Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2021.70.0002   IUP :10.26650/annales.2021.70.0002    Tam Metin (PDF)

Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi

Esra Cenkci

Eşya hukukuna ilişkin hükümler uyarınca intifa hakkı, sahibine, intifa konusunu zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerini tanımaktadır. Bu çalışmada, intifa hakkının konusu anonim ortaklık payı olduğunda anılan yetkilerin ortaklık payından doğan yönetime katılma haklarına nasıl sirayet edeceği incelenmektedir. Konu, Türk Ticaret Kanunu 432 II merkezinde ele alınmaktadır. Türk Ticaret Kanunu bu konuda gerek mehaz İsviçre Borçlar Kanunu 690 II hükmünden gerekse 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan bazı noktalarda ayrılarak üzerinde intifa hakkı bulunan paydan doğan oy hakkının intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacağını; pay sahibinin menfaatlerini gözetmeyen intifa hakkı sahibinin tazminat sorumluluğunun doğacağını düzenlemektedir. Eşya hukuku kuralları ile birlikte değerlendirildiğinde hükmün oy hakkı açısından bir düzenleme getirdiği; oy hakkına sahip olan intifa hakkı sahibinin diğer yönetime katılma haklarını da kullanabildiği ve böylece payın yönetiminin intifa hakkı sahibinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Öte yandan, pay sahibi bu durumda tamamen etkisiz değildir; yönetime katılma haklarının bazıları pay sahibi tarafından da kullanılabilmektedir. Ne var ki, bu kapsama en az oy hakkı kadar etkili bir hak olan iptal davası açma hakkı dahil değildir. Çalışmada ayrıca, esas sözleşmede veya özel bir anlaşmada hükmün aksinin öngörülerek payın üzerinde intifa hakkı bulunmasına rağmen pay sahibinin payı üzerindeki otoritesini sürdürüp sürdüremeyeceği de tartışılmaktadır.

DOI :10.26650/annales.2021.70.0002   IUP :10.26650/annales.2021.70.0002    Tam Metin (PDF)

Fracture of Shareholders’ Rights to Participate in Management in Joint Stock Company: Establishment of Usufruct on the Share

Esra Cenkci

According to the provisions of property law, the usufruct grants the owner the power to possess, manage, use and benefit from the subject of the usufruct. This study determines how these powers will spread to rights to participate in management arising from the company’s share when the subject of the usufruct is a share of a joint stock company. The issue is handled in the center of article 432 II of the Turkish Commercial Code. The Turkish Commercial Code differs from the provisions of the Swiss Code of Obligation 690 II and the Turkish Commercial Code numbered 6762 in certain points and regulates that the voting right arising from the share which has usufruct on it is used by the usufructuary, but the usufructuary shall be liable for any loss incurred when he / she does not respect the interests of the shareholder. When evaluated together with the rules of property law, this study concludes that the provision brings a regulation in terms of voting rights; the usufructuary who has voting rights can also use other rights to participate in management, thus taking over the management of the share. However, the shareholder is not completely ineffective in this case. Some of the rights to participate in the management can also be used by the shareholder. Nevertheless, this does not include the right to file an annulment action, which is at least as effective as the voting right. This study also discusses whether the shareholder can maintain his or her authority over the share, despite there being a usufruct on the share, by stipulating otherwise in the articles of association or an agreement between parties.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Arslanlı H, Anonim Şirketler II: Anonim Şirketin Organizasyonu (İstanbul Üniversitesi 1959). google scholar
 • Aytaç Z, Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri (BTHAE 1988). google scholar
 • Bârtschi H, ‘Pfandrecht und Nutzniessung an Gesellschaftsanteilen’ in Peter V Kunz, Florian S. Jörg and Oliver Arter (eds), Entwicklungen im Gesellschaftsrecht VII (Stâmpfli 2012). google scholar
 • Baumann M, ‘Nutzniessung und Wohnrecht, Art. 745-778 ZGB’ in Peter Gauch and Jörg Schmid (eds), Zürcher Kommentar ZGB Band IV/2a/2 - Das Sachenrecht - Die beschrânkten dinglichen Rechte (3rd edn, Schulthess 1999). google scholar
 • Baumann M, Praktische Probleme der Nutzniessung an Aktien, Obligationen und Anlagefonds-Anteilscheinen (Schulthess Polygraphischer 1980). google scholar
 • Bichsel M and Mauerhofer K, in Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephen Wolf, Marc Amstutz and Roland Frankhauser (eds), ZGB Kommentar (3rd edn, Orell Füssli 2016). google scholar
 • Boss W, in Jolanda Kren Kostkiewicz, Stephen Wolf, Marc Amstutz and Roland Fankhauser (eds), OR Kommentar (3rd edn, Orell Füssli 2016). google scholar
 • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf über die Revision der Titel XXIV bis XXXIII des schweizerischen Obligationenrechts vom 21. Februar 1928 (BBl 1928 I 205). google scholar
 • Böckli P, Schweizer Aktienrecht mit Fusionsgesetz, Börsengesellschaftsrecht, Konzernrecht, Corporate Governance, Recht der Revisionsstelle und Abschlussprüfung in neuer Fassung -unter Berücksichtigung der angelaufenen Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts (4th edn, Schulthess 2009). google scholar
 • Cramer C, in Lukas Handschin (ed), Zürcher Kommentar: Allgemeine Bestimmungen, Art. 620-659b OR Die Aktiengesellschaft (2nd edn, Schulthess 2016). google scholar
 • Domaniç H, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması - TTK Şerhi II (Temel 1988). google scholar
 • Dekker S, in Jeannette K. Wibmer (ed), Aktienrecht Kommentar: Aktiengesellschaft, Rechnungslegungsrecht, VegüV, GeBüV, VASR (1st edn, Orell Füssli 2016). google scholar
 • Forstmoser P, Meier-Hayoz A and Nobel P Schweizerisches Aktienrecht (1st edn, Stâmpfli 1996). google scholar
 • Forstmoser P, ‘Informations- und Meinungsâusserungsrechte des Aktionârs’ in Alain Hirsch, Peter Nobel, Peter Böckli, Peter Forstmoser and Jean Nicolas (eds), Rechtsfragen um die Generalversammlung (Schulthess 1997). google scholar
 • Germann S, Die personalistische AG und GmbH - Unter besonderer Berücksichtigung von Aktionâr- und GeseUschafterbindmgsvertrâgen, SSHWBand/Nr. 327 (Dike 2015). google scholar
 • Horber F, ‘Das Auskunftsbegehren und die Sonderprüfung - siamesische Zwillinge des Aktienrechts’ (1995) (91) SJZ 165-171. google scholar
 • Jung P, in Lukas Handschin (ed), Zürcher Kommentar: Allgemeine Bestimmungen, Art. 620-659b OR Die Aktiengesellschaft, (2nd edn, Schulthess 2016). google scholar
 • Kâgi U, in Jolanda Kren Kostkiewicz, Stephen Wolf, Marc Amstutz and Roland Fankhauser (eds), OR Kommentar (3rd edn, Orell Füssli 2016). google scholar
 • Kaya A, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı (BTHAE 2001). google scholar
 • Kaya A, ‘Özel Denetim İsteme Hakkının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı İle İlişkisi’ (2015) 31(1) BATİDER 61-83. google scholar
 • Kendigelen A, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı (1st edn, Beta 1994). google scholar
 • Klay H, Die Vinkulierung, Theorie und Praxis im neuen Aktienrecht Helbing & Lichtenhahn 1997. google scholar
 • Koeferli R, Die Nutzniessung an Wertpapieren unter besonderer Berücksichtigung der Nutzniessung an Aktien (P.G. Keller 1954). google scholar
 • Köprülü B and Kaneti S, Sınırlı Ayni Haklar (Fakülteler Matbaası 1972-1973). google scholar
 • Kunz PV, ‘Das Informationsrecht des Aktionars in der Generalversammlung’ (2001) (8) AJP/PJA 883-900. google scholar
 • Kunz PV, ‘Zur Subsidiaritat der Sonderprüfung’ (1996) (92) SJZ 1-5. google scholar
 • Lanzlinger A, in Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt and Rolf Watter (eds), Basler Kommentar: Obligationenrecht II Art. 530-964 OR inkl. Schlussbestimmungen (5th edn, Helbing Lichtenhahn 2016). google scholar
 • Moroğlu E, ‘Anonim Ortaklıkta Genel Kurul’ in Erdoğan Moroğlu (ed), Makaleler (On İki Levha 2010) 291-304. google scholar
 • Moroğlu E, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü (8th edn, On İki Levha 2017). google scholar
 • Nagel T, ‘Die statutarische Vinkulierung nicht kotierter Namenaktien’ (2015) (1) AJP/PJA 191-202. google scholar
 • Oğuzman K, Seliçi Ö and Oktay-Özdemir S, Eşya Hukuku (14th edn, Filiz 2011). google scholar
 • Oğuz A, ‘Pay Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve İntifa Hakkının Kapsamı’ (1991) (1) Ankara Barosu Dergisi 23-44. google scholar
 • Okçuoğlu Y, ‘Anonim ve Kooperatif Şirketler Genel Kurul Kararlarının İptali İçin Gerekli Olan Muhalefet ve Muhalefetin Tutanağa Geçirilmesi’ in Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu II (BTHAE 1985). google scholar
 • Okur YT, ‘Üzerinde Kısmen İntifa Hakkı Tesis Olunmuş Hisse Senetlerinden Doğan Oy Hakkının Kime Ait Olacağı’ (1971) 18(7) İktisat ve Maliye Dergisi 273-278. google scholar
 • Okur YT, ‘Hisse Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi’ (1971) 18(6) İktisat ve Maliye Dergisi 224-229. google scholar
 • Okur YT, L’action en annulation des decisions de l’assemlee generale des actionnaires dans la societe anonyme (Delachaux et Niestle 1965). google scholar
 • Plüss A, in Jeannette K. Wibmer (ed), Aktienrecht Kommentar: Aktiengesellschaft, Rechnungslegungsrecht, VegüV, GeBüV, VASR (1st edn, Orell Füssli 2016). google scholar
 • Poroy R, Tekinalp Ü and Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku I (13th edn, Vedat 2014). google scholar
 • Poroy R, Tekinalp Ü and Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku II (13th edn, Vedat 2017). google scholar
 • RaemyA and Gabriel S, in Vito Roberto and Hans Rudolf Trüeb (eds), Handkommentar zum Schweizer PrivatrechtBd. 7: Personengesellschaften undAktiengesellschaft - Vergütungsverordnung [.Art. 530-771 OR und VegüV] (3rd edn, Schulthess 2016). google scholar
 • Riemer HM, Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage im schweizerischen Gesellschaftsrecht (Stampfli 1998). google scholar
 • Schenker U, ‘Die Sonderprüfung - ein schwieriges Instrument’ (2019) (1) GesKR 18-36. google scholar
 • Stadlin P, ‘Über die Rechtsstellung des Eigentümers von in Nutzniessung stehenden Aktien’ (1945) 17 SAG 185. google scholar
 • Tanner B, in Lukas Handschin (ed), Zürcher Kommentar Band: Obligationenrecht. Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft (Generalversammlung und Verwaltungsrat, Mangel in der Organisation) (3rd edn, Schulthess 2018). google scholar
 • Teoman Ö, ‘Anonim Ortaklıkta Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Durumunda Oy Hakkı Dışındaki Yönetim Haklarının Kimin Tarafından Kullanılacağı Sorunu’ in Ömer Teoman (ed), Tüm Makalelerim, vol. I-II: 1971-2001 (2nd edn, On İki Levha 2012) 365-376. google scholar
 • Thurnherr C, in Peter Breitschmid and Alexandra Jungo (eds), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht Bd 3: Sachenrecht Art. 641-977 ZGB (3rd edn, Schulthess 2016). google scholar
 • Ülgen H, ‘Anonim Ortaklıklarda Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Halinde Oy Hakkının Malik Tarafından Kullanılmasını Öngören Sözleşmelerin Geçerliliği’ (1977) 28(12) İktisat ve Maliye Dergisi 488-495. google scholar
 • Waldburger M, in Vito Roberto and Hans Rudolf Trüeb (eds), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht Bd. 7: Personengesellschaften undAktiengesellschaft - Vergütungsverordnung [Art. 530-771 OR und VegüV] (3rd edn, Schulthess 2016). google scholar
 • Weber W, Das Stimmrecht bei Aktien in Nutzniessung (J. Kalt-Bucher 1927). google scholar
 • Weber RH, in Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt and Rolf Watter (eds), Basler Kommentar: Obligationenrecht II Art. 530-964 OR inkl. Schlussbestimmungen (5th edn, Helbing Lichtenhahn 2016). google scholar
 • Zürcher W, in Jolanda Kren Kostkiewicz, Stephen Wolf, Marc Amstutz and Roland Fankhauser (eds), OR Kommentar (3rd edn, Orell Füssli 2016). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Cenkci, E. (2021). Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(70), 53-71. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002


AMA

Cenkci E. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2021;0(70):53-71. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002


ABNT

Cenkci, E. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 70, p. 53-71, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Cenkci, Esra,. 2021. “Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 70: 53-71. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002


Chicago: Humanities Style

Cenkci, Esra,. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 70 (Oct. 2023): 53-71. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002


Harvard: Australian Style

Cenkci, E 2021, 'Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 70, pp. 53-71, viewed 1 Oct. 2023, https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002


Harvard: Author-Date Style

Cenkci, E. (2021) ‘Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(70), pp. 53-71. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002 (1 Oct. 2023).


MLA

Cenkci, Esra,. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 70, 2021, pp. 53-71. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002


Vancouver

Cenkci E. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 1 Oct. 2023 [cited 1 Oct. 2023];0(70):53-71. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002 doi: 10.26650/annales.2021.70.0002


ISNAD

Cenkci, Esra. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yönetime Katılma Haklarında Kırılma: Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/70 (Oct. 2023): 53-71. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0002ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim26.08.2020
Kabul10.03.2021
Çevrimiçi Yayınlanma10.05.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.