Tüberküloz Tarihçesi

DOI :10.26650/AB/AA08.2022.162   
Yazarİhsan Rifat Sabar

Yirminci asrın ikinci 25 yılında Tüberküloz tarihimizde mühim bir yeri olan ve bu memlekete, idareleri şimdi nereye bağlı olursa olsun, önce Yakacık’ta, sonra Uludağ’da iki Sanatoryum hediye eden, yine tüberküloz tarihimizde ismi altınla yazılacak Ord. Prof. Tevfik Sağlam ile birlikte Fitizyoloji Kliniğinin de kurucusu ve yardımcısı olan Dr. İhsan Rıfat Sabar Milletlerarası Tüberküloz Mütehassısları camiasında da diğer mütehassıslarımız gibi bize şeref veren şahsiyetlerden biridir.
Pederi zamanından beri bağlı olduğu tababet mesleğinin, Littre’nin dediği gibi, âdi bir san’at menzilesine düşmesini istemeyen Dr. İhsan Rıfat şubesinin tarihi ile de meşgul olmuş ve daha Üniversitemize intisabından önce Enstitümüzde her sene tüberküloz tarihi üzerine bir seminer dersi yapmıştır. Binaenaleyh şubesinin değerli bir mütehassısı ve tıp tarihçisi olan Dr. Sabar bu mevzuu bırakmayarak derinleştirmiş, ayrıca azasından bulunduğu Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun esas gayesine maddî ve manevî hizmetlerde bulunarak kendisinin Tıp Tarihi mevzuuna ne kadar bağlı olduğunu göstermiştir.
İşte bütün bu ilhamların tesiriyle dünyada ve bizde tüberküloz tarihini akıcı bir üslûb ile yazmıştır; ve bunu, nâçiz bir hâdimi bulunduğum, Tıp Tarihi Enstitüsüne ithaf etmek nezaketinde bulunmuştur. Tababetimizin herhangi bir şubesinde çalışanlar o dalların da tıp tarihçileridir ve ihtisasları dahilinde sonsuz gayretler gösteren bu kıymetli meslektaşlarımızın Tıp Tarihi sahasındaki yayınları için Enstitümüz daimâ hizmetlerindedir. Tüberküloz Tarihi’nin neşri de bu va din, diğer emsâli gibi, bir canlı misâlidir.
Tıp Tarihi kaynaklarımızı bu güzel kitabiyle zenginleştiren Dr. İhsan Rıfat Sabar’ı tebrik eder ve bu eseri memleketimiz ve dünya tıp âlemine Enstitümüz adına taktimi bir şeref biliriz.

Dr. A. Süheyl Ünver

KonularHistory & Philosophy of Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1270-4
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.04.1956
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.