Tıp Bilişimi

DOI :10.26650/B/ET07.2021.003   
EditörNilgün BozbuğaSevinç Gülseçen

Multidisipliner çalışma geleneğinin sürdürülmesinin simgesi olan üniversite iklimi, bilişim alanında değişimin itici güçlerinin tıp alanına uyarlanması yoluyla sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir başarının sağlanması açısından önem arzetmektedir.
Sağlıkta büyük veri, nesnelerin interneti, biyosensörler ve giyilebilir teknolojiler, yapay zeka ve
bulut bilişim dijital dönüşüm süreçlerinin hızlanmasını sağlamakta, zaman ve kaynak yönetiminin etkili bir biçimde yapılmasına fırsat tanımaktadır. Zaman ve kaynak yönetiminin etkili kullanılmasının
zorunlu olduğu sağlık hizmetlerinde tıp bilişimi teknolojilerinin kullanımı, iş süreçlerinin hızlanmasının yanı sıra insan kaynaklı hataların azaltılmasını da sağlayacaktır.
Tüm tıbbi nesnelerden akan veriler büyük veriyi oluşturmakta; büyük verinin analiz edilmesi, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle, sağlık alanında kullanılabilecek yapılandırılmış bilgiye erişimi sağlamaktadır. Bilgi yönetimiyle de hastalık haritalarının oluşturulabilmesine, ulusal sağlık profilinin çıkartılmasına ve sağlık politikalarının belirlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Bir yandan her türlü tıbbi ürünün bilgi yönetim sistemine ağlar ve algılayıcılar aracılığıyla veri
gönderebildiği, hastaların ve sağlık personellerinin yetkileri ve onayları dâhilinde bu sistemdeki bilgiye
sağlık kurumundan veya uzaktan erişebildiği entegre sağlık hizmeti sunan dijital hastane modeli gelişmektedir. Diğer yandan ise uzaktan takip sistemleri sayesinde sağlık hizmetleri, hastane odaklı olmaktan çıkarak, hasta odaklı sağlık hizmetlerine dönüşmektedir.
Sağlık bilişimi olanaklarının tıbbi ve kurumsal yönetim süreçlerine uyarlanmasıyla sağlık sisteminde
kendi kendini yönetebilen, denetleyen ve optimize eden otonom sistemler en yoğun kaynak kullanımının
gerçekleştiği sağlık kurumlarında maliyet artışını engellemede çözüm oluşturabilecek, verimlilik ve kalite artışı yönünden katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle, tıp bilişimi alanına katkı sağlayacak ve gelecekteki çalışmalara yol gösterecek olan önemli bilgilerin yer aldığı bu kitabın daima alanında öncü bir
çalışma olacağına inanıyorum ve emeği geçen değerli akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Mahmut AK
Istanbul Üniversitesi Rektörü

KonularComputer Science, Interdisciplinary Applications

İÇİNDEKİLER VE KATKIDA BULUNANLAR


Veri Bilimi


Medikal Ontolojiler


Elektronik Sağlık Kayıt Sistemleri


Biyoenformatik


Tıpta Görüntü İşleme Yöntemleri


Sistem


Algoritma


Güncel Bilişim Teknolojileri


Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ


Sağlıkta Blok Zincir


Nöronavigasyon


Tıp Bilişim Hukuku


DizinBİLGİ


E-ISBN978-605-07-0773-1
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi24.06.2021
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)
Tam Metin (PDF)

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.