BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.10   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.10    Tam Metin (PDF)

Tıpta Görüntü İşleme Yöntemleri

Murat Gezer

Görüntü işleme, günümüzde birçok endüstride kullanılan ve bilgisayarında kullanılması ile gittikçe yaygınlaşmış olan alandır. Sağlık alanında bilgisayarların yaygın kullanılması sağlık enformatiği adı altında bilim dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 19. Yüzyılın sonunda Wilhem Conrad Röntgeninin bir rastlantı ile X-ışınlarını keşfetmesi sonucunda görüntüleme sağlık alanında teşhis için kullanılan non-invazif muayene yöntemleri arasında yerini almıştır. Tıbbi görüntüleme sağlık sektöründe tanı koymak için yaygın şekilde kullanılan bir yöntemdir. Tıbbi görüntülemede kullanılmakta olan teknolojiler her geçen gün daha fazla gelişmektedir. Günümüzde elde edilen tüm görüntüler büyük veri depolama kapasitesine sahip bulutlarda saklanmakta ve hekimlerin karar süreçlerine yardımcı olmak için bilgisayarlar tarafından işlenmektedir. Görüntü işleme içerisinde matematik ve bilgisayar bilimini barındıran görüntün elde edilmesi ile başlayan amacına uygun kullanılan farklı işlemlerden oluşan teknikler bütünüdür. Görüntünün elde edilmesi işlemi, ağırlıkla Elektromanyetik dalgalar ya da ses dalgalarından oluşan enerjinin detektör tarafından algılanması işlemidir. Tıbbi görüntü elde işlemine Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve nükleer tıp örnek verilebilir. Görüntü işleme yöntemleri, görüntüleme cihazlarından elde edilmesi, görüntü zenginleştirme, filtreleme, restorasyonu, morfolojik işlemler, bölütleme, örüntü tanımlama, renkli görüntü ve görüntü sıkıştırma olarak adlandırılan adımlardan ibarettir. Tüm bu işlemler düşük, orta ve yüksek seviyeli işlemler olmak üzere üç ayrı grupta toplanmaktadır. Görüntü işlemede düşük ve orta seviyeli işlemler girdi olarak görüntü almakta ve çıktı olarak görüntü olmaktadır. Üst seviyeli işlemlerin girdisi görüntüdür ve çıktı olarak görüntünün özellikleri alınmaktadır. Görüntü işleme ile bilgisayarlı görü kavramları birbirleri için kullanılmaktadır. Bu bölümde sağlık enformatiğinde yaygın olarak kullanılan görüntüleme teknolojileri ve görüntü işleme teknikleri ve kavramları özetlenmiştir.


DOI :10.26650/B/ET07.2021.003.10   IUP :10.26650/B/ET07.2021.003.10    Tam Metin (PDF)

Image Processing Methods in Medicine

Murat Gezer

Image processing is a technique that is being continually used in many industries today. It has become increasingly common in computers. The widespread use of computers in health care has led to the emergence of a computer science branch under medical informatics. At the end of the 19th century, as Wilhem Conrad discovered x-rays by accident, imaging took its place among the non-invasive examination methods that are used for diagnosis in the health care field. Medical imaging is a widely used method for diagnosis in the health care industry. Technologies used in medical imaging are increasingly being developed every day. Today, all images obtained are stored in clouds with large data storage capacity and processed by computers to assist physicians’ decision processes. Image processing is a set of techniques comprising different methods used according to their purpose, starting with acquiring the image that includes mathematics and computer science. The process of obtaining the image is the process of detecting the energy consisting mainly of electromagnetic waves or sound waves by the detector. Computed tomography, magnetic resonance imaging, and nuclear medicine (PET) can be used as the examples of image acquisition in medicine. Image processing techniques, which are used to obtain the imaging device, image enhancement, filtering, restoration, morphological processing, segmentation, pattern recognition, comprise the steps referred to as color image and image compression. All these operations are categorized under three groups as low, medium, and high levels. Low- and medium-level processes in image processing take images as input and become images as output. The input of the higher-level processes is the image, and the attributes of the image are taken as the output. The concepts of image processing and computer vision are used for each other. This section summarizes the imaging technologies and image processing techniques along with the concepts that are widely used in health informatics.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.