SAYI 20, 2023


Adana Müzesi'ndeki Haçkarlar

Kozan Eskikabasakal/Peri Yerleşimi ve Hristiyan Mimarisi

Bir Roma Kenti Olarak Aelia Capitolina/Kudüs

Troya Müzesi’nde Bulunan Bizans Dönemi Metal Aydınlatma Araçları

Yalova/Çobankale Kazısından İki Kutsal Ekmek Mührü

Metropolis Kazısı Zeuksippus Ailesi Grubu Bizans Seramikleri

Zeytinliada Erken Bizans Şapeli’nde Bulunan Sikkeler

Paphlagonia Hadrianopolisi’nden Bir Bizans Kurşun Mührü

Erken Bizans Resmine Çarpıcı Bir Örnek: Kaunos Kubbeli Bazilika

Çobankale’den Enkolpion Röliker Haçlar

Kırklareli Müzesi Bizans Dönemi Madeni Haçları


SAYI 202023

BİLGİ


Sayı TürüSpecial
Editör(ler)Mustafa Balcı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.