E-ISSN

2147-7469

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörMustafa Balcı

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) sosyal bilimler alanında Türkistan ile Kafkaslardan Balkanlar ve Ortadoğu'ya uzanan geniş Avrasya Bölgesi ile ilgili farklı disiplinlerde hazırlanmış bilimsel çalışmaları akademik dünya ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Avrasya coğrafyası ile ilgili uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, iktisat, hukuk, kültürel ve bölgesel çalışmalar gibi farklı disiplinlerden bilimsel çalışmalara yer vermektedir.METRİKLER


10
20
170
170

ABONE OL
İLETİŞİM


İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Horhor Caddesi Kavalalı Sokak, No: 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE / E-posta:avid@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.