Sosyolojik Açıdan Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları

DOI :10.26650/AB/SS49.2023.196   
YazarÂmiran Kurtkan Bilgiseven

İktisadi ve sosyal gelişmenin eğitimle ilgili esaslarının ele alınması gayesiyle hazırlanmış olan bu etüd beş bahisten ibarettir. Birinci bahiste eğitimle ilgili tarifler, teoriler ve eğitimin çevre ile münasebeti belirtildikten sonra çeşitli eğitim tarzları ve modelleri itibariyle eğitim sistemlerinin izahına çal ışıl m ıştır.
İkinci bahiste eğitimin iktisadi bakımdan taşıdığı önem belirtilmiş ve eğitim yatırımlarından milli ekonomi için azami istifade sağlanmasının iktisadi şartlan ele alınmıştır. Üçüncü bahis eğitimin sosyolojik veçhesini alakadar etmekte olup sosyal bünye ve sosyal değişme bakımlarından işlenmiş bulunmaktadır. Dördüncü bahiste tarihi bakımdan ve bu günkü durumu itibariyle Türk eğitiminin hususiyetleri ve problemleri ele alınmış ve nihayet son bahiste memleketimizin eğitim yoluyla kalkınmasını köstekleyen fasit daireler ve dar boğazlar belirtilerek^ bunların yok edilmesi için gerekli tedbirler üzerinde durulmuştur.

KonularSociology

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1333-6
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi03.03.1972
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.