Türkiye'de Sivil Eczacı Mektebinin Açılışından Bugüne Kadar Geçirdiği Safhalara ve Son Yıllardaki İnkişafına Toplu Bir Bakış

DOI :10.26650/AB/AA08.2022.018   
YazarÜveis Maskar

Türkiye’de eczacılığın tarihi hakkında A. S. Ünver «Osmanlı Türk’lerinde hekimlik ve eczacılık» başlıklı etüdünde etraflı bilgi vermektedir. Değerli Tıp Tarihçimizin bu neşriyatından: Mektebi Tıbbiye'de 1841 den itibaren tedris müddeti üç sene olan bir eczacı sınıfının açılmış olduğunu ve burada Hikmet, Kimya, Nebatat, Fenni saydelâni, Tıp müfredatı okutulduğunu ve ayrıca eczahanelerde amelî eczacılık da gösterildiğini; Mektebi Tıbbiyei Mülkiye’nin açıldığı 1867 senesine kadar Askerî Tıbbiye Mektebi’nin, ordunun ihtiyacını karşılamak üzere Askerî Eczacı da yetiştirdiğini ve 1870 de bir «Askerî Ameliyatı Tıbbiye Mektebi» haline getirilen Haydarpaşa Hastahanesi’nde tıbbiyeden çıkan doktorlar gibi eczacıların da tatbikat gördüklerini; eczacı sayısının azalması üzerine 1876 da da, orduda ve asker hastahanelerinde 15 sene mecburî hizmet şartiyle, eczacı yetiştirilmek üzere 13 maddelik bir de nizamname neşrolunmuş bulunduğunu öğreniyoruz.

KonularHistory & Philosophy of Science

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0862-2
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1957
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.