E-ISSN

2822-6623

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörEmine Yavaşgel

4. Boyut / Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi – 4. Boyut / Journal of Media and Cultural Studies, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren hakemli, açık erişimli, akademik bir dergidir. 1990 – 1998 yılları arasında akademik nitelikte ‘Toplum, İletişim, Kültür ve Sanat’ içeriğinde 19 sayı çıkarmış dergi 20. sayı itibariyle hakemli bir dergi niteliği kazanmış, çalışma alanını da medya ve kültürel çalışmalar olarak çerçevelendirmiştir. Oldukça değerli akademik yazıların yer aldığı ilk 19 sayının içerikleri arşivimizde yer almaktadır. İlk 19 sayıdaki akademik içerikleri bizlere kazandıran Fakültemiz akademisyenleri ve diğer yazarlara da ayrı ayrı en içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç addediyoruz.

20. sayı itibarıyla yılda iki kez (Nisan ve Ekim) elektronik olarak yayımlanması planlanan 4. Boyut / Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi’nde, medya ve kültür alanlarında yürütülen bilimsel çalışmalara yer verilmeye başlanmıştır. Yayın dili Türkçe ve İngiliz devamı


METRİKLER


5
20
63
63

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


Süleymaniye Mah. Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak 34116 Beyazıt - Fatih / İstanbul Tel: +90 (212) 440 03 01/02

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.