SAYI 16, 2021


Eskişehir’de Bulunan Şadi Çalık Heykelleri Üzerine Bir Değerlendirme

Mimaride Ölümün Sonsuz Öznesi Olma: (Deli) Hüsrev Paşa Türbesi

Üç Anzak Ressamın Gözüyle Çanakkale Muharebesi

Kuzeydoğu Anadolu Petrogliflerindeki Bir Grup Dağ Keçisi Motifi

Osmanlı Minyatürlerinde Sefer Vasıtaları (16.-18. Yüzyıllar)

Türkiye’nin Uluslararası Bienallere 1950’li Yıllardaki Katılımı

SAYI 162021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih10.08.2021
Editör(ler)Mustafa Balcı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.