Temel Hak ve Özgürlükler

DOI :10.26650/AB/SS26.2022.010   
Yazarİlhan F. Akın

Çağımızda bütün devrimlerin, toplum-içi savaşların insan hak ve özgürlükleri adına yapılması, bu kavramın büyük bir titizlikle ele alınmasını gerektiriyor. Gerçekten de, hak ve özgürlüklerin kaynağını, gelişme aşamalarını, anlam örgüsünü açık-seçik olarak bellemedikçe, temel öğretilerin yorumunda kaypaklıktan kurtulmadıkça insan hak ve özgürlüklerinin savunmasını gereğince yapamayacağımız gibi, en iyi niyetlerle de olsa bu hak ve özgüllükleri çiğnememiz işten bile değildir.
Daha çok ders kitabı niteliğinde olan bu küçük kitapta, insanoğlunun temel hak ve özgürlüklerini özetlemeye çalıştık. Ama şunu da belirtelim ki, öğrencilerimiz için hazırladığımız böyle bir kitaptan hak ve. Özgürlüklerle ilgili bütün sorunların ele alınması, bütün çözüm yollarının belirtilmesi beklenmemelidir. Hak ve özgürlüklerin çeşitli düzenlerde ne gibi değişikliklere uğradıklarını ana çizgilerde kalarak belirtmekle yetindik.
Değişik düzenlerin özgürlük anlayışını yorumlarken amacımız, bu alanda uygulamaya girişenlere, bu konu üzerinde düşünenlere, güvenebilecekleri verileri sunmaktı. Bu yüzden, şu ya da bu yanı tutmak söz konusu olmadı bizim için.
Bu kitabı hazırlarken, Claude-Albert Colliard, Georges Burdeau, A. de Laubadere, Georges Vedel ve Jean Rivero gibi Fransız, Harold J. Laski, Alfred Denning gibi Ingiliz hukukçu ve yazarlarının yorumlarından geniş çapta yararlandığımızı açıklamak isteriz.
Hak ve özgürlükler konusundaki bu kitabın ikinci baskısında her bölüme bazı eklemeler yapmamıza rağmen, birinci basısı için söylediğimizi tekrarlayarak, bunu bir başlangıç saymak gerekir diyeceğiz. Hak ve özgürlükler konusunda daha pek çok söylenecek söz vardır. Ülkemiz açısından sorunu gereğince inceleyebilmek için değişik özgürlüklerin nasıl uygulandıklarını ayrıntıları ile ele almalıdır. Bu ikinci baskıda sadece üç özgürlüğü kitaba ekleyebildik. Zamanla bunlara yenilerini katmak gerekecektir.

KonularLaw

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0865-3
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi29.04.1968
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.