BÖLÜM


DOI :10.26650/B/LS32.2023.002.09   IUP :10.26650/B/LS32.2023.002.09    Tam Metin (PDF)

Müsilajın Marmara Denizi Balıkçılığına Etkisi

Firdes Saadet KarakulakAbdullah Ekrem KahramanUğur UzerBenal GülSadettin Doğu

Bu çalışmada, Marmara Denizi’nde 2020 yılı sonbaharından itibaren görülmeye başlanan ve etkisini giderek arttıran müsilaj olayının Doğu Marmara Denizi’ndeki balıkçılık faaliyetleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla, Ocak-Mayıs 2022 ayları arasında balıkçılarla yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli’nde faaliyet gösteren 189 adet küçük ölçekli, 37 adet endüstriyel olmak üzere toplam 226 balıkçı ile görüşülmüştür. Marmara Denizi’ndeki müsilaj oluşumunu ilk fark eden kesim, uzatma ağı kullanan küçük ölçekli balıkçılar olmuştur. Bu balıkçılar, son yaşanan müsilaj olayını ilk kez Ekim 2020’de fark etmeye başladıklarını, bu oluşumun yoğunluğunu her geçen gün arttırdığını ve etkisini Temmuz 2021’e kadar devam ettirdiğini bildirmişlerdir. Bu süreçte, balıkçıların av verimi düşmüş, av araç ve gereçleri ile çeşitli tekne donanımları da müsilajdan olumsuz etkilenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, av verimindeki kaybın küçük ölçekli balıkçılarda %50 ile %80, gırgır balıkçılarında ise %50 ile %100 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Öte yandan, müsilaj dönemindeki ekonomik kayıp; olta ve uzatma ağı kullanan balıkçılar için 5.000 - 80.000 TL/tekne, manyat ve algarna balıkçıları için 100.000 - 300.000 TL/tekne ve gırgır balıkçıları için ise 300.000 - 4.000.000 TL/tekne olarak hesaplanmıştır. Küçük ölçekli balıkçılarda av bölgesi değişikliği oranı oldukça düşük (%3) bulunmuştur. Gırgır balıkçılarının %44’ü avcılık bölgelerini değiştirerek (Ege veya Karadeniz’deki av sahalarına geçmek suretiyle) ekonomik kayıplarını telafi etmeye çalışmışlardır. Bunun yanı sıra, gırgır balıkçılarının %56’sının, müsilajın yoğunluğunu giderek arttırdığı Şubat-Mart 2021 aylarında avcılıktan çekilmek suretiyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldığı tespit edilmiştirReferanslar

 • Aktan, Y., Dede, A., & Ciftci, P.S. (2008a). Mucilage event associated with diatoms and dinoflagellates in Sea of Marmara, Turkey, Harmful Algae News, IOC-UNESCO, 1-3. google scholar
 • Aktan, Y., Dede, A., & Çiftçi, P. S. (2008b). Mucilage event associated with diatom and dinoflagellates in Sea of Marmara, Turkey. Harmful Algae News, No. 36. google scholar
 • Alldredge, A. L., & Gotschalk, C. (1990). The relative contribution of marine snow of different origins to biological process in coastal waters. Cont. Shelf Res., 10, 41-58. https://doi.org/10.1016/0278-4343(90)90034-J google scholar
 • Alldredge, A. L., Passow, U., & Logan, B. E. (1993). The abundance andsignificance of a class of large, transparent organic particles in the ocean. Deep Sea Research, 40, 1131-1140. https://doi.org/10.1016/0967-0637(93)90129-Q google scholar
 • Alldredge, A. L., Passow, U., & Haddock, S. H. D. (1998). The characteristics and transparent exo-polymer (TEP) particle content of marine snow formed from thecate dinoflagellates. J. Plankton Res. 20, 393-406. DOI: 10.1093/plankt/20.3.393 google scholar
 • Altıok, H., Dökümcü, K., Mutlu, S., Öztürk, İ. D., Ediger, D., & Yüksek, A. (2021). Climate change indicators in the İstanbul Strait and the Sea of Marmara. In: Climate Change and Its Effect in Turkish Seas (eds., Salihoğlu, B., Öztürk, B.). Turkish Marine Research Foundation, Publication No: 60, pp. 48-62 (in Turkish). google scholar
 • Aslan, H., Tekeli, Z., & Bacak, Ö. (2021). Effects of mucilage on the benthic crustacean in the North Aegean Sea. J Black Sea/Medit Environ, 27(1), 214-231. google scholar
 • Balkıs-Özdelice, N., Durmuş, T., & Balcı, M. (2021). A Preliminary Study on the Intense Pelagic and Benthic Mucilage Phenomenon Observed in the Sea of Marmara. International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), 8(4), 414-422. DOI. 10.30897/ijegeo. 954787 google scholar
 • Beşiktepe, S. T., Sur, H. İ., Özsoy, E., Abdul Latif, M. A., Oğuz, T., & Ünlüata Ü. (1995). The circulation and hydrography of the Marmara Sea. Progress in Oceanography, 34, 285-334. https://doi.org/10.1016/0079-6611(94)90018-3 google scholar
 • Bianchi, G. (1746). Notizie sulla vasta fioritura algale del 1729. Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici, 34, 256-257. google scholar
 • Boalch, G. T., & Harbour, O. S. (1977). Unusual diatom off the coast of south-west England and its effect on fishing. Nature (269). https://doi.org/10.1038/269687a0 google scholar
 • Boalch, G. T. (1984). Algal blooms and their effects on fishing in the English Channel. Hydrobiologia, 116/117, 449-452. https://doi.org/10.1007/BF00027720 google scholar
 • Bongiorni, L., Armeni, M., Corinaldesi, C., Dell’Anno, A., Pusceddu, A., & Danovaro, R. (2007). Viruses, prokaryotes and biochemical composition of organic matter in different types of mucilage aggregates. Aquat. Microb. Ecol. 49, 15-23. http://dx.doi.org/10.3354/ame01126 google scholar
 • Bradstock, M., & Mackenzie, L. (1981). The Tasman Bay Slime Story: Catch 1981. December, pp. 29-30. google scholar
 • BSGM (2022). General Directorate of Fisheries and Aquaculture. Available at: google scholar
 • https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Sayfalar/EN/AnaSayfa.aspx (accessed 12 March 2022). google scholar
 • Cade'e, G. C. (1984). Has input of organic matter into the western part of the Dutch Wadden Sea increased during the last decades? Netherlands Institute Sea Research Publication Series, 10, 71-82. google scholar
 • Calvo, S., Barone, R., & Naselli Flores, L. (1991). Prime osservazioni sulla presenza di aggregati mucosi lunge le caste siciliane. Ambiente 2000, Ed. Arbor, Palermo, 5, 18-19. google scholar
 • Caronni, S., Delaria, M. A., Heimann, K., Macri, G., Navone, A., Panzalis, P., Sechi, N., & Ceccherelli, G. (2016). The role of floating mucilage in the invasive spread of the benthic microalga Chrysophaeum taylorii. Mar. Ecol., 37, 867-876. https://doi.org/10.1111/maec.12365 google scholar
 • Cozzi, S., Ivancic, I., Catalano, C., Djakovac, T., & Degobbis, D. (2004). Dynamics of the oceanographic properties during mucilage appearance in the northern Adriatic Sea: analysis of the 1997 event in comparison to earlier events. Journal of Marine Systems 50, 223e241. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2004.01.007 google scholar
 • ÇŞİDB. (2020). Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı, TÜBİTAK-MAM 2019 Yılı Marmara Denizi Final Raporu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara. google scholar
 • ÇŞİDB. (2022). Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı, TÜBİTAK-MAM 2021 Yılı Marmara Denizi Final Raporu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara. google scholar
 • Danovaro, R., Armeni, M., Luna, G.M., Corinaldesi, C., Dell’Anno, A., Ferrari, C. R., Fiordelmondo, C., Gambi, C., Gismondi, M., Manini, E., Mecozzi, M., Perrone, F. M., Pusceddu, A., & Giani, M. (2005). Exo-enzymatic activities and dissolved organic pools in relation with mucilage development in the Northern Adriatic Sea. Science of the Total Environment, 353, 189-203. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2005.09.029 google scholar
 • Danovaro, R., Fonda-Umani, S., & Pusceddu, A. (2009). Climate Change and the Potential Spreading of Marine Mucilage and Microbial Pathogens in the Mediterranean Sea. PLoS ONE, 4(9), e7006. doi:10.1371/journal. pone.0007006 google scholar
 • Degobbis, D., Fonda-Umani, S., Franco, P., Malej, A., Precali, R., & N. Smodlaka. (1995). Changes in the Northern Adriatic Ecosystem and the Hypertrophic Appearance of Gelatinous Aggregates. Science of the Total Environment, 165, 43-58. https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04542-9 google scholar
 • De Lazzari, A., Berto, D., Cassin, D., Boldrin, A., & Giani, M. (2008). Influence of winds and oceanographic conditions on the mucilage aggregation in the Northern Adriatic Sea in 2003-2006. Marine Ecology, 29(4), 469-482. https://doi.org/10.1111/j.1439-0485.2008.00268.x google scholar
 • Doğan, G., & İsinibilir, M. (2016). First Report of a New Invasive Species Oithona davisae Ferrari and Orsi, 1984 (Copepoda: Cyclopoida) in the Sea of Marmara. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16(2), 471-475. DOI: 10.4194/1303-2712-v16_2_27 google scholar
 • Doğu, S. (2019). Marmara denizinde hamsi (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758) avcılığı üzerine bir araştırma. An investigation of european anchovy (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758) fisheries in the sea of Marmara (Msc thesis) (in English). İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 104 s. google scholar
 • Flander-Putrle, V., & Malej, A. (2008). The evolution and phytoplankton composition of mucilaginous aggregates in the northern Adriatic Sea. Harmful Algae, 7(6), 752-761. https://doi.org/10.1016/j.hal.2008.02.009 google scholar
 • Fogg, G. E. (1995). Some speculations on the nature of the pelagic mucilage community of the northern Adriatic Sea. Science of the Total Environment, 165, 59-63. https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04543-A google scholar
 • Fukao, T., Kimoto, K., Yamatogi, T., Yamamoto, K., Yoshida, Y., & Kotani, Y. (2009). Marine mucilage in Ariake Sound, Japan, is composed of transparent exopolymer particles produced by the diatom Coscinodiscus granii. Fisheries Science, 75(4), 1007-1014. https://doi.org/10.1007/s12562-009-0122-0 google scholar
 • Giani, M., Cicero, A. M., Savelli, F., Bruno, M., Donati, G., Farini, A., Vescetti, B. E., & Volterra, L. (1992). Marine snow in the Adriatic Sea: a multifactorial study. In: R.A. Vollenweider, R. Marchetti and R. Viviani (Eds), Proc. Bologna Conference, 1990. Elsevier, Sci. Total Environ, pp. 539-550. google scholar
 • Giani, M., Savelli, E, Berto, D., Zangrando, V., Cosovic, B., & Vojvodic, V. (2005). Temporal dynamics of dissolved and particulate organic carbon in the northern Adriatic Sea in relation to the mucilage events. Science of the Total Environment, 353(1-3), 126-138. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.062 google scholar
 • Giuliani, S., Virno, Lamberti C., Sonni, C., & Pellegrini, D. (2005). Mucilage impact on gorgonians in the Tyrrhenian Sea. Sci. Total Environ., 353, 340-349. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.023 google scholar
 • Gray, J. S., Wu, R. S., & Or, Y. Y. (2002). Effects of hypoxia and organic enrichment on the coastal marine environment. Marine Ecology Progress Series, 238, 249-279. DOI:10.3354/meps238249 google scholar
 • Gotsis-Skretas, O. (1995). Mucilage appearances in Greek waters during 1982-1994. Science of the Total Environment, 165(1-3), 229-230. google scholar
 • Herndl, G. J., & Peduzzi, P. (1988). Ecology of amorphous aggregations (marine snow) in the Northern Adriatic sea: I general considerations. PSZNIMarine Ecology, 9, 79-90. https://doi.org/10.1111Zj.1439-0485.1988. tb00199.x google scholar
 • Herndl, G. J., (1992). Marine snow in the Northern Adriatic Sea: possible causes and consequences for a shallow ecosystem. Mar. Microb. Food Webs, 6, 149-172. google scholar
 • Innamorati, M. (1995). Hyperproduction of mucilages by micro and macro algae in the Tyrrhenian Sea. Sci. Total Environ., 165, 65-81. https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04544-B google scholar
 • Innamorati, M., Nuccio, C., Massi, L., Mori, G., & Melley, A. (2001). Mucilages and climatic changes in the Tyrrhenian Sea. Aquat. Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst., 11, 289-298. DOI: 10.1002/aqc.448 google scholar
 • İsinibilir, M. (2012). The seasonal occurrence and abundance of gelatinous macrozooplankton in Izmit Bay (the northeastern Marmara Sea). Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, 18(2), 155-176. https:// blackmeditjournal.org/wp-content/uploads/vol18no2pdf6.pdf google scholar
 • İsinibilir, M. (2014). Changes in jellyfish populations during mucilage event in Izmit Bay (the northeastern Marmara Sea). ICES Annual Science Conference 2014: Sustainability in a Changing Ocean, A Coruna, Spain, pp. 1-2. google scholar
 • Isinibilir, M., Üstün, F., & Orun, D. A. (2015). Changes in abundance and community structure of the zooplankton population during the 2008 mucilageevent in the northeastern Marmara Sea. Turkish Journal of Zoology, 39, 28-38. https://doi.org/10.3906/zoo-1308-11 google scholar
 • İsinibilir, M., & Yilmaz, İ.N. (2017). Jellyfish dynamics and their socioeconomic and ecological consequences in Turkish Seas. Jellyfish: Ecology, Distribution Patterns and Human Interactions. G. L. Mariottini. New York, Nova Publishers: 51-70. google scholar
 • İsinibilir, M., Yüksel, E., & Dalyan, C. (2021a). First record of Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778) from the Sea of Marmara. Aquatic Sciences and Engineering, 36(1), 38-41. DOI: 10.26650/ASE2020804717 google scholar
 • İsinibilir, M., Yüksel, E., Türkeri, E., Doğan, O., Karakulak, S., Uzer, U., Dalyan, C., Furfaro, G., & Piraino, S. (2021b). New additions to the jellyfish fauna of the Marmara Sea. Aquatic Sciences and Engineering, 37(1): 53-57. https://doi.org/10.26650/ASE2021981468 google scholar
 • Karadurmuş, U., & Sarı, M. (2022). Marine mucilage in the Sea of Marmara and its effects on the marine ecosystem: mass deaths. Turkish Journal of Zoology, (46), 93-102. doi:10.3906/zoo-2108-14 google scholar
 • Karakulak, F. S., & Yıldız, T. (2016). Bluefin tuna fishery in the Sea of Marmara. The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B. (Eds.) Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Publication No: 42, pp. 655-668, ISBN 978-975-8825-34-9, Istanbul, Turkey. google scholar
 • Kasapoğlu, N., Tosunoğlu, Z., & Gökçe, G. (2020). An adapted slipping process to exclude jellyfish in the Sea of Marmara purse seine fishery. Marine Science and Technology Bulletin, 9(2), 75-82. DOI: 10.33714/ masteb.686931 google scholar
 • Keleş, G., Yılmaz, S., & Zengin, M. (2020). Possible economic effects of musilage on Sea of Marmara fisheries. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, 4(2), 173-177. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/1285948 google scholar
 • Lancelot, C., Billen, G., Sournia, A., Weise, T., Colijn, F., Veldhuis, M.J.W., Davies, A., & Wassman, P. (1987). Phaeocysris blooms and nutrient enrichment in the continental coastal zones of the North Sea. Ambio, 16, 38-46. https://doi.org/10.1007/BF00356293 google scholar
 • Lancelot, C. (1995). The mucilage phenomenon in the continental coastal waters of the North Sea. Science of the Total Environment, 165(1-3), 83-102. https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04545-C google scholar
 • MacKenzie, L., Sims, I., Beuzenberg, V., & Gillespie, P. (2002). Mass accumulation of mucilage caused by dinoflagellate polysaccharide exudates in Tasman Bay. New Zealand. Harmful Algae, 1, 69-83. https://doi. org/10.1016/S1568-9883(02)00006-9 google scholar
 • Marchetti, R. (1990). Algal Blooms and Gel Production in the Adriatic Sea. In Eutrophication-Related Phenomena in the Adriatic Sea and in Other Mediterranean Coastal Zones. eds. H. Barth and L. Fega. Water Pollution Report 16, Commission of the Euro-pean Communities, 21-42. ISSN: 1018-5593 google scholar
 • Mari, X., Passow, U., Migon, C., Burd, A. B., & Legendre, L. (2017). Transparent exopolymer particles: effects on carbon cycling in the ocean. Prog. Oceanogr., 151, 13-37. https://doi.Org/10.1016/j.pocean.2016.11.002 google scholar
 • Mecozzi, M., Acquistucci, R., Di Noto, V., Pietrantonio, E., Amici, M., & Cardarilli, D. (2001). Characterization of mucilage aggregates in Adriatic and Tyrrhenian Sea, structure similarities between mucilage samples and the insoluble fractions of marine humic substance. Chemosphere, 44, 709-720. https://doi.org/10.1016/ S0045-6535(00)00375-1 google scholar
 • Metaxatos, A., Panagiotoupoulos, C., & Ignatiades, L. (2003). Monosaccharide and aminoacid composition of mucilage material produced from a mixture of four phytoplankton taxa. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 294, 203-217. DOI: 10.1016/S0022-0981(03)00269-7 google scholar
 • Mingazzini, M., & Thake, B. (1995). Summary an conclusions of the workshop on marine mucilages in the Adriatic Sea and elsewhere. Sci. Total Environ., 165, 9-14. https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04538-C google scholar
 • Mistri, M., & Ceccherelli, V.U. (1996). Effects of a mucilage event on the Mediterranean gorgonian Paramuricea clavata. I- Short term impacts at the population and colony levels. Ital. J. Zool. 63, 221-230. DOI: 10.1080/11250009609356137 google scholar
 • Molin, D., Guidoboni, E., & Lodovisi, A. (1992). Mucilage and the phenomena of algae in the history of the Adriatic: periodization and the anthropic context (17-20th centuries). Sci. Tot. Environ. (Suppl.), 511-524. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-89990-3.50047-X google scholar
 • Moron, V. (2003). L’evolution séculaire des temperature de surface de la mer Méditerranèe (1856-2000). Compets rendus Geosci.-acad. (353), pp. 1499-1503. https://doi.org/10.1016/S1631-0713(03)00128-7 google scholar
 • Müller, W. E. G., Riemer, S., Kurelec, B., Smodlaka, N., Puskaric, S., Jagic, B., Müller-Niklas, G., & Queric, N. V. (1998). Chemosensitizers of the multixenobiotic resistance in amorphous aggregates (marine snow): etiology of mass killing on the benthos in the Northern Adriatic? Environmental Toxicology and Pharmacology, 6, 229-238. https://doi.org/10.1016/S1382-6689(98)00039-8 google scholar
 • Myklestad, S. M. (1995). Release of extracellular products by phytoplankton with special emphasis on polysaccharides. Sci. Total Environ., 165, 155-164. https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04549-G google scholar
 • Orton, J. H. (1923). The so-called baccy juice in the waters of the Thames oyster beds. Nature, 111(2797), 773. https://doi.org/10.1038/111773a0 google scholar
 • Otero, M., Garrabou, J., & Vargas, M. (2013). Mediterranean Marine Protected Areas and Climate Change: A Guide to Regional Monitoring and Adaptation Opportunities. IUCN, Malaga, Spain. google scholar
 • Özalp, H.B. (2021). First massive mucilage event observed in deep waters of Çanakkale Strait, Turkey. Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, 27, 49-66. https://blackmeditjournal.org/wp-content/ uploads/4-2021_1_49-66.pdf google scholar
 • Özsoy, B. (2022). Denizalanlarının uzaktan algılama yöntemleri ile izlenmesinin önemi. Şehir ve Toplum. 19-25, ISSN: 2564-7067, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul. google scholar
 • Passow, U., & Alldredge, A. L. (1999). Do transparent exopolymer paticles (TEP) inhibit grazing by the euphausiid Euphausia pacifia? Journal of Plankton Reseach, 21(11), 2203-2217. https://doi.org/10.1093/ plankt/21.11.2203 google scholar
 • Passow, U., Shipe, R. F., Murray, A., Pak, D. K., Brzezinski, M. A., & Alldredge, A. L. (2001). The origin of transparent exopolymer particles (TEP) and their role in the sedimentation of particulate matter. Cont. Shelf Res. 21, 327-346. http://dx.doi.org/10.1016/S0278- 4343(00)00101-1. google scholar
 • Passow, U. (2002). Transparent exopolymer particles (TEP) in aquatic environments. Prog. Oceanogr., 55, 287-333. http://dx.doi.org/10.1016/S0079-6611(02)00138-6. google scholar
 • Pistocchi, R., Trigari, G., Serrazanetti, G.P., Taddei, P., Monti, G., Palamidesi, S., & Borgatti, A.R. (2005). Chemical and biochemical parameters of cultured diatoms and bacteria from the Adriatic Sea as possible biomarkers of mucilage production. Science of the Total Environment, 353(1-3), 287-299. doi:10.1016/j. scitotenv.2005.09.020 google scholar
 • Pompei, M., Mazziotti, C., Guerrini, F., Cangini, M., Pigozzi, S., Benzi, M., Palamidesi, S., Boni, L., & Pistocchi, R. (2003). Correlation between the presence of Gonyaulax fragilis (Dinophyceae) and the mucilage phenomena of the Emilia-Romagna coast (northern Adriatic Sea). Harmful Algae, 2, 301-316. https://doi. org/10.1016/S1568-9883(03)00059-3 google scholar
 • Ponti, M., Falace, A., Rindi, F., Fava, F., Kaleb, S., & Abbiati, M. (2014). Beta diversity patterns in northern Adriatic coralligenous outcrops. In: Bouafif, C., Langar, H., Ouerghi, A. (Eds.), Proceedings of the Second Mediterranean Symposium on the Conservation of Coralligenous and Other Calcareous Bio-concretions, Portoroz, Slovenia. vols. 29-30. UNEP/MAP-RAC/SPA., Tunis, pp. 147-152 October 2014. google scholar
 • Precali, R., Giani, M., Marini, M., Grilli, F., & Ferrari, C. R. (2005). Mucilaginous aggregates in the Northern Adriatic in the period 1999-2002: typology and distribution. Science of the Total Environment, 353, 10-23. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.066 google scholar
 • Rinaldi, A., Vollenweider, R. A., Montanari, G., Ferrari, C. R., & Ghetti, A. (1995). Mucilages in Italian seas: the Adriatic and Tyrrhenian Seas, 1988-1991. Science of the Total Environment, 165, 165-183. https://doi. org/10.1016/0048-9697(95)04550-K google scholar
 • Russo, A., Maccaferri, S., Djakovac, T., Precali, R., Degobbis, D., Deserti, M., Paschini, E., & Lyons, D. M. (2005). Meteorological and oceanographic conditions in the northern Adriatic Sea during the period June 1999 July 2002: influence on the mucilage phenomenon. Sci. Total Environ., 353, 24-38. https://doi. org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.058 google scholar
 • Salihoğlu, B., Tezcan, D., Tezcan, E.K., Yücel, M., & Yücel, E.Ş. (2022). Deniz Bilimin Işığında Marmara Denizi’nin Geleceği. Şehir ve Toplum 9-16, ISSN: 2564-7067, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul. google scholar
 • Sarı, M. (2022). Müsilaj ve Marmara Denizi Balıkçılığı. Şehir ve Toplum, Marmara Denizi ve müsilaj krizi. ISSN: 2564-7067, sayı: 20-21. google scholar
 • Schaffelke, B., Heimann, K., Marshall, P.A., & Ayling, A.M. (2004). Blooms of Chrysocystis fragilis on the great barrier reef. Coral Reefs, 23, 514. https://doi.org/10.1007/s00338-004-0439-1 google scholar
 • Smith, S.V. (1984). Phosphorus versus nitrogen limitation in the marine environment. Limnology and Oceanography, 29, 1149-1160. https://doi.org/10.4319/lo.1984.29.6.1149 google scholar
 • Stachowitsch, M., Fanuko, N., & Richter, M. (1990). Mucus Aggregates in the Adriatic Sea: An Overview of Stages and Occurrences. Marine Ecology, 11, 327-335. DOI: 10.1111/j.1439-0485.1990.tb00387.x google scholar
 • Topçu N.E., & Öztürk, B. (2021). The impact of the massive mucilage outbreak in the Sea of Marmara on gorgonians of Prince Islands: A qualitative assessment. J. Black Sea/Mediterranean Environment, 27(2), 270-278. https://blackmeditjournal.org/wp-content/uploads/10-2021-2_270-278.pdf google scholar
 • TÜİK (2021). Turkish Statistical Institute. Available at: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Su-Urunleri-2020-37252 (accessed 10 March 2021). google scholar
 • Tüfekçi, V., Balkıs, N., Beken, Ç. P., Ediger, D., & Mantıkçı, M. (2010). Phytoplankton composition and environmental conditions of a mucilage event in the Sea of Marmara. Turkish Journal of Biology, 34,199210. doi:10.3906/biy-08121 google scholar
 • Ulman, A., Zengin, M., Demirel, N., & Pauly, D. (2020) The lost fish of Turkey: A recent history of disappeared species and commercial fishery extinctions for the Turkish Marmara and Black Seas. Front Mar Sci, 7, 650. doi: 10.3389/fmars.2020.00650 google scholar
 • Vollenweider, R. A., & Rinaldi, A. (1995). Editorial. Science of the Total Environment, 165, 5-7. google scholar
 • Yıldız, T., & Gönülal, O. (2021). Sea snot and its impacts on the fisheries in the Sea of Marmara and its adjacent waters. J. Black Sea/Mediterranean Environment, 27, 167-183. https://blackmeditjournal.org/wp-content/ uploads/4-2021_2_167-183.pdf google scholar
 • Yüksek, A., & Sur, H. I. (2010). First observation of the mucilage formation in the Sea of Marmara in October 2007. Proceedings of the workshop on Algal and Jellyfish Blooms in the Mediterranean and the Black Sea, October, 6-8, 2010, Turkey. google scholar
 • Yüksek, A. (2013). Marmara’da Biyolojik Çeşitliliğin Tarihsel Seyri, Çeşitliliği Etkileyen Faktörler ve Sürdürülebilirlik Açısından Alınacak Tedbirler. Ed. A.C. Kahraman. Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: MARMARA. S.187-192. Marmara Belediyeler Birliği Yayın no 79. İstanbul 2013. ISBN: 978-605-636508-9 google scholar
 • Zengin, M. (2017). Türkiye Kıyılarında Dağılım Gösteren Lüfer (Pomatomus saltatrix) Populasyonunun Mevsimsel Göç ve Avcılık İlişkileri. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Sinop. Bildiriler Kitabı, 12. s. google scholar
 • i. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Sinop. Bildiriler Kitabı, 12. s. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.