Ziya Gökalp ve İktisadi Fikirleri

DOI :10.26650/AB/SS10.2022.060   
YazarOsman Tolga

İktisat Fakültesi, iki talep karşısında kaldı. Sosyoloji öğretmeni Cavid Orhan Tütengil ile Pınarbaşı kaymakamı Osman Tolga tarafından vaki olan bu talepler, kendilerince hazırlanan iki broşürün Fakülte neşriyatı arasında bastırılmasına aitti.
İktisat Fakültesi yönetim heyeti, her iki müracaatı benimsedi. Muharrirler, bu risalelerini Türk içtimaiyatına hizmet etmiş olan Ziya Gökalp’ın XXV. inci ölüm yıldönümü vesilesiyle hazırladıklarını bildiriyorlardı. Fakülte, bu vesileyi memnuniyetle karşıladı ve usulü veçhile ilgili Profesörlerden mürekkep bir komisyon teşkil etti. Komisyon raporu, Türk sosyolojisine olduğu kadar Türk iktisatçılığına da dolayısıyla hizmet etmiş olan bir fikir adamımız hakkımdaki bu iki kitabın Fakülte öğretimine ve Fakülte talebesinin öğrenimine yardım eder mahiyette olduğunu kabul ediyordu. İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü neşriyatının 13 ve 14’üncü sayalarını teşkil eden (Ziya Gökalp Bibliyografyası hakkında bir deneme) ile (Ziya Gökalp ve İktisat Fikirleri) ismindeki iki kitabı bu suretle ortaya çıkmış bulunuyor.
Türkiye’de ilk İçtimaiyat Enstitüsü 1916 da Edebiyat Fakültesi İçtimaiyat Profesörü Z. Gökalp ile muavini Necmeddin Sadık tarafından «İçtimaiyat Darülmesaisi» adı altında kurulmuş idi. Sonraları adı ve faaliyeti ortadan silinen bu Enstitü, 1933 - 1934 Üniversite ıslahatını müteakip. Hukuk Fakültesi içinde «İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü» olarak yeniden kuruldu. 1936 da bu Enstitü İktisat Fakültesine devredildi. Bugün, Ziya Gökalp’ı yakından takip etmiş ve neşriyatlarıyla onu tanıtmış olan iki genç fikir adamının Deneme’lerini neşreden Enstitümüz, bu suretle aynı zamanda büyük mütefekkirimize borçlu olduğu şükranı da ödemeğe çalışmaktadır. Gerek Fakülte, gerek Enstitü, büyük mütefekkirin XXV'. inci ölüm yıldönümünde böyle bir borcun ilim gençliği için faydalı olacak iki eserle izahına vasıta oldukları için Cavid Orhan Tütengil’le Osman Tolga’ya teşekkürlerini sunar.

KonularEconomics

BİLGİ


E-ISBN978-605-07-0893-6
YayıncıIstanbul University Press
Yayın Tarihi25.10.1949
Kapak (PDF)
Tam Metin (PDF)

ABONE OL
PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.