Türkiye Ekonomisi

DOI :10.26650/AB/SS10.2023.200   
YazarHaluk Cillov

Ekonominin devamlı bir gelişme halinde bulunması, iktisadi istatistiklerin ve bunlara dayanan bazı yorumların sık sık değişmesi sonucunu yaratmaktadır. Üstelik, Devlet Planlama Teşkilatının kuruluşundan sonra kaynakların zenginleşmesi ve yeni araştırmaların meydana çıkması, bu kitabın üçüncü baskısı tamamen tükenmeden dahi, düzeltilmiş yeni bir baskısının yapılması lüzumunu ortaya çıkarmıştır.
Kitap, lisans talebesine Türkiye ekonomisinin tasviri bir panoramasını vermek üzere hazırlanmış olduğu halde, birçok meslektaşlarım ile çeşitli kuruluşların ilgisini çekmekte ve bunların bazı haklı eleştirmelerine mazhar olmaktadır. Bu bakımdan kitabı okumak ve hele katkılarım yazıyla bildirmek lütfunda bulunan düşünürlere, candan teşekkür ederim.
Böylece dördüncü baskının hazırlanmasında, aynı yakın alâka ve ikazlardan son derece faydalanılmıştır Bununla beraber bazı konuların daha derinliğine inilmesi yolundaki temenniler, - kitabın amacından uzaklaşılmak istenilmediği için - maalesef yerine getirilememiştir.
Öte yandan bu baskının hazırlık çalışmalarında dahi, elde, çok değerli kaynaklar mevcut olduğu halde, çeşitli rakamların birbirini tutmaması ve son yıllara alt istatistiklerin yetersizliği yine sıkıntılarımızın büyüğünü teşkil etmiştir. Bu itibarla, kitap, ekonomimizin 1960 ve 1970 yıllarından sonraki durumunu aksettirme iddiasını taşımamaktadır.

KonularEconomics

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1337-4
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi08.05.1972
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.