BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.04   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.04    Tam Metin (PDF)

Elektronik Sağlık Kayıt Sistemleri

Şebnem Akal

Elektronik sağlık kayıtları (ESK) 20. yüzyılın başından itibaren gelişmekte olan bir konudur. Günümüzde her beş kurumdan dördü ESK kullanmaktadır. Yüzyıllık bir geçmişi olmasına karşılık son on yıl içinde bu kullanım oranlarını yakalaması bir tesadüf değildir. Bunun sebepleri arasında ESK’nın amaçlarına ulaşması için gerekli olan dijital olgunluğun ancak yakın zamanda yakalanmasıdır. Çalışmada elektronik sağlık kayıt sistemlerinin (ESKS) uzun tarihçesinden bahsedilmiştir. ESK ve ESK ile yakın anlamda kulllanılan terimlerin tanımları incelendiğinde bu kavramların işaret ettiği çerçeve şudur: dijital biçimde saklanan, çok sayıda yetkili kullanıcı tarafından erişilebilen, güvenli bir şekilde taraflar arasında paylaşılması mümkün olan kayıtlı hasta verileri bu kapsamda ele alınmaktadır. Sadece bu tanım bile pek çok soruyu ve sorunu içinde barındırmaktadır: Verilerin saklanması için gerekli yazılım ve donanım araçları, bu araçların birlikte çalışması, böyle bir sistemin kurulması, güvenli bir şekilde saklanması ve depolanması, taraflar arasında yetkilere göre paylaşılması, bu adımlar için gerekli standartlar belirlenmediği müddetçe bu tanım işlev kazanamaz. Bu çalışmada bu sorunların irdelenmesine yönelik ESK ve ESKS incelenmiş, kullanımında yer alan paydaşlara değinilmiş, kullanım alanları ve bileşenlerinden bahsedilmiştir. ESKS’nin en büyük sorunlarıdan birisi olan birlikte çalışabilirlik, veri gizliliği ve güvenliği ve verilerin aidiyeti konuları tartışılmıştır. Bu sorunların üstesinden gelmek için blokzincir kullanımı hakkındaki öneriler incelenerek değerlendirilmiştir. Blokzincir, diğer kullanım alanları gibi sağlık alanında da dağıtılmış merkezi olmayan verileri, güvenilir ve değişmez bir şekilde depolar ve paylaşır. Aracılara duyulan ihtiyacı ortadan kadırır ve işlemleri kontrol etmek için merkezi bir bağımlılık gerekmez. Çalışmada, blokzincirin ESKS’de kullanımı hakkındaki çalışmalar, karşılaşılan sorunlar çözüm önerileri gözden geçirilmiştir.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.04   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.04    Tam Metin (PDF)

Electronic Medical Records Systems

Şebnem Akal

Electronic health records (EHR) have been an emerging issue since the beginning of the 20th century. Today, four out of every five institutions use EHR. Although it has a century-old history, it has reached these prevalence rates in the last decade. This is not a coincidence. The digital maturity required for the EHR has only been recently achieved. All terms similar to EHR and electronic health record system (EHRS) (such as electronic medical records, personal health records, etc.) can be defined as follows: registered patient data, which are stored in a digital form and can be accessed by a large number of authorized users and securely shared between the parties, are considered within this scope. This definition alone contains many questions and problems: it is necessary that the software and hardware tools required for data storage should work together, and the data kept in such a system should be securely stored and shared between the parties according to their authorization. However, this definition cannot function unless the required standards for these steps are set. This study mentions EHR and EHRS to examine these problems, stakeholders, usage areas and components. Additionally, it discusses interoperability, data privacy and security, and data belonging issues, which are among the biggest problems of EHRS. Recommendations for using blockchains to overcome these problems have been examined and evaluated. The blockchain, like any other technology, uses, stores, and shares distributed decentralized data in health care in a reliable and immutable manner. It eliminates the need for intermediaries and requires no central dependency to control transactions. This study reviews the research works on the use of blockchain in EHRS, and the solutions to the problems encountered in this way.Referanslar

 • Akal, Ş. (2017, 17-20 Ekim 2017). Sağlık 4.0 Uygulamalarının Önündeki Büyük Sorun: Elektronik Hasta Kayıtlarının Erişimi ve Korunması Paper presented 18 October 2020 at the IMISC 2017, 17-20 October 2020, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü. google scholar
 • Bhartiya, S., Mehrotra, D. (2014). Challenges and Recommendations to Healthcare Data Exchange in an Inte-roperable Environment. Electronic Journal of Health Informatics 8(2), 16. google scholar
 • Bonacina, S., Marceglia, S, Pinciroli, F. (2011). Barriers Against Adoption of Electronic Health Record in Italy. Journal of Healthcare Engineering 2(4), 509-526. google scholar
 • Chen, E. S., Sarkar, I. N. (2014). Mining the electronic health record for disease knowledge. Methods Mol Biol, 1159, 269-286. doi:10.1007/978-1-4939-0709-0_15 google scholar
 • Conceicao, A. F. d., Correa da Silva, F. S., Rocha, V., Locoro, A., Barguil, J. M. M. (2018). Eletronic Health Records using Blockchain Technology. google scholar
 • Dagher, G. G., Mohler, J., Milojkovic, M., Marella, P. B. (2018). Ancile: Privacy-preserving framework for access control and interoperability of electronic health records using blockchain technology. Sustainable Cities and Society, 39, 283-297. doi:10.1016/j.scs.2018.02.014 google scholar
 • Dijital Hastane. (2020). HL7 Nedir. Retrieved from https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/TR,4880/hl-7-health-level-seven---saglik-seviye-7-standardi.html google scholar
 • Dönmez, O. O. (2019). Eski Mısır Uygarlığında Tıp Uygulamaları. Pamukkale Ünivesitesi, google scholar
 • Evans, R. S. (2016). Electronic Health Records: Then, Now, and in the Future. Yearb Med Inform, Suppl 1, S48-61. doi:10.15265/IYS-2016-s006 google scholar
 • Gartee, R. (2017). Electronic Health Records: Understanding and Using Computerized Medical Records: Pear-son. google scholar
 • Gesulgaa, J. M., Berjameb, A., Moquialac, K. S., Galidod , A. (2017). Barriers to Electronic Health Record System Implementation and Information Systems Resources: A Structured Review. Paper presented at the 4th Information Systems International Conference 2017, ISICO 2017, 6-8 November 2017,, Bali, Indonesia. google scholar
 • Guan, M., Cho, S., Petro, R., Zhang, W., Pasche, B., Topaloglu, U. (2019). Natural language processing and recurrent network models for identifying genomic mutation-associated cancer treatment change from patient progress notes. JAMIA Open, 2(1), 139-149. doi:10.1093/jamiaopen/ooy061 google scholar
 • Hayrinen, K., Saranto, K., Nykanen, P. (2008). Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: a review of the research literature. Int J Med Inform, 77(5), 291-304. doi:10.1016/j.ijme-dinf.2007.09.001 google scholar
 • Health IT Dashboard. (2017). Office-based Physician Electronic Health Record Adoption. Retrieved from https:// dashboard.healthit.gov/quickstats/pages/physician-ehr-adoption-trends.php google scholar
 • ISO. (2003). Electronic Health Record-Definition Scope and Context. Retrieved from google scholar
 • ISO. (2005). ISO - ISO/TR 20514:2005 - Health informatics — Electronic health record — Definition, scope and context. Retrieved from https://www.iso.org/standard/39525.html google scholar
 • Ivan, D. (2019). Moving Toward a Blockchain-based Method for the Secure Storage of Patient Records. google scholar
 • Kıyak, Y. S., Coşkun, Ö., Budakoğlu, Ş. İ. (2019). Blokzinciri, Akıllı Kontratlar ve Sağlık Alanındaki Üç Uygulama Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,, 22(2), 457-466. google scholar
 • Marquez, G., Taramasco, C., Astudillo, H. (2020). Defining Security Metrics To Evaluate Electronic Health Records Systems: A Case Study in Chile. Paper presented at the 2020 IEEE International Conference on Software Architecture Companion (ICSA-C). google scholar
 • Mayer, A. H., Andre da Costa, C., Rosa Righi, R. d. (2019). Electronic health records in a Blockchain: A syste-matic review. Health Informatics Journal. google scholar
 • McDonald, C. J. T., Paul C. . (2014). Electronic Health Record Systems. In E. H. ShortliffeandJ. J. Cimino (Eds.), Biomedical Informatics Computer Applications in Health Care and Biomedicine: Springer Verlag google scholar
 • Mearian, L. (2018). Blockchain Technology in Healthcare in 2019. Retrieved from https://www.computerworld. com/article/3294996/by-2020-1-in-5-healthcare-orgs-will-adopt-blockchain-heres-why.html google scholar
 • Onik, M. H., Aich, S., Yang, J., Kim, C.-S., Kim, H.-C. (2019). Blockchain in Healthcare: Challenges and Solu-tions. In Big Data Analytics for Intelligent Healthcare Management (pp. 197-226). google scholar
 • Park, Y. R., Lee, E., Na, W., Park, S., Lee, Y., Lee, J. H. (2019). Is Blockchain Technology Suitable for Managing Personal Health Records? Mixed-Methods Study to Test Feasibility. J Med Internet Res, 21(2), e12533. doi:10.2196/12533 google scholar
 • Paulsrud, V., Snihs, J. (2019). Blockchain Technology in the Health Data Ecosystem. DegreeProject in Industrial Engineering and Management, 2. google scholar
 • Schmalhofer, F. (2001). Expert Systems in Cognitive Science. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 5128-5135). google scholar
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Dijital Hastane. (2020). EHR (Electronic Health Record) - ESK (Elektronik Sağlık Kaydı). Retrieved from https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/TR,4874/ehr-electronic-health-record---esk-elektro-nik-saglik-kaydi.html google scholar
 • Tanwar, S., Parekh, K., Evans, R. (2020). Blockchain-based electronic healthcare record system for healthcare 4.0 applications. Journal of Information Security and Applications, 50. doi:10.1016/j.jisa.2019.102407 google scholar
 • TTB, TEC, TBB. (2018). Kişisel Sağlık Verileri Paper presented at the Kişisel Sağlık Verileri 3. Ulusal Kongresi. google scholar
 • Yasnoff, W. A. (2014). Health Information Infrastructure. In E. H. ShortliffeandJ. J. Cimino (Eds.), Biomedical Informatics Computer Applications in Health Care and Biomedicine: Springer Verlag google scholar
 • Zhanga, P., Whitea , J., Schmidta, D. C., Lenzb, G., Rosenbloom, S. T. (2018). FHIRChain: Applying Blockchain to Securely and Scalably Share Clinical Data. The Journal of Network and Computer Application. google scholar
 • Zunic, A., Corcoran, P., Spasic, I. (2020). Sentiment Analysis in Health and Well-Being: Systematic Review. JMIR Med Inform, 8(1), e16023. doi:10.2196/16023 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.