Türk Diş Hekimliği Tarihi

DOI :10.26650/AB/AA08.2022.163   
YazarNuri Muğan

1943 yılında İ. Ü. Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okuluna gir-dm. İlerdeki sayfalarda da görüleceği gibi bu tarihte o zamanki adı, «Diş Tababeti Mektebin olarak Bayazıt Meydanındaki Jandarma Umum Kumandanlığından kalan Binanın I. ve II. Katlarında 60 öğrenci kontenjanlı dar bir öğrenci ve öğretim üyesi kadrosu ile eğitim ve öğretimini sürdürüyordu.
Genç bir öğrenci olarak bu öğretim kadrosunu yaşım ve bilgin sınırları içinde tanıyabildim. Müteakip yıllarda da birçoğu ili çalışma şerefine nail oldum. Aynı zamanda para medikal bilgilerinden yararlandım, kişiliklerinden yararlandım. Meslek ve okul gelişmesi için çırpınışlarına şahit oldum.
Öğrenciliğimle beraber 50 yılı aşkın bir zaman içinde edindiğin bu hatıralarımı naklederken değerli Dostum Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turhan Baytop bunların yayınlanmışı için beni teşvik etti. Hatta büyük yardımları oldu. Bu dostuna ve benden hiç bir emeğini esirgemeyen Büyük bilgin P:of. Dr. Aslan Terzioğlu’na sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Çok kısıtlı imkânlarla bu konulardaki çok az olan yayınlarla yerinmeyerek Türk Diş Hekimliğinin gelişmesine çok büyük katkıları olan Türk Diş Tabipleri Cemiyetinin de tarihçesini yazmak zorunluluğunu duydum.
Uzun mesleki yıllarımda şahidi olduğum birçok üzücü olaylardan da anladım ki Toplum, Diş bakımı ve tedavisi için asrın çok gerisinde kalmış. Bunda kültürle beraber ekonomik ve taassubun da katkısı çoktur. Total Protezlerde ki porselen dişleri «köpek koniği ağzıma koymam» diyen hasta, kanal dolgusu yaparken «laviteyi açık bırak, ben bir abdest alayım» diyen hasta, kron köprü simante ederken «abdestsizim» diye randevüyü tehir eden hasta, altın dişin ayarını gidip kuyumcuya kontrol ettiren hasta «Altın ağızda haramdır» diyen hasta, yapılacak işin ve ücretimin fazla olduğunu görünce «Ben bu para ile genç bir kız alırım» diye fotöyden karısını kaldıran hastalar vardı.
Anadolu’ya yayılan genç meslektaşlar ve Türk Diş tabipleri Cemiyeti bu mesleki problemlerin çok büyük bir kısmım çözdüğünü söyleyebilirim.
Profesyonel bir tarih bilgisi olmadığım için Kusur ve noksanlarımın bağışlanmasını rica ederim.

KonularHistory & Philosophy of Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1269-8
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1994
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.