Türkiye'de Yabancı Dilde Basın

(16-17-18 Mayıs 1984)
DOI :10.26650/APB/SS7.2022.100   

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu son dönem içerisinde Atatürkçü görüşün ışığı altında atılımlar yapma çabası içindedir.
Ders programımızı modern çağın koşullarına göre Yükseköğrenim Kanunu'nun ilkeleri çerçevesi içinde düzenlemiş bulunmaktayız.
Basın-Yayın alanında çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenleyerek Türk Basınının sesini yurt dışında da duyurmaya çalıştık. İşte, "Türkiye'de Yabancı Dilde Basın" sempozyumu bu çalışmalardan birinin ürünüdür.
İstanbul'daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’yle iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz sempozyumda bize ulaşan tebliğleri bu kitap içinde yayınlamaktan mutluluk duymaktayız. Bu kitap aynı zamanda "Kitle Haberleşme Hukuku" adlı kitabımızdan sonra, Yüksekokulumuzun 2. yayınıdır.
Yüksekokulumuz "Türkiye'de Yabancı Dilde Basın" konulu sempozyumdan sonra "Türkiye'de Basın-Yayın Eğitimi-Kamuoyu ve Basın-Yayın" konulu bir sempozyumu 16 Haziran 1984 tarihinde ve Ocak 1985.'de de "Halk Sağlığı ve Basın" konulu bir sempozyumu Görsel Yayınlarla iş birliği halinde gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
1984-1985 ders yılı içinde Türk Basın-Yayın yaşamının değerli mensupları Yüksekokulumuza gelerek öğrencileri aydınlatıcı bilgiler vermişler, meslek sorunlarına değinmişlerdir.

KonularCommunication

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0952-0
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi15.06.1985
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.