BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.40   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.40    Tam Metin (PDF)

Paket Tur Sözleşmeleri

Feyza Eren Sayın

Teknolojik gelişmelerdeki ivme ve uygulamada değişen ihtiyaçlar karşısında, paket tur hukuku sık sık kendini yenilemeye ve değişime uyum sağlamaya ihtiyaç duyan alanlardandır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği’nde en son olarak, 31 Aralık 2015’ten itibaren yürürlüğe giren Paket Turlara ve Bağlı Seyahat Sözleşmelerine İlişkin Yönerge yayımlanmıştır. Bu çalışmada yeni Yönerge’de paket turların tanımına, bağlı seyahat sözleşmelerine, mesleki ve ticari faaliyetleri ile ilgili seyahat edenlerin korunmasına, terim değişikliklerine, tüketicinin paket tur sözleşmesini sona erdirme imkânına, seyahat edenin paket turdaki ifa aksaklığını bizzat gidermesine, paket tur düzenleyicisinin destek sağlama yükümlülüğüne, seyahat edenin paket turda kendisine sunulan alternatif düzenlemeleri kabul etmeyerek sözleşmeden dönme imkânına ve son olarak paket tur sözleşmesinde sorumsuzluk anlaşması yapılmasının sınırlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemeler açıklanmakta ve bu düzenlemelere ilişkin Türk paket tur mevzuatındaki mevcut durum incelenerek Avrupa Birliği hukuku ile uyum bulunup bulunmadığı değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucu gerekli düzeyde uyumlaştırmanın sağlanmasına yönelik önerilerde bulunulmaktadır.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.40   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.40    Tam Metin (PDF)

Package Travel Contracts

Feyza Eren Sayın

Vis-à-vis the accelerating technological developments and changing needs in practice, package travel law is an area of law which needs to renew and adapt itself frequently. In this regard, European Union issued a new Package Travel and Linked Travel Arrangements Directive which entered into force on December 31, 2015. This paper first and foremost reviews the most crucial new regulations in the aforementioned directive, which consider the definition of package travel; linked travel arrangements; protection of persons travelling with purposes relating to their trade, business, craft or profession; terminology; consumer’s right to terminating the contract before the start of the package; traveller’s right to self-help remedy; organiser’s duty of appropriate assistance; consumer’s right to reject alternative travel arrangements and finally the limitation of liability of the organizer. The paper’s focus thereafter is to scrutinize the counter regulations in Turkish legislation; evaluate the level of harmonization with EU law and to finally put forth recommendations for further and necessary harmonization.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.