Türk Eczacılık Tarihi

DOI :10.26650/AB/AA8.2023.197   
YazarTurhan Baytop

Turhan Baytop’un 1985 yılında yayınlanmış olan “Türk Eczacılık Tarihi” isimli kitabı bu konuda yazılmış çok kapsamlı ve tek eserdir. Yazarın 1946 yılından beri toplanmış olduğu kaynak ve materyale dayanarak hazırladığı bu eser yıllardır Türk eczacılık tarihi meraklılarının ve araştırmacılarının yararlandığı temel kitap olmuştur. Eczacılık öğrencilerinin ders kitabı olarak yararlanabilmeleri amacıyla bu kitabın bazı bölümleri çıkartılarak yarı yarıya kısaltılmış ve ikinci baskı hazırlanmıştır.
“Türk Eczacılık Tarihi” isimli kitabın yayınlandığı 1985 yılından itibaren geçen 15 yıl içinde bu konuda 2 önemli gelişme olmuştur.
1-Türk eczacılık tarihi konusunda 3 kitap yayınlanmıştır.
Turhan Baytop: Eczâhâne’den Eczaneye, İstanbul (1995).
Turhan Baytop: Laboratuvar’dan Fabrika’ya İstanbul (1997).
Gülnur ve Mert Sandalcı: Belgelerle Türk Eczacılığı, 4 cilt, İstanbul (1997-2000)
2- Turhan Baytop’un destek ve teşvikleri sonucu 2 yılda bir olmak üzere, “Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı” düzenleme uygulanmasına başlanmıştır. Bugüne kadar İstanbul (1990), Ankara (1994), Eskişehir (1996), Marmara (1908) ve İzmir (2000) Eczacılık Fakülteleri tarafından olmak üzere 5 toplantı düzenlenmiştir.
Yapılan bu yayınlar ve toplantılara sunulan bildiriler Türk eczacılık tarihi konusunun gelişmesine önemli katkılar getirmiştir.

KonularHistory & Philosophy of Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1334-3
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi03.05.2001
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.