Türkiyede Bitkiler ile Tedavi

(Geçmişte ve Bugün)
DOI :10.26650/AB/AA8.2022.167   
YazarTurhan Baytop

Bitkiler binlerce yıldan beri tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle tıbbi bitkiler ve bunların tedavi alanındaki kullanılışları ile ilgili pek çok eser yazılmıştır. Bununla beraber bu kaynak henüz tükenmekten uzaktır. Bugün de araştırma ve gözlemler devam etmekte ve kitaplar yayınlanmaktadır.
Anadolu tıbbi bitkileri ile ilgili bilgilerimizin kaynakları çok eski tarihlere dayanmaktadır. Örneğin Hititler döneminde Anadolu’da bazı bitkisel drogların (Haşhaş başı, Mazı, Safran gibi) elde edilip dış ülkelere satıldığını biliyoruz.
Anadolu’yu da gezmiş olmaları nedeniyle, DİOSCORiDES ve İBN BAYTAR gibi ünlü yazarların eserlerinde Anadolu’da yetişen tıbbi bitkiler hakkında çok geniş bilgiler bulunmaktadır.
Anadolu tıbbi bitkileri üzerindeki ilk araştırmalar 19. yüzyılın ortalarından itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Ecole Imperiale de Medecine de Constantinople) hocaları tarafından başlatılmıştır.
İstanbul üniversitesi öğretim üyelerinden Ord. Prof. Dr. A. HEILBRONN Türkiye’nin tıbbi bitkileri ile yakından ilgilenmiş ve bu alanda bir monografi serisinin yayınlanmasını sağlamıştır.

KonularHistory & Philosophy of Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1259-9
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1984
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.