SAYI 18, 2022


Bursa Keles Kemaliye Village Mosque and Its Wall Paintings

Contributions of Art in Public Space to the Riverside Urbanity: Amasya Examplar

A Structure that Needs to Be Saved in Eyüp: Balchik Tekke

Metal Cross Samples at Bursa Archaeological Museum

Looking fram Agra Fort to The Taj Mahal: Musamman Burj and Palace

Tiles of the Konya Green Dome in the Light of New Information

Sağman Keyhüsrev Bey Mosque in the Light of New Documents and Findings


SAYI 182022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih29.07.2022
Editör(ler)Mustafa Balcı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.