Türki̇ye’de Beşeri̇ Coğrafya

DOI :10.26650/B/SS19.2024.012   
Editörİsmet Akova

2023 yılının Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olması sebebiyle, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı mensubları olarak 2021-2022 Akademik Yılın ilk toplantıda, ülkemiz için önemli ve anlamlı olan bu yıl dönümünün hatırasına bir kitap yayınlama kararını oy birliyle almıştık.
Alınan kararda; Anabilim Dalımızdaki Öğretim Üyeleri ve Yardımcılarının hazırlayacakları yazıların Beşeri Coğrafyanın inceleme sahasında kalan araştırma konuları ve çalışma alanlarıyla ilgili olması hususunda görüş birliğine varılmıştı. Buna bağlı olarak; Prof. Dr. Süheyla Balcı AKOVA “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze tarımsal Yöntemler”, Prof. Dr. İsmet AKOVA “Enerji Coğrafyası”, Prof. Dr. Özlem SERTKAYA DOĞAN “Nüfus Coğrafyası”, Prof. Dr. Mesut DOĞAN “Türkiye’nin Jeoplitik Konumu” ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Demir Çelik Sanayi”, Prof. Dr. Mehmet BAYARTAN “Tarihi Coğrafya”, Prof. Dr. Muzaffer BAKIRCI “Ulaşım Coğrafyası”, Doç. Dr. Aylin YAMAN KOCADAĞLI “İdari Coğrafya”, Doç. Dr. Mustafa KAHRAMAN “Şehir Coğrafyası” ve “Kartoğrafya”, Araş. Gör. Dr. Merve ZAYIM “Turizm Coğrafyası” ve Araş. Gör. Dr. Meryem KONÇAK DOĞRUER de “Planlama” konularındaki bölümlerini yazmaları konusunda görüş birliğine varmasıyla yazarlarımız çalışmalarına başlayarak, bir yılı aşkın bir süre sonunda, mevcut kitabın ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Beşeri Coğrafya disiplinin çok farklı araştırma konularını değişik yönleriyle ele alarak değerlendiren yazarlarımızın sağladığı bilimsel katkı, sabırları ve uyum içinde çalışmaları nedeniyle her birine ayrı ayrı teşekkür etmeyi zevkli bir görev olarak kabul ederim.
Türk halkını tarihten silmek isteyenlere karşı verilmiş Kurtuluş Savaşı; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet’inin kurulabilmesi ve milli mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için açık veya gizli olarak mücadele etmiş; eli silah tutan-tutmayan, yaşlı-genç, kadın-erkek, eğitimli-eğitimsiz, Sütçü İmam/Nene Hatun veya Şahin Bey gibi birçok adı bilinen veya bilinmeyen nice kahramanlar sayesinde kazanılmıştır. Emperyalizme karşı verilen büyük mücadelenin kazanılmasına çeşitli ölçülerde katkı sağlayanları rahmetle, minnetle ve hayırla yad edebilmenin bir yolu olarak düşünülen bu kitabın okurlara faydalı olabilmesi en büyük dileğimizdir.
2023 yılında Cumhuriyet’imizin Kuruluşunun 100. Yılının kutlanacağı gerçeğinden hareketle İstanbul Üniversitesi Yönetimini temsilen, Cumhuriyet’imizin 100 yıllık bilimsel birikimini yansıtan farklı disiplinler tarafından hazırlanan kitapların IUPRESS yayını olarak Üniversitemiz web sitesinde elektronik olarak yayımlanması kararını alan Pro-Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut AK ve bu kararın hayata geçirilmesine olanak sağlayan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent ZÜLFİKAR hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hazırlandığımız çalışmanın yayınlanabilmesi konusunda ihtiyaç duyduğumuz desteği hiçbir zaman esirgemeyen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap KADIOĞLU ile Ayniyat Bürosu Şefi Sevim BAYRAK’a da teşekkür etmekten memnuniyet duyarız.
Çalışmalarımızın bir kitap olarak yayınlaması konusunda gösterdikleri katkı, emek ve titiz destekleri nedeniyle İstanbul Üniversitesi Yayınevi birimi yöneticileri ve çalışanları nezdinde Doktor Öğretim Üyesi Ahmet KÖROĞLU’na en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımla…

KonularGeography

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1612-2
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.05.2024
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)
Tam Metin (PDF)

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.