E-ISSN

2602-3563

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörSevinç Gülseçen

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü yönetiminde ve hakemli bilimsel dergi statüsünde olan Acta INFOLOGICA (ACIN) Haziran 2017 itibari ile yayın hayatına başlamıştır.

Mart 2022’den itibaren, süreçteki makaleler hariç, dergi değerlendirmek üzere sadece İngilizce makaleleri dikkate almaktadır ve derginin yayın dili İngilizce’dir. 2022 Mart tarihinden önce derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

ACIN ile veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi- iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek enformatik alanında gerekse disiplinler arası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel bir yayın ortamı sunmak, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

ACIN, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak yayınlanabilmesi için tüm çalışmalar konusunda uzman en az iki adet hakem tarafından değerlendirilmektedir. devamıMETRİKLER


8
15
127
127

ABONE OL
İLETİŞİM


İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:8 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul, E-posta: acin@istanbul.edu.tr, Telefon: 02124400000 Dahili: 10037

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.