Yeni Sosyoloji Dersleri

DOI :10.26650/AB/SS49.2022.019   
YazarCarle C. Zimmerman
ÇevirmenÂmiran Kurtkan Bilgiseven

Bir Üniversitede ders vermek ve onun tam Ziya Gökalp’in sosyoloji okuttuğu kısmı ile de iş birliği yapmak meraklı bir hadise ve iddiadır. Çünkü 18. asrın sonlarındaki Fransız ve Amerikan ihtilâllerinden beri son iki yüz senede beşeriyeti alt üst eden bütün inkilâplar içinde 1919 da başlayan Türk İnkilâbı mutâda en aykırı olanıdır ve en kısa zamanda asgarî tahribat ve kan kaybı ile pratik bir hal çâresine ulaşmıştır. Bu inkılâbın fikrî şerefi ise geniş bir mânada Ziya Gökalp’e ve onun rehberliği ile sosyoloji doktrinleri konusundaki öğretim faaliyetine aittir.

KonularSociology

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0863-9
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi10.06.1964
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.