Türkiye'de Devlet İşletmeciliği

DOI :10.26650/AB/SS10.2022.169   
YazarMustafa A. Aysan

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa A. Aysan'ın "Türkiye’de Devlet işletmeciliği" adlı kitabını öğrencilerimizin ve konu üzerinde araştırma yapmak isteyenlerin yararlanmasına sunmakla büyük bir sevinç ve kıvanç duymaktayız.
Zamanımızda bütün ülkelerde Devlet işletmeciliği yaygınlaşmakta ve ekonomik kalkınma çabalarını önemli biçimde etkilemektedir. Devletimizin ekonomik kalkınma çabalarını, kurulan endüstri ve ticaret işletmeleri ile hızlandırma konusundaki 40 yıllık tecrübesinin, muhtemelen diğer kalkınan ülkelerdeki uygulamalara da yararlı olacak yönleri vardır. Bu nedenle, çeşitli bilimsel toplantılarda tartışma konusu yapılmış üç bildiride sunulan Türk İktisadi Devlet Teşekkülleri sisteminin, yeniden düzenlenmesiyle ilgili son yıllardaki tecrübenin bu alanda araştırmacılara yararlar sağlayacağı düşünülmüştür.
İşletme Fakültesi, Türk İşletmeleri ile ilgili araştırmalarında ekonomimiz için büyük önemi olan İktisadî Devlet Teşekküllerine bu önemleriyle uygun bir yer vermektedir. 195O’lerin son yıllarında başlayan yeniden Düzenleme çalışmalarının sonucu olarak bu sisteme verilecek yeni biçimler ve bu alanda alınacak tedbirler, Cumhuriyetimizin ikinci elli yılındaki ekonomik kalkınmamızı önemli biçimde etkileyecektir.

KonularEconomics

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-1248-3
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1973
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.