Oğuz Kağan Destanı

DOI :10.26650/AB/AA14.2022.122   
YazarW. BangG. R. Rahmeti

Oğuz Kağan Destanı nın Türkçe neşri' hazırlanırken göz önünde tutulan maksatlardan biri, Türk destan edebiyatının çok mühim bir kısmını teşkil eden Oğuz destan dairesinin bu şeklinden okuyucuların istifadesini kolaylaştırmak; İkincisi de. Türk edebiyatı kaynaklarının dil bakımından araştırılarak neşrini teşvik etmek olmuştur. Türk dilinin ayrı ayrı devirlerinden kalma örneklerin, muayyen bir usule göre, işlenmesi ve neşredilmesi gerek dil alanında uğraşanlar, gerek edebiyatçılar için olsun, artık geriye bırakılamayacak işlerden biridir. Çünkü, herhangi bir eser, kontrolü her zaman mümkün olabilecek bir şekilde, metnin bütün teferruatı muhafaza edilerek, neşredilmedikçe, edebiyat ve dil alanında çalışanlar için, daima kapalı kalacaktır.
İlmin diğer sahalarında olduğu gibi, dil araştırına alanında da. Söylemek istenilen fikrin kolayca anlaşılması için, birtakım teknik usullere başvurmak mecburiyeti vardır. Gerek yazı gerek matbaa tekniğinde olsun, sözle söylenen fikrin gözle de ihata edilebilmesi için lâzım olan şeklin verilmesinde ve istilahlarla daima geçen sözlerin kısaltmalarının tespitinde geniş bir kütlenin birleşmesi lâzımdır. Küçük bir işaretle anlaşılabilecek bir fikrin uzun cümlelerle uzatılması ve aynı araştırıcı tarafından bir mefhum için ayrı ayrı ıstılahların kullanılması, fikrin anlaşılmasına değil, bilâkis karışmasına sebep olabilir.

KonularLiterature

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0981-0
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi09.09.1936
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.