Türkiye Ekonomisinin Genişleyen Ufukları

DOI :10.26650/AB/SS10.2023.201   
YazarAhmet Kılıçbay

Türk ekonomisinin genişleyen ufuklarım, genişleyen ilgi alanım uzun bir araştırma, derleme ve düzenleme aşamalarından sonra son biçimine ulaşmıştır.
Bu amaca ulaşabilmek için ekonominin güçlü bir yapıya, iyi işleyen bir mekanizmaya ihtiyacı vardır. Bütün bu hedeflere ulaşmak için çağdaş, ileri bilgiye, üstün teknolojiye sahip olma ve bu bilginin ekonominin gelişmesindeki rolüne ayrı bir yer vermenin gerekliliği açıktır.
Yine bu amaçlara ulaşmak için Türkiye’nin birçok alanlarda birbirine bağlı REFORMLARI gerçekleştirmesi de bir zorunluluktur. Bütün bu sorunları ele alan kitapta, gerekli reformlara büyük bir yer ayrılmış ve reformların boyutlan, bağlantılan ve koordinasyon gereği özel bir itina ve ayrıntıları ile ele alınmıştır. Bu reformlar Türkiye’nin dış aleme açılması için gerekli gücü vermekle kalmayacak, bir anlam da tamamlanmış bir yapı ile gerçek bir Dünya Ekonomisi olarak gücünü dünyaya gösterecektir. Türkiye’nin bu günkü ekonomik hedefi Avrupa’nın dar sınırlan içinde kalmayıp dünya gezegeninin her yerinde bilinen, tanınan, saygı duyulan bir ekonomik güce sahip olmasıdır.
Bu kitapla ilgili çalışmaların, araştırma ve bilgi toplayıp düzenleme faaliyetlerinin yapılmasında büyük katkıda bulunan Prof. Dr. Ahmet Gökçen’in sadece adım anmak yetersizdir. Prof. Gökçen bu katkılan ile kitabın ağırlığım artırmış, boyutlarını büyütmüştür. Kendisine teşekkür borcumu, burada zikretmek benim için büyük bir mutluluktur.

KonularEconomics

BİLGİ


ISBN975-404-663-8
E-ISBN978-605-07-1338-1
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi08.03.2002
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.