Televizyonda Program Sponsorluğu ve Uygulamaları

DOI :10.26650/AB/SS07.2023.280   
EditörAydemir Okay

Günümüzde pek çok iletişim aracılığıyla çeşitli kurum veya kuruluşların hedef gruplarına ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. İletişim araçlarının ve olanaklarının hızla gelişmesi sonucu piyasaya yeni çıkan bir ürün veya marka, çeşitli mecralarda değişik biçimlerde kendini duyurabilmektedir. Bir ürünü, markayı veya bir kuruluşu topluma tanıtma araçlarından birisi olarak program veya daha yaygın bir deyimle televizyon sponsorluğunun Batı'da 1990'h yıllardan itibaren yaygınlık kazanmaya başladığı görülmektedir.
Normal sponsorluk faaliyetlerinin seslendiği hedef gruplardan daha fazlasına seslenen program sponsorluğu ülkemizde son yıllarda giderek artan bir biçimde uygulanmaya başlamıştır. Bir program veya yapımı destekleyen sponsorun bu faaliyetinden hem kendisi, hem televizyon kanalı, hem de izleyiciler faydalanabilmektedir. Özellikle sponsor açısından çok büyük bir izleyici kitlesine seslenebilmek, ismini duyurabilmek önem taşımaktadır.
Bu çalışmada sponsorluğun yapıldığı alanlardan birisi olan program sponsorluğu tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılmış ve çeşitli ülkelerdeki program sponsorluğu konusundaki yasal düzenlemelere de yer verilmiştir. Ayrıca çalışmamızda ülkemizdeki program sponsorluğu uygulamaları konusunda bir fikir edinmek için ulusal düzeyde yayın yapan bazı televizyon kanallarında tespit etmiş olduğumuz çeşitli program sponsorluklarına da yer verilerek, izleyicilerin program sponsorlukları hakkında ne düşündüğünü Öğrenmek amacıyla yapmış olduğumuz iki araştırma da yer almıştır. Ülkemizde genel olarak sponsorluk ve program sponsorluğu konusunda fazla bir araştırmanın yapılmamış olması, bizi bu konuda bir çalışma yapmaya teşvik etmiştir.

KonularCommunication

BİLGİ


ISBN975-404-657-3
E-ISBN978-605-07-1435-7
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi04.05.2002
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.