsan kaynaklı kirlilik girdilerinin tüm dünyada müsilaj oluşumunun ortak bileşeni olarak sunulması müsilaj-bakteri ilişkilerinin de başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada mikrobiyal mekanizmaların çevresel faktörlere bağlı olarak değişkenliği konusunda elde edilen karşılaştırmalı verilerle, denizlerde müsilaj oluşumu konusunda ekosistem döngülerinin önemli bileşeni olan bakteriyel süreçlere tanımlama getirilmiştir. Yayılı ve noktasal farklı kirlilik kaynaklarına sahip Marmara Denizi’nde 2000 yılından bu yana tarafımızdan yapılan indikatör ve patojen bakteri, heterotrofik bolluk, bakteri kompozisyonu, bakteriyel metabolik aktivite, çözünmüş karbonhidrat, bakteri izolatlarının substratlara verdikleri yanıtlar ve katabolik reaksiyonları verileri ile Marmara Denizi’nde 2008, 2010 ve 2021 yıllarında gözlenen müsilajda tarafımızdan yapılan bakteriyolojik çalışmalar karşılaştırılmıştır. Bu tanımlamaya bağlı olarak müsilaj oluşumu ortamda organik maddeyi ayrıştırmaya uygun katabolik aktiviteye sahip bakteri miktarının azalması ile ilişkilendirilmiştir. Sonuçta Marmara Denizi’nde müsilajın oluşumunda bakteriyel ilişkilerin tanımlanmasıyla müsilajın olmadan önlenmesine yönelik, bakteriyel enzim yanıtlarına göre geliştirilecek çevre dostu biyolojik çözümlere dikkat çekilmiştir.Referanslar

 • Aktan, Y., Altuğ, G., Topaloğlu, B. ve İşinibilir, M. (2008). İzmit Körfezi Müsilaj Çalışması. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sonuç Raporu. google scholar
 • Alldredge, A. L., & Crocker, K. M. (1995). Why do sinking mucilage aggregates accumulate in the water column? Science of The Total Environment, 165, 15-22. google scholar
 • Altuğ, G., & Bayrak, Y. (2003). The Contribution of Capsulated Bacteria to the Total Bacterial Community in the Water Column of the Northern Marmara Sea, Küçükçekmece Lagoon and Strait of Istanbul, Turkey. Journal ofBlack Sea / Mediterranean Environment, 9(2), 111-120. google scholar
 • Altuğ, G., Aktan, Y., Oral, M., et al. (2007). Kuzey Ege ve Güney Marmara Denizi Biyolojik Çeşitliliğinin Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Verilerle Değerlendirilmesi, 2005 - 2007. TÜBİTAK 105Y039 Sonuç Raporu. google scholar
 • Altuğ, G., Çardak, M. ve Çiftçi, P. S. (2010a). “Marmara Denizi’nde Müsilaj Oluşumu ve Bakteriyel Etkileşimler”. Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Öztürk, B. Ed, TÜDAV, no.32, ss.456-463. google scholar
 • Altuğ, G., Çardak, M., Çiftçi, P. S. ve Gürün, S. (2010b). “Marmara Denizi Bakteriyolojisi”. Marmara Denizi 2010 Sempozyum Bildiriler Kitabı, Öztürk, B. Ed, TÜDAV Yayın No: 32, 406-414. google scholar
 • Altuğ G., Gürün S., Çiftçi Türetken P. S., & Hulyar O. (2010c). “Marmara Denizi, İstanbul İli Kıyısal Alanında Patojen Bakteriler ve Bakteriyolojik Kirlilik”. Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25-26 Eylül 2010, no.32, ss. 422-429. google scholar
 • Altuğ, G., Gurun, S., Çardak, M., Çiftçi, P. S., & Kalkan, S. (2012). The occurrence of pathogenic bacteria in some ships’ ballast water incoming from various marine regions to the Sea of Marmara, Turkey. Marine Environmental Research, 81, 35-42. google scholar
 • Altuğ, G., Çardak, M., Çiftçi, P. S., & Gürün, S. (2013). First records and microgeographical variations of culturable heterotrophic bacteria in an inner sea (the Sea of Marmara) between the Mediterranean and the Black Sea, Turkey. Turkish Journal ofBiology, 37, 184-190. google scholar
 • Altuğ, G., Çardak, M., Çiftçi, P. S., Gürün, S., & Kalkan, S. (2020). Bacterial Roles in the Marine Ecosystem; A Sample Case of Turkish Marine Bacteria. Journal ofAdvanced Research in Natural and Applied Sciences, 6(1), 217-230.doi.org/10.28979/jarnas.844769 google scholar
 • Altuğ, G. (2021). Deniz Bakteri İzolatları Kullanılarak Müsilajın Doğal Yollarla Bakteriyel Giderimi, Müsilaj Pilot Çalışma Teknik Raporu ss. 1-48. google scholar
 • Altuğ G., Türetken P. S., Çiftçi Çardak, M., & Öztaş, M. (2021a). Bacterial Levels in Mucilage; Sample Case of Preliminary Study in İstanbul Province, the Sea of Marmara Chapter in: Ecology of the Marmara Sea: Formation and Interactions of Marine Mucilage, and Recommendations for Solutions Ed. M. Şeker, İ. Öztürk. pp.137-155 ISBN: 978-605-2249-73-4. DOI:10.53478/TUBA.2021.001 google scholar
 • Altuğ G., Türetken P. S., Çiftçi Çardak, M. ve Öztaş M. (2021b) The Bacterial Roles in Mucilage Formation; Sample Case of Sea ofMarmara. International Global Climate Change Congress 3-5 June 2021 Abstracts and Proceedings Book pp. 251-252. google scholar
 • Antunes, J., Leâo, P. N., & Vasconcelos, V. M. (2019). Marine biofilms: diversity of communities and of chemical cues. Environmental Microbiology Reports, 11 (3), 287-305. google scholar
 • Azam, F., & Long, R. A. (2001). Oceanography: Sea snow microcosms. Nature, 414, 495-498. google scholar
 • Azam, F., Cho, B. C. (1987). Bacterial utilization of organic matter in the sea, In: Ecology of microbial communities. (Fletcher M. Ed.) Cambridge University Press, Cambridge, 261-268. google scholar
 • Balkis, N., Sivri, N., Fraim, L., Balcı, M., Durmus, T., & Sukatar, A. (2013). Excessive growth of Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kutzing and enteric bacteria in mats in the Southwestern Istanbul coast, Sea of Marmara. IUFS Journal of Biology, 72, 43-50. google scholar
 • Balkis-Ozdelice, N., Durmus, T., & Balcı, M. (2021). A Preliminary Study on the Intense Pelagic and Benthic Mucilage Phenomenon Observed in the Sea of Marmara. International Journal of Environment and Geoinformatics, 8 (4), 414-422. https://doi.org/10.30897/ijegeo.954787 google scholar
 • Bolhuis H., & Cretoiu M. S. (2016). What is so special about marine microorganisms? Introduction to the marine microbiome-from diversity to biotechnological potential. In: Stal L., Cretoiu M. (eds) The Marine Microbiome. Springer, Cham google scholar
 • Çardak, M., Altuğ, G., & Turetken, P. S. (2015). Variations of Culturable and Metabolically Active Bacteria in a Stratified Water Column: The Example of Istanbul and Çanakkale Straits, Turkey. International Journal ofEnvironmental Research, 9, 1333-1340. google scholar
 • Caruso, G. (2010). Leucine Aminopeptidase, p-Glucosidase and Alkaline Phosphatase Activity Rates and Their Significance in Nutrient Cycles in Some Coastal Mediterranean Sites. Marine Drugs, 8, 916-940. google scholar
 • Catao, E., Pollet, T., Misson, B., Garnier, C., Ghiglione, J. F., Barry-Martinet, R., Maintenay, M., Bressy, C., & Briand, J. (2019). Shear Stress as a Major Driver of Marine Biofilm Communities in the NW Mediterranean Sea. Frontiers in Microbiology, 10, 1768. google scholar
 • Cavicchioli, R., Ripple, W. J., Timmis, K.N., Azam, F., Bakken, L. R., Baylis, M., Behrenfeld, M. J., Boetius, A., Boyd, P. W., Classen, A. T., Crowther, T. W., Danovaro, R., Foreman, C. M., Huisman, J., Hutchins, D., Jansson, J. K., Karl, D. M., Koskella, B., Mark Welch, D. B., Martiny, J. B., Moran, M. A., Orphan, V. J., Reay, D. S., Remais, J. V., Rich, V. I., Singh, B. K., Stein, L.Y., Stewart, F. J., Sullivan, M. B., van Oppen, M. J., Weaver, S. C., Webb, E. A., & Webster, N. S. (2019). Scientists’ warning to humanity: microorganisms and climate change. Nature Reviews. Microbiology, 17, 569-586. google scholar
 • Cozzi, S., Ivancic, I., Catalano, G., Djakovac, T., & Degobbis, D. (2004). Dynamics of the oceanographic properties during mucilage appearance in the Northern Adriatic Sea: analysis of the 1997 event in comparison to earlier events. Journal ofMarine Systems, 50(3-4), 223-241. google scholar
 • Danovaro, R., Armeni, M., Luna, G.M., Corinaldesi, C., Dell’Anno, A., Ferrari, C. R., Fiordelmondo, C., Gambi, C., Gismondi, M., Manini, E., Mecozzi, M., Perrone, F. M., Pusceddu, A. M., & Giani, M. (2005). Exo-enzymatic activities and dissolved organic pools in relation with mucilage development in the Northern Adriatic Sea. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 189-203. google scholar
 • Danovaro, R., Fonda Umani, S., & Pusceddu, A. M. (2009). Climate Change and the Potential Spreading of Marine Mucilage and Microbial Pathogens in the Mediterranean Sea. PLoS ONE, 4(9), e7006. google scholar
 • De Lazzari, A., Berto, D., Cassin, D., Boldrin, A., & Giani, M. (2008). Influence of winds and oceanographic conditions on the mucilage aggregation in the Northern Adriatic Sea in 2003-2006. Marine Ecology, 29(4), 469-482. google scholar
 • Del Negro, P., Crevatin, E., Larato, C., Ferrari, C.R., Totti, C., Pompei, M., Giani, M., Berto, D., & Fonda Umani, S. (2005). Mucilage microcosms. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 258-269. doi: 10.1016/j. scitotenv.2005.09.018. Epub 2005 Oct 19. PMID: 16242174. google scholar
 • Fetting, C. (2020). “The European Green Deal”, ESDN Report, December 2020, ESDN Office, Vienna. google scholar
 • Fukao, T., Kimoto, K., Yamatogi, T., Yamamoto, K., Yoshida, Y., & Kotani, Y. (2009). Marine mucilage in Ariake Sound, Japan, is composed of transparent exopolymer particles produced by the diatom Coscinodiscus granii. Fisheries Science, 75, 1007-1014. google scholar
 • Giani, M., Berto, D., Zangrando, V., Castelli, S., Sist, P., & Urbani, R. (2005). Chemical characterization of different typologies of mucilaginous aggregates in the Northern Adriatic Sea. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 232-246. doi: 10.1016/j.scitotenv.2005.09.027. Epub 2005 Oct 28. PMID: 16257434. google scholar
 • Grossart, H., Ki0rboe, T., Tang, K., & Ploug, H. (2003). Bacterial Colonization of Particles: Growth and Interactions. Applied and Environmental Microbiology, 69, 3500-3509. google scholar
 • Heissenberger, A., Leppard, G. G., & Herndl, G. J. (1996). Relationship between the Intracellular Integrity and the Morphology of the Capsular Envelope in Attached and Free-Living Marine Bacteria. Applied and Environmental Microbiology, 62, 4521-4528. google scholar
 • Hulyar, O., & Altuğ, G. (2020). The Bacteriological Risk Transported to Seas by Rivers; the Example of Çırpıcı River, the Sea of Marmara, Istanbul, Turkey. International Journal of Environment and Geoinformatics, 7(1), 45-53. https://doi.org/10.30897/ijegeo.704260 google scholar
 • IPCC, (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp., doi:10.1017/9781009325844. google scholar
 • Kumar, R., Mishra, A., & Jha, B. (2019). Bacterial community structure and functional diversity in subsurface seawater from the western coastal ecosystem of the Arabian Sea, India. Gene, 701, 55-64. google scholar
 • La Ferla, R., Azzaro, F., Azzaro, M., Caruso, G., Decembrini, F., Leonardi, M., Maimone, G., Monticelli, L. S., Rafa, F., Santinelli, C., Zaccone, R., & d’Alcalâ, M. R. (2005). Microbial contribution to carbon biogeochemistry in the Central Mediterranean Sea: Variability of activities and biomass. Journal of Marine Systems, 57, 146-166. google scholar
 • Lancelot, C. (1995). The mucilage phenomenon in the continental coastal waters of the North Sea. Science of the total environment, 165(1-3), 83-102. google scholar
 • Leppard, G. G., Heissenberger, A., Herndl, G. J. (1996). Ultrastructure of marine snow. I. Transmission electron microscopy methodology, Marine Ecology Progress Series, 135, 289-298. google scholar
 • MacKenzie, L., Sims, I. M., Beuzenberg, V., & Gillespie, P. A. (2002). Mass accumulation of mucilage caused by dinoflagellate polysaccharide exudates in Tasman Bay, New Zealand. Harmful Algae, 1, 69-83. google scholar
 • Maloy, S., Moran, M. A., Mulholland, M. R., Sosik, H. M., Spear, J. R. (2017). Microbes and Climate Change: Report on an American Academy of Microbiology and American Geophysical Union Colloquium held in Washington, DC, in March 2016 (American Society for Microbiology, 2017). google scholar
 • Mecozzi, M., Pietrantonio, E., Noto, V. D., & Papai, Z. (2005). The humin structure of mucilage aggregates in the Adriatic and Tyrrhenian seas: hypothesis about the reasonable causes of mucilage formation. Marine Chemistry, 95, 255-269. google scholar
 • Misic, C., Giani, M., Povero, P., Polimene, L., & Fabiano, M. (2005). Relationships between organic carbon and microbial components in a Tyrrhenian area (Isola del Giglio) affected by mucilages. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 350-359. google scholar
 • OECD. (2011). Towards green growth: a summary for policy makers, Organization for Economic Co-operation and Development, May 2011 google scholar
 • Passow, U., Shipe, R. F., Murray, A. E., Pak, D. K., Brzezinski, M. A., & Alldredge, A. L. (2001). The origin of transparent exopolymer particles (TEP) and their role in the sedimentation of particulate matter. Continental Shelf Research, 21(4), 327-346. https://doi.org/10.1016/S0278-4343(00)00101-1. google scholar
 • Pincus, D. H. (2006). Microbial identification using the bioMerieux VITEK® 2 system. In: Encyclopedia of Rapid Microbiological Methods. Miller MJ (Ed.). Parenteral Drug Association, USA google scholar
 • Precali, R., Giani, M., Marini, M., Grilli, F., Ferrari, C. R., Pecar, O., & Paschini, E. (2005). Mucilaginous aggregates in the northern Adriatic in the period 1999-2002: typology and distribution. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 10-23. google scholar
 • Pugnetti, A., Armeni, M., Camatti, E., Crevatin, E., Dell’Anno, A., Del Negro, P., Milandri, A., Socal, G., Fonda Umani, S., & Danovaro, R. (2005). Imbalance between phytoplankton production and bacterial carbon demand in relation to mucilage formation in the Northern Adriatic Sea. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 162-177. google scholar
 • Radic, T., Kraus, R., Fuks, D., Radic, J., & Pecar, O. (2005). Transparent exopolymeric particles’ distribution in the northern Adriatic and their relation to microphytoplankton biomass and composition. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 151-161. google scholar
 • Schiaparelli, S., Castellano, M., Povero, P., Sartoni, G., & Cattaneo-Vietti, R. (2007). A benthic mucilage event in North-Western Mediterranean Sea and its possible relationships with the summer 2003 European heatwave: short term effects on littoral rocky assemblages. Marine Ecology, 28, 341-353. google scholar
 • Serratore, P., Rinaldi, A., Montanari, G., Ghetti, A., Ferrari, C. R., & Vollenweider, R. A. (1995). Some observations about bacterial presence in seawater related to mucilaginous aggregates in the Northwest Adriatic Sea. Science of The Total Environment, 165, 185-192. google scholar
 • Silver, M. W., Coale, S. L., Pilskaln, C. H., Chavez, F. P. (1998). Exploratory observations of marine aggregates at sub-euphotic depths. Deep-Sea Research II: 1839-1861. google scholar
 • Sivri, N., Balci, M., Durmus, T., Seker, D.Z., & Balkis, N. (2012). Analysis of Enteric Bacteria Distribution in the Gulf of Gemlik By Means Of GIS. Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 21(11), 3224-3232. google scholar
 • Sivri, N., Jones, M., & Allen, M. (2014). Pseudomonas aeruginosa Isolated From Seawater the Marine Environments in the Istanbul Coastal Area, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 23(12b), 3340-3344. google scholar
 • Spang, A., & Offre, P. (2019). Towards a systematic understanding of differences between archaeal and bacterial diversity. Environmental Microbiology Reports, 11, 9-12. google scholar
 • Stoderegger, K. E., & Herndl, G. J. (2001). Visualization of the exopolysaccharide bacterial capsule and its distribution in oceanic environments. Aquatic Microbial Ecology, 26, 195-199. google scholar
 • Taylor, M. W., Radax, R., Steger, D., & Wagner, M. (2007). Sponge-Associated Microorganisms: Evolution, Ecology, and Biotechnological Potential. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 71, 295-347. google scholar
 • Turk, V., Hagstrom, A., Kovac, N., & Faganeli, J. (2010). Composition and function of mucilage macroaggregates in the northern Adriatic. Aquatic Microbial Ecology, 61, 279-289. google scholar
 • Ullah, R., Yasir, M., Bibi, F., Abujamel, T.S., Hashem, A. M., Sohrab, S. S., Al-Ansari, A. M., Al-Sofyani, A. A., Al-Ghamdi, A. K., Al-Sieni, A. I., & Azhar, E. I. (2019). Taxonomic diversity of antimicrobial-resistant bacteria and genes in the Red Sea coast. The Science of the Total Environment, 677, 474-483. google scholar
 • Umani, S.F., Milani, L., Borme, D., de Olazabal, A., Parlato, S., Precali, R., Kraus, R., Lucic, D., Njire, J., Totti, C., Romagnoli, T., Pompei, M., & Cangini, M. (2005). Inter-annual variations of planktonic food webs in the northern Adriatic Sea. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 218-231. google scholar
 • Umani, S. F., Negro, P. D., Larato, C., Vittor, C. D., Cabrini, M., Celio, M., Falconi, C., Tamberlich, F., & Azam, F. (2007). Major inter-annual variations in microbial dynamics in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea) and their ecosystem implications. Aquatic Microbial Ecology, 46, 163-175. google scholar
 • Urbani, R., Magaletti, E., Sist, P., & Cicero, A. M. (2005). Extracellular carbohydrates released by the marine diatoms Cylindrotheca closterium, Thalassiosira pseudonana and Skeletonema costatum: effect of P-depletion and growth status. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 300-306. google scholar
 • Verdugo, P. M., Alldredge, A. L., Azam, F., Kirchman, D. L., Passow, U., & Santschi, P. H. (2004). The oceanic gel phase: a bridge in the DOM-POM continuum. Marine Chemistry, 92, 67-85. google scholar
 • Zoppini, A., Puddu, A., Fazi, S., Rosati, M., & Sist, P. (2005). Extracellular enzyme activity and dynamics of bacterial community in mucilaginous aggregates of the northern Adriatic Sea. The Science of the Total Environment, 353(1-3), 270-286. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.