Suçların İçtimaı

DOI :10.26650/AB/SS26.2023.212   
YazarKayıhan İçel

Doçent Dr. Kay ıhan İçel tarafından kaleme alınan (Suçların İçtimai) başlıklı bu eser, adı geçenin doçentlik tezini teşkil etmektedir.
Suçların içtimai konusu, genel suç teorisi içinde önemli yer işgal eder ve Ceza hukukunun en esaslı kavramlarını kapsar. Bu itibarla Doç. Dr. İçel'in eseri, Türk hukuk literatürümüzde çok önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Suçların içtimai konusu Alman Ceza hukuku biliminde derinliğine incelenmiştir. Eserin bibliyografyasının tetkiki müellifin Alman hukuk literatüründen çok geniş ölçüde faydalandığını gösteriyor. Bu durumu eserin değerini artıran bir özellik olarak kaydetmek gerekir.
Eserde kısım kısım savunulan görüşler belirtilmiş ve sonda her bölümde savunulan görüşlerin toplu bir özeti verilmiştir.
Eseri ihtiva eylediği orijinal fikir ve düşünceler, geniş mukayeseli hukuk bilgisi ve muhtelif problemlerin vaz ediliş tarzı itibariyle cidden orijinal sayıyoruz ve bu haliyle Türk Ceza Hukuku edebiyatı yönünden bir katkı niteliğinde bulunduğunu kaydetmeği bir zevk telekki ediyoruz. Müellifini candan tebrik ediyorum.
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer

KonularLaw

BİLGİ


TürMonografi
E-ISBN978-605-07-1407-4
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1972
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.