Neo-Klâsik Teoriden Keynes Teorisine

DOI :10.26650/AB/SS10.2022.095   
YazarOsman Okyar

«Neo - klâsik teoriden Keynes teorisine» ismini taşıyan bu etüt 1947 senesinde doktora tezi olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine takdim edilmiştir.
Bu etütte, 1930 yıllarında iktisadi düşüncede vuku bulan ehemmiyetli değişmenin mahiyetini ve ana hatlarını belirtmeğe çalıştım. İngiliz İktisatçısı Keynes’in tesiri altında iktisat nazariyesi tamamen yeni bir veçhe almış ve neticede millî gelir, millî bütçe, yatırım gibi mefhumlar nazarî ve tatbikî iktisatta büyük yer almıştır. Türkiye’deki akademik muhitin ve iktisatla ilgilenenlerin, teorik inkişafları takip ve tahlil etmelerine yardım edebilmiş olmak benim için en büyük sevinç vesilesi olacaktır.

KonularEconomics

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0947-6
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.05.1954
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.