BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.12   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.12    Tam Metin (PDF)

Sistem

Serra ÇelikÇiğdem Erol

Güneş sistemi içerisinde yer alan Dünyada yaşayan biz insanlar da, dolaşım, sindirim, sinir gibi birçok alt sistemden oluşan bir sistemi temsil etmekteyiz. Bir sistem olarak, bir sistemde yaşıyor ve birçok sistemi üretiyor ve/veya kullanıyoruz. Sistem belirli bir amaç için, etkileşim halinde olan birden fazla soyut ya da somut bileşenin bir araya gelerek oluşturdukları bütün olarak tanımlanmaktadır. Sisteme girdi verilir, bu girdi sistem tarafından işlenerek çıktıya dönüştürülür. Bu girdi bir hammadde ise, sistem tarafından sonunda bir işletme için ürüne dönüştürülecektir. Eğer girdi veri ise sistem tarafından bilgiye dönüştürülmektedir. Veriyi işleyen bu sistemlere bilgi sistemleri denilmektedir. Günümüz büyük veri çağında, değerli olan bilgiye erişme yolculuğunda bilgi sistemleri kullanımı gittikçe artmaktadır. Bir bilgi sistemine ihtiyaç duyulduğunda mevcut bilgi sistemlerinden biri alınabileceği gibi, ihtiyaca uygun yeni bir sistem de geliştirilebilmektedir. Yeni bir sistem için piyasada ihtiyacınıza uygun bir ürün olmadığına eminseniz, sistem analizi ve tasarımı için “terziye” gitmelisiniz. Terziye gittiğinizde ilk gün ölçünüz alınır, model, kumaş, ücret ve süre gibi konular görüşülür ve farklı zamanlar da birkaç kez gidersiniz, son provada tamamlandıktan sonra elbisenize kavuşursunuz. Sistem analizi ve tasarımında da benzer şekilde mevcut durumun analiz edilmesi, gereksinimlerin ortaya çıkarılması vb., kısacası elbisenizin (ihtiyacınızın) üzerinize tam oturabilmesi için birkaç görüşme yapılır ve son provada sistem testi yapıldıktan sonra sistem canlıya alınmaktadır. Bu kitap bölümünde Enformatik ve Tıp alanlarının kesişiminde yer alan sistem kavramı ele alınarak, özellikleri ve türlerinden bahsedilmektedir. Bir bilgi sisteminin analiz ve tasarım süreçleri örneklerle verilmektedir. Gestalt “Bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla olan bir şeydir” öğretisinden esinlenerek, sistemin de kendisini oluşturan alt sistemlerden / bileşenlerden daha fazla bir şey olduğunu, bir bölümde hatta bir kitapta bile anlatmanın yeterli olmadığı düşünülmektedir. 


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.12   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.12    Tam Metin (PDF)

System

Serra ÇelikÇiğdem Erol

We humans, residents of Earth located in the solar system, represent a system comprising many subsystems such as the circulatory system, digestive system, and nervous system. As a system, we live in one and generate and/ or use many of them. The system is defined as the whole formed by combining more than one abstract or concrete components interacting for a specific purpose. Input is given to the system; then, this input is processed by the system and converted into output. If this input is a raw material, then it is eventually transformed into a business product by the system. If the input is data, then they are converted into information by the system. These systems that process data are called information systems. In today’s age of big data, information systems are increasing in the journey to access valuable information. When an information system is needed, one of the existing information systems can be purchased, or a new system can be developed according to the need. If you are sure that there is no suitable product for your needs in the market for a new system, then you should go to the “tailor (systems analyst)” for system analysis and design. When you go to the tailor, your measurements are taken on the first day, subjects such as model, fabric, price, and time are discussed, and you go several times at different times. After the final rehearsal is completed, you receive your dress. Similarly, in system analysis and design, several interviews are conducted to analyze the current situation, reveal the requirements, and ensure that your dress (your need) suits you. The system test is performed at the last rehearsal to ensure that the system is ready for use. This book chapter discusses the system concept at the intersection of informatics and medicine and mentions its features and types. Additionally, the analysis and design processes of an information system are provided with examples. Inspired by Gestalt’s phrase, “The whole is other than the sum of the parts,” it is believed that the system is more than the subsystems/components that make it up, and it is not enough to explain it in a chapter or even in a book.Referanslar

 • Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2012). Systems analysis and design. 5th Edition, John wiley & sons. google scholar
 • Jordan, N. (1960), Some Thinking About ‘Sistem’, The Rand Corporation, P-2166, 1-31 https://apps.dtic.mil/ dtic/tr/fulltext/u2/656679.pdf [08.05.2020] google scholar
 • Kalıpsız, O., Buharalı Olcaysoy, A., & Biricik, G. (2018). Sistem analizi ve tasarımı. Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul. ISBN:978-975-6797-68-6. google scholar
 • Kendall, K.E., & Kendall, J.E. (2014). Systems Analysis and Design. Ninth Edition, Pearson. ISBN-13: 9780133023442, ISBN-10: 0133023443 google scholar
 • Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2006). Management information sistems. Upper Saddle River: Pearson. ISBN-10: 0-13-214285-6 google scholar
 • Lipsitz L. A. (2012). Understanding health care as a complex sistem: the foundation for unintended consequen-ces. JAMA, 308(3), 243-244. https://doi.org/10.1001/jama.2012.7551 google scholar
 • Özen, Ü., (2016). Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar. Yönetim Bilişim Sistemleri (pp.1-29), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. Aa google scholar
 • Parlaktuna, O. (2016). Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş. Durucasu H. ve Lezki, Ş. (Ed). Sistem Analizi ve Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN 978-975-06-1870-3, Eskişehir. google scholar
 • Tecim, V. (2004). Sistem Yaklaşımı ve Soft Sistem Düşüncesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2): 75-100. https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12397/1546 [04.05.2020] google scholar
 • Tilley, S., & Rosenblatt, H. J. (2017). Systems analysis and design, Eleventh Edition, Nelson Education. ISBN10: 1-305-49460-1, ISBN13: 978-1-305-49460-2. google scholar
 • Valacich, J. S., George, J. F., & Hoffer, J. A. (2015). Essentials of sistems analysis and design. Prentice Hall. (Six Edition) google scholar
 • Yegül, F. (2020), Sistem Analizi Ders Notları, http://www.salihyildiz.net/wp-content/uploads/2013/03/1_Sis-tem-Analizi-Ders-Notlar%C4%B1.pdf [02.06.2020] google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.