Tıpda Ruhbilim

DOI :10.26650/AB/CH36.2022.160   
YazarÖzcan KöknelKurban Özuğurlu

Ruhbilim, ruhsal yaşamı ve davranışı inceleyen bir bilim dalıdır.
Çağımızda Ruhbilime verilen önem gittikçe artmaktadır. Bugün tüm insanların Ruhbilimle ilgilenmesi ve bu konuda bilgili olması zorunlu bir duruma gelmiştir.
Ruhbilim insanın günlük yaşamında karşılaştığı olaylara ve sorunlara çözüm yolları gösterebilecek bir aşamaya erişmiştir.
Teorik ve bilimsel bir öğreti olması yanında ruhbilim, pratik ve uygulamalı olarak tıp, eğitim, çalışma, yönetim, ordu v.b. gibi alanlarda geniş kullanım olanakları yaratmıştır.
Tüm tıp dallarında ruhbilim, hekim-hasta ilişkilerinde kullanılan bilimsel yöntemleri, uygulama yollarını, hastalıkların ruhsal duruma ve ruhsal durumun hastalıklara etkisini öğretir.
Sınırlan çok geniş olan psikosomatik hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri de ruhbilim uğraşı alanı içindedir.
Tıp öğrencileri için hazırlanmış olan bu kitapta, ilerde hekim olacak bugünün öğrencilerinin, öğrenimleri, içinde, genel olarak insanları, özel olarak hastalan daha iyi tanımaları, anlamaları ve değerlendirmeleri için gerekli bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
Bedensel, ruhsal ve toplumsal bir varlık olan insanın özellikle ruhsal ve toplumsal yönleri üzerinde durulmuştur.
Geniş anlamıyla ruhbilim insanı ve insanlar arası ilişkileri inceler, problemlere çözümler gösterir. Konusu insan olan Tıp da ruhbilim hekimliğin temel öğretilerinden biri olmak durumundadır.
Ruhsal hastalıkların ortaya çıkışı, gelişimi ve tedavisi hakkında bu öğreti yöntemleriyle günümüzde geniş araştırmalar yapılmaktadır.
Bu kitapta, bazı konularda kuramsal bilgiler verilecektir.
Hekimlik mesleğinin başlangıcında bu bilgilerin ışığı altında edinilecek yeni bilgiler, uygulamalı çalışmalar; insanları ve hastaları tanımada, anlamada ve değerlendirmede öğrencilere ruhbilimle ilgilenme yolunu gösterirse, bizler bir görev yapmanın mutluluğunu duyacağız.

KonularPsychiatry

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1272-8
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1983
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.