SAYI 19, 2023


Ani’nin Dağ Keçisi Figürlü Sırsız Seramikleri

Osmanlı Minyatür Sanatında Ağaç Türleri (16. Yüzyıl)

Mehmed eş-Şerîf İmzalı Ciltler ve Bezeme Özellikleri

Alinda Territoriumundan Bir Grup Figürin

Erzurum Arkeoloji Müzesinde Bulunan İslami Dönem Cam Eserler

Emperyalizmden Nasyonalizme: Osmanlı-İsveç Müzik İlişkileri

Erzurum Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Dönemine Ait Bir Grup Madeni Haç

Modernleşme Sürecinde Kızların Eğitimi İçin Mimarlık: Kız Enstitüleri

Suriçi’nde Bulunan 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinden Alem Örnekleri


SAYI 192023

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Mustafa Balcı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.