Derleme Makalesi


DOI :10.26650/CONNECTIST2021-846399   IUP :10.26650/CONNECTIST2021-846399    Tam Metin (PDF)

Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler

Hanife Andaç Demirtaş Madran

İlk olarak 2019 yılının aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan eyaletinde belirlenmiş olan yeni tip koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de “pandemi” olarak nitelendirilmiştir. Covid-19 pandemisi sadece fiziksel sağlığı etkilemememiş, tüm dünyada ekonomik, eğitimsel, psikolojik ve toplumsal sorunlara yol açmıştır. Şiddet olaylarını tetikleyen “ayrımcılık” eğiliminde de belirgin bir artış olduğu, önyargı ve ayrımcılığın salgınla aynı hızda tüm dünyaya yayıldığı gözlenmiştir. Bu tür olağanüstü durumlarda yaşanan ayrımcılığın kalıcı ve değişime dirençli olduğu bilinmektedir. Bu ayrımcılık türü kurbanlarda yarattığı hasarın yanı sıra, halkın önlemlere ve kısıtlamalara yönelik tutumlarına, sağlıkla ilgili politikaların oluşturulmasına da etki etmektedir. Bu nedenle son derece önemli bir insanlık sorunu olan ayrımcılıkla bu tür özel durumlarda daha güçlü bir şekilde mücadele etmek gerekmektedir. Varlığından çok haberdar olunmayan bir ayrımcılık türü olan “yaşçılık” da bu dönemde hızla yayılmıştır. Bu makalede Covid-19 salgını döneminde artan yaşçılığı temel kuramlar ve güncel bulgular ışığında irdelemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öncelikle ayrımcılık ve yaşçılık üzerinde durulmuş ve ilgili kavramlar tanımlanmıştır. Ardından Psikanalitik Kuram, Evrimsel Yaklaşım, Sosyal Kimlik Kuramı, Yükleme Kuramı ve Terör Yönetimi Kuramı gibi temel kuramsal yaklaşımların yaşçılığa ilişkin açıklamaları üzerinde durulmuştur. Ayrımcılığın pandemi dönemlerine özgü doğası ve bu süreçte tırmanan yaşçılık ilgili kuramlar rehberliğinde irdelenmiş, Covid-19 salgını sırasında tüm dünyada ve Türkiye’de yaşçılığın ortaya çıkış şekilleri güncel araştırma bulguları doğrultusunda ele alınmış, konunun medyaya yansıyışı üzerinde durulmuştur. Son olarak, bu süreçte yaşçılıkla mücadele etmek için altının çizilmesi gereken gerçekler ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada güncel araştırmalar ışığında Covid-19 pandemisi döneminde tüm dünyada ayrımcılık eğiliminde belirgin bir artış gözlendiği, ancak özellikle yaşçılığın belirli yaş gruplarındaki bireylere dayatılan kısıtlamaların da etkisiyle salgınla aynı hızda yayıldığı ortaya konmuştur. Bu durumun, bilimsel bulgularla belgelenen olumsuz sonuçları da gözönüne alındığında, çok disiplinli bir yaklaşım gözetilerek yürütülecek bir mücadeleyi gerektirdiği açıktır.

DOI :10.26650/CONNECTIST2021-846399   IUP :10.26650/CONNECTIST2021-846399    Tam Metin (PDF)

Ageism During the Covid-19 Pandemic: Discussion and Recommendations

Hanife Andaç Demirtaş Madran

The spread of the coronavirus disease 2019 (Covid-19) was labeled a “pandemic” by the World Health Organization on March 11, 2020. It has caused not only health-related issues but also economic, educational, psychological, and social problems. Further, discrimination associated with the pandemic has been observed around the globe. Besides the obvious negative consequences faced by the individuals targeted, pandemic-related discrimination has affected the spread of the virus by influencing public attitudes toward disease prevention and the restrictions imposed by authorities. Discrimination toward foreigners, minorities, and certain religious groups (e.g., Muslims) increased during this period. Additionally, the pandemic saw ageism spread rapidly to become more visible than ever. Acknowledging that Covid-19 poses a higher risk for individuals over a certain age, several countries implemented restrictions specific to those age groups. However, this practice resulted in the emergence of problems that were not considered initially, especially the escalation of ageism. This study examines ageism during the Covid-19 pandemic based on major theories and current research. First, discrimination and ageism are defined in detail. Then, pandemicrelated ageism is discussed within the framework of basic theoretical approaches. Finally, recommendations for preventing ageism related to the pandemic and in general are presented.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The coronavirus disease 2019 (Covid-19) was first detected in the Wuhan province of China in late December 2019, and the outbreak was announced as a Public Health Emergency of International Concern on January 30, 2020. On March 11, 2020, it was labeled a “pandemic” by the World Health Organization. This pandemic has caused not only health-related issues but also economic, educational, psychological, and social problems at a global scale. During the pandemic, a significant increase in prejudice and acts of discrimination has been witnessed, triggering violent incidents across the world. 

Prejudice and discrimination have simultaneously grown worldwide during the Covid-19 pandemic, as seen previously during the SARS and AIDS epidemics. Research indicates that the discrimination that emerges during such global health crises is a highly persistent problem that is resistant to change. Besides the obvious negative consequences faced by those individuals targeted, pandemic-related discrimination affects public attitudes toward the establishment of health-related policies, social restrictions, and the prevention of the spread of the virus. Therefore, it is important to confront all types of pandemic-related discrimination, which have become a human rights violation issue. Verbal, non-verbal, physical, and other forms of discrimination against foreigners, minorities, Muslims, healthcare professionals, and individuals of Chinese (or even East Asian) origin have escalated during the Covid-19 period across many countries. The novel coronavirus has also been referred to by some as the “Wuhan virus” or the “Chinese virus.” 

Ageism has spread rapidly and become more visible than ever during the Covid-19 pandemic. It can be defined as any action that is directed toward members of a certain age group. Ageism refers to a person or persons behaving differently toward others based solely on their membership of a specific age group; it is directed mostly to older people. Acknowledging that Covid-19 poses a higher health risk for individuals over a certain age, many countries have implemented restrictions and specific measures for those in the at-risk age group. Although this practice is aimed at protecting such individuals, it has resulted in the emergence of problems that were not considered initially, especially the escalation of ageism. Social media-based analyses have shown an approximately tenfold increase in the use of hateful and offensive language targeting certain groups, including older people. Ageist hashtags such as “#boomerremover” and “#grandmakiller” have been used on various social media platforms. In the fight against ageism related to Covid-19, it is important to understand the process, related concepts, and motivations behind such discriminatory behaviors.

This study examines the increase in ageism during the Covid-19 pandemic based on major theories and current research. To this end, this study first defines the concepts of “discrimination” and “ageism” in detail. The phenomenon of ageism, which is a form of discrimination, is discussed. Pandemic-related ageism is then discussed within the framework of basic theoretical approaches, including terror management, attribution, psychoanalytic, social identity, and framing theories, as well as the evolutionary perspective. Finally, recommendations to prevent ageism related to the pandemic and in general are made. 

Being aware of human tendencies is a good starting point to fight problematic behaviors such as ageism. Therefore, it is important to understand age-related prejudices and how relevant processes act in extraordinary conditions, such as a pandemic, and to develop appropriate, functional, forward-looking measures, as required. It should not be forgotten that age groups are also heterogeneous like every other group, so individual differences within these groups should not be ignored. It is important to recognize not only negative and hostile ageism but also benevolent ageism. Increasing public awareness of and sensitivity to all types of discrimination, particularly ageism, is of prime importance. Therefore, it is necessary to behave respectfully toward older people and to avoid the use of patronizing and derogatory speech.

In this review, in light of recent research, it was revealed that there is a significant increase in the number of cases of discrimination during the Covid-19 pandemic. Ageism has spread at the same rate as the epidemic, with restrictions being imposed on individuals of certain age groups. Considering the negative consequences documented in scientific findings, it is clear that this is an emergency that needs to be handled with a multidisciplinary approach.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley. google scholar
 • Assche, V., Politi, J., Van Dessel, E. P., & Phalet, K. (2020). To punish or to assist? Divergent reactions to ingroup and outgroup members disobeying social distancing. The British Journal of Social Psychology, 59(3), 594-606. https://doi.org/10.1111/bjso.12395 google scholar
 • Ayalon, L., Chasteen, A., Diehl, M., Levy, B. R., Neupert, S. D., Rothermund, K.,...Wahl, H. W. (2020). Aging in times of the Covid-19 pandemic: avoiding ageism and fostering intergenerational solidarity. The Journals of Gerontology, Series B, 76(2), 49-52. https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa051 google scholar
 • Aysever, E. (2020, 6 Nisan). Virüsle mücadele sınıfsaldır! Cumhuriyet. Retrieved from https://www.cumhuriyet. com.tr/yazarlar/enver-aysever/virusle-mucadele-sinifsaldir-1731466 google scholar
 • Barrett, R., & Brown, P. J. (2008). Stigma in the time of influenza: Social and institutional responses to pandemic emergencies. Journal of Infectious Diseases, 197(Suppl. 1), 34-37. https://doi.org/10.1086/524986 google scholar
 • Becker, E. (1975). Escape from evil. New York: Free Press. google scholar
 • Behramoğlu, A. (2020, 19 Ağustos). Şu kahrolası 65 yaş ve üstü. Cumhuriyet. Retrieved from https://www. cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ataol-behramoglu/su-kahrolasi-65-yas-ve-ustu-1759377 google scholar
 • Brooke, J., & Jackson, D. (2020). Older people and Covid-19: Isolation, risk and ageism. Journal of Clinical Nursing, 29(13-14), 2044-2046. https://doi.org/10.1111/jocn.15274 google scholar
 • Budhwani, H., & Sun, R. (2020). Creating Covid-19 stigma by referencing the novel coronavirus as the Chinese virus on Twitter: quantitative analysis of social media data. Journal of Medical Internet Research, 22(5). https:// doi.org/10.2196/19301 google scholar
 • Bugental, D. B., & Hehman, J. A. (2007). Ageism: A review of research and policy implications. Social Issues and Policy Review, 1(1), 173-216. https://doi.org/10.1111/j.1751-2409.2007.00007.x google scholar
 • Burger, J. M. (1992). Desire for control. New York, NY: Plenum. google scholar
 • Burke, J., Akinwotu, E., & Kuo, L. (2020, Nisan 27). China fails to stop racism against Africans over Covid-19. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/china-fails-to-stop-racism-against-africans-over-Covid-19 google scholar
 • Buss, D. M., & Kenrick, D. T. (1998). Evolutionary social psychology. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social Psychology (pp. 982-1026). Boston, MA: McGraw-Hill. google scholar
 • Busza, J. R. (2001). Promoting the positive: Responses to stigma and discrimination in Southeast Asia. AIDS Care, 13(4), 441-456. google scholar
 • Butler, R. (1969). Age-Ism: another form of bigotry. Gerontologist, 9(4), 243-246. google scholar
 • Callaghan, K., & Schnell, F. (2001). Understanding the consequences of group labeling for the women’s movement. Women & Politics, 23(4), 31-60. https://doi.org/10.1300/J014v23n04_02 google scholar
 • Cogan, J. C., & Herek, G. M. (1998). Stigma. In R. A. Smith (Ed.), The encyclopedia of AIDS: A social, political, cultural, and scientific record of the HIV epidemic (pp. 466-467). Chicago, IL: Fitzroy Dearborn. google scholar
 • Courtney, E. P., Goldenberg, J. L., & Boyd, P. (2020). The contagion of mortality: A terror management health model for pandemics. The British Journal of Social Psychology, 59(3), 607-617. https://doi.org/10.1111/ bjso.12392 google scholar
 • Crandall, C. S., D’Anello, S., Sakalli, N., Lazarus, E., Nejtardt, G. W., & Feather, N. T. (2001). An attribution value model of prejudice: Anti-fat attitudes in six nations. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(1), 30-37. https://doi.org/10.1177/0146167201271003 google scholar
 • Croucher, S. M., Nguyen, T., & Rahmani, D. (2020). Prejudice toward Asian Americans in the COVID 19 pandemic: The effects of social media use in the United States. Frontiers in Communication, 5, Article 39. https://doi. org/10.3389/fcomm.2020.00039 google scholar
 • Cumhuriyet (2020a, 13 Aralık). Ataol Behramoğlu, 65 yaş yasağına karşı dava açtı. Retrieved from https://www. cumhuriyet.com.tr/haber/ataol-behramoglu-65-yas-yasagina-karsi-dava-acti-1798220 google scholar
 • Cumhuriyet (2020b, 21 Mart). Nevşehir Belediyesi, ‘ALO 153 Yaşlı İhbar Hattı’ oluşturdu. Retrieved from https:// www.cumhuriyet.com.tr/haber/nevsehir-belediyesi-yasli-ihbar-hatti-olusturdu-1728714 google scholar
 • Çamlıdağ, S., & Köksalan, M. (Producers). (2020, May 28). Oy ve ötesi podcast (1): Salgın ve yaşçılık [Video podcast]. Retrieved from https://oyveotesi.org/oy-ve-otesi-podcast-19-1-salgin-ve-yascilik/ google scholar
 • Çayır, K. (2012). Yaşçılık/yaşa dayalı ayrımcılık. In K. Çayır ve M. A. Ceyhan (Eds.), Ayrımcılık: Çok boyutlu yaklaşımlar içinde (pp. 163-174). İstanbul, Turkey: Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Çayır, K. (2018). Ders kitaplarında yaşlılık temsili. In A. Duben (Ed.), Yaşlanma ve yaşlılık: Disiplinlerarası bakış açıları (pp. 79-97). İstanbul, Turkey: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Demir, A. (2020). Covid-19 Pandemi sürecinde sosyoloji öğrencilerinin yaşçılığa karşı tutumları. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 12-25. https://doi.org/10.48066/kusob.825551 google scholar
 • Demirtaş-Madran, H. A. (2020). Exploring the motivation behind discrimination and stigmatization related to covid-19: A social psychological discussion based on the main theoretical explanations. Frontiers in Psychology, 11, Article 569528. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.569528 google scholar
 • Devakumar, D., Bhopal, S. S., & Shannon, G. (2020). Covid-19: the great unequaliser. Journal of the Royal Society of Medicine, 113(6), 234-235. https://doi.org/10.1177/0141076820925434 google scholar
 • Diken (2020, 12 Eylül). Validen, ‘Ölenlerin çoğunun bir ayağı çukurdaydı’ diyen belediye başkanına tepki. Retrieved from https://www.diken.com.tr/olenlerin-cogunun-bir-ayagi-cukurdaydi-diyen-bolu-belediye-baskanina-validen-tepki-sozleri-uzucu/ google scholar
 • Dollard, J., Miller, N. E., Doob, L. W., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). Frustration and aggression. London, United Kingdom: Yale University Press. https://doi.org/10.1037/10022-000 google scholar
 • Duben, A. (Ed.). (2018). Yaşlanma ve yaşlılık: Disiplinlerarası bakış açıları. İstanbul, Turkey: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Dubey, S., Biswas, P., Ritwik, G., Chatterjee, S., Dubey, M. J., Chatterjee, S.,....Lavie, C. J. (2020). Psychosocial impact of Covid-19. Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 14(5), 779-788. https:// doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035 google scholar
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (pp. 269-322). Boston, MA: McGraw-Hill. google scholar
 • Ehni, H.-J., & Wahl, H.-W. (2020). Six propositions against ageism in the Covid-19 pandemic. Journal of Aging & Social Policy, 32(4-5), 515-525. https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1770032 google scholar
 • Faulkner, J., Schaller, M., Park, J. H., & Duncan, L. A. (2004). Evolved disease-avoidance mechanisms and contemporary xenophobic attitudes. Group Processes & Intergroup Relations, 7(4), 333-353. https://doi. org/10.1177/1368430204046142 google scholar
 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140. https://doi. org/10.1177/001872675400700202 google scholar
 • Fiske, S. T. (2005). Social cognition and the normality of prejudgment. In J. F. Dovidio, P. Glick, and L. A. Rudman (Eds.), On the nature of prejudice: Fifty years after Allport (pp. 36-53). Oxford, United Kingdom: Blackwell. google scholar
 • Fiske, S. T., Cuddy, A. J., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 878-902. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.82.6.878 google scholar
 • Fraser, S., Lagace, M, Bongue, B., Ndeye, N., Guyot, J., Bechard, L.,...,Tougas, F. (2020). Ageism and Covid-19: What does our society’s response say about us? Age and Ageing, 49(5), 692-695. doi: 10.1093/ageing/afaa097. google scholar
 • Gilles, I., Bangerter, A., Clemence, A., Green, E. T., Krings, F., Mouton, A., Rigaud, D.,..Wagner-Egger, P. (2013). Collective symbolic coping with disease threat and othering: A case study of avian influenza. British Journal of Social Psychology, 52(1), 83-102. https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.2011.02048.x google scholar
 • Giritli İnceoğlu, Y. (2021). Koronavirüs günlükleri. İstanbul, Turkey: Köprü Kitapları. google scholar
 • Giritli İnceoğlu, Y. (2020). Covid-19 pandemisi ve medya. In TTB Covid-19 pandemisi 6. ay değerlendirme raporu. 632643. Retrieved from https://www.ttb.org.tr/yayin_goster.php?Guid=42ee49a2-fb2d-11ea-abf2-539a0e741e38 google scholar
 • Giritli İnceoğlu, Y., & Çoban S. (2021). Pandemi, neoliberalizm, medya. İstanbul, Turkey: Ayrıntı. google scholar
 • Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press. google scholar
 • Goodwin, R., Haque, S., Neto, F., & Myers, L. B. (2009). Initial psychological responses to Influenza A, H1N1 (‘Swine flu’). BMC Infectious Diseases, 9, Article 166. https://doi.org/10.1186/1471-2334-9-166 google scholar
 • Green, E. G. T., Krings, F., Staerkle, C., Bangerter, A., Clemence, A., Wagner-Egger, P., & Bornand, T. (2010). Keeping the vermin out: Perceived disease threat and ideological orientations as predictors of exclusionary immigration attitudes. Journal of Community and Applied Social Psychology, 20(4), 299-316. https://doi.org/10.1002/casp.1037 google scholar
 • Greenberg, J., Landau, M. J., Kosloff, S., & Solomon, S. (2009). How our dreams of death transcendence breed prejudice, stereotyping, and conflict: Terror management theory. In T. Nelson (Ed.), The handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp. 309-322). New York, NY: Psychology Press. google scholar
 • Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for self esteem: A terror management theory. In R. F. Baumeister (Ed.), Public self and private self (pp. 189-212). New York, NY: Springer-Verlag. google scholar
 • Greenberg, J., Schimel, J., ve Martens, A. (2002). Ageism: Denying the face of the future. In T. D. Nelson (Ed.), Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons (pp. 27-48). Cambridge, MA: MIT Press. google scholar
 • Guterres, A., (2020a, April 23). #COVID19 is a public health emergency - that is fast becoming a human rights crisis. People -and their rights - must be front and centre. [Twitter]. Retrieved from https://twitter.com/ antonioguterres/status/1253177480418144256 google scholar
 • Guterres, A., (2020b, May 13). Hate speech, stigma, and xenophobia continue to rise as a result of #COVID19. [Twitter]. Retrieved from https://twitter.com/antonioguterres/status/1260396598737145857 google scholar
 • Guttman, N., & Lev, E. (2021). Ethical Issues in Covid-19 Communication to Mitigate the Pandemic: Dilemmas and Practical Implications. Health Communication, 36(1), 116-123, https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1847439 google scholar
 • Harper, C. A., Satchell, L., Fido, D., & Latzman, R. (2020). Functional fear predicts public health compliance in the Covid-19 pandemic. PsyArXiv preprint. Retrieved from https://doi.org/10.31234/OSF.IO/JKFU3. google scholar
 • Harwood, J., Giles, H., & Ryan, E. B. (1995). Aging, communication, and intergroup theory: Social identity and intergenerational communication. In J. F. Nussbaum & J. Coupland (Eds.), LEA’s communication series. Handbook of communication and aging research (pp. 133-159). Mahwah, NJ: Erlbaum. google scholar
 • He, J., He, L., Zhou, W., Nie, X., & He, M. (2020). Discrimination and social exclusion in the outbreak of COVID 19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 29-33. https://doi.org/10.3390/ ijerph17082933 google scholar
 • Hehman, J. A., & Bugental, D. B. (2015). Response to patronizing communication and factors that attenuate those responses. Psychology & Aging, 30, 552-560. google scholar
 • Heryasta.org (2020). Yaş ayrımcılığıyla mücadele birinci görevimiz. Retrieved from https://www.heryasta. org/2020/08/05/yas ayrimciligiyla-mucadele-birincil-gorevimiz/ google scholar
 • Human Rights Watch. (2020, Mach 19). Human rights dimensions of Covid-19 response. Retrieved from https:// www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-Covid-19-response#_Toc35446585. google scholar
 • Iversen, T. N., Larsen, L., & Solem, P. E. (2009). A conceptual analysis of ageism. Nordic Psychology, 61(3), 4-22. https://doi.org/10.1027/1901-2276.61.3.4 google scholar
 • Jetten, J., Haslam, S. A., Cruwys, T., & Branscombe, N. R. (2018). Social identity, stigma, and health. In B. Major, J. F. Dovidio, & B. G. Link (Eds.), The oxford handbook of stigma, discrimination, and health (pp. 301-316). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. google scholar
 • Jetten, J., Reicher, S. D., Haslam, S. A., & Cruwys, T. (Eds.) (2020). Together apart: The psychology of Covid-19. London, United Kingdom: Sage. google scholar
 • Jimenez-Sotomayor, M. R., Gomez-Moreno, C., & Soto-Perez-De-Celis, E. (2020). Coronavirus, ageism, and Twitter: an evaluation of tweets about older adults and Covid-19. Journal of the American Geriatrics Society, 68(8), 1661-1665. https://doi.org/10.1111/jgs.16508 google scholar
 • Joffe, H. (1999). Risk and ‘the other’. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University. https://doi.org/10.1017/ CBO9780511489846 google scholar
 • Joffe, H., & Staerkle, C. (2007). The centrality of the self-control Ethos in western aspersions regarding outgroups: A social representational approach to stereotype content. Culture & Psychology, 13(4), 395-418. https://doi. org/10.1177/1354067X07082750 google scholar
 • Joffe, H., Washer, P., & Solberg, C. (2011). Public engagement with emerging infectious disease: the case of MRSA in Britain. Psychology & Health, 26(6), 667-683. https://doi.org/10.1080/08870441003763238 google scholar
 • Jost, J. T., & Van der Toorn, J. (2011). System justification theory. In K. Dowding (Ed.), Encyclopedia of power (pp. 649-653). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Kim, C. H. (2020, April 1). Anti-Asian racism has come roaring back with Covid-19: Cathy Park Hong on being Asian American. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/books/2020/apr/01/cathy-park-hong-minor-feelings google scholar
 • Kite, M. E., Stockdale, G. D., Whitley, B. E., Jr., & Johnson, B. T. (2005). Attitudes toward younger and older adults: An updated meta-analytic review. Journal of Social Issues, 61 (2), 241-266. https://doi.org/10.1111/ j.1540-4560.2005.00404.x google scholar
 • Kydd, A., & Fleming, A. (2015). Ageism and age discrimination in health care: Fact or fiction? A narrative review of the literature. Maturitas, 81(4), 432-438. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.05.002 google scholar
 • Kongar, E., (2021, April 15). Fırıncılara da talimat yollayın da, 65 yaş üstü vatandaşlara ekmek de vermesinler! [Twitter]. 15 Nisan. Retrieved from https://twitter.com/emrkongar/status/1382606617775108096 google scholar
 • Lakoff, G. (2004). Don’t think of an elephant. White River Junction, VT: Chelsea Green. google scholar
 • Lerner, M. J. (1980). The belief in a just world. In M. J. Lerner (Ed.), The belief in a just world. Perspectives in social psychology (pp. 9-30). Boston, MA: Springer. google scholar
 • Levy, S. R., & Hughes, J. M. (2009). Development of racial and ethnic prejudice among children. In T. Nelson (Ed.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp. 23-42). New York, NY: Psychology Press. google scholar
 • Lichtenstein, B. (2020). From “coffin Dodger” to “boomer Remover”: Outbreaks of ageism in three countries with divergent approaches to coronavirus control. The Journals of Gerontology, Series B, Article gbaa102 (Gelişmiş çevrim içi yayın). https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa102 google scholar
 • Lippmann, W. (1922). Public opinion. Harcourt, Brace. google scholar
 • Liu, Y., Finch, B. K., Brenneke, S. G., Thomas, K., & Le, P.-T. D. (2020). Perceived discrimination and mental distress amid the Covid-19 pandemic: Evidence from the understanding America study. American Journal of Preventive Medicine, 59(4), 481-492. http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2020.06.007 google scholar
 • Mak, W. W., Mo, P. K., Cheung, R. Y., Woo, J., Cheung, F. M., & Lee, D. (2006). Comparative stigma of HIV/AIDS, SARS, and tuberculosis in Hong Kong. Social Science & Medicine, 63(7), 1912-1922. google scholar
 • Mayor, E., Eicher, V., Bangerter, A., Gilles, I., Clemence, A., & Green, E. G. T. (2013). Dynamic social representations of the 2009 H1N1 pandemic: Shifting patterns of sense-making and blame. Public Understanding of Science, 22(8), 1011-1024. https://doi.org/10.1177/0963662512443326 google scholar
 • Medyascope (2020, 7 Haziran). Sosyopolitik. Prof. Dr. Kenan Çayır ile salgının ortaya çıkardığı ayrımcılık; Yaşçılık. [Video]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ioJ6hr8GTMM google scholar
 • Nature (2020). End coronavirus stigma now. Nature 580, 165. Retrieved from https://media.nature.com/original/ magazine-assets/d41586-020-01009-0/d41586-020-01009-0.pdf google scholar
 • Nelson, T. D. (2016). Ageism. In T. Nelson (Ed.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp. 337353). New York, NY: Psychology Press. google scholar
 • Ng, R., & Lim, J. (2020). Ageism linked to culture, not demographics: Evidence from an 8-billion-word corpus across 20 countries. The Journals of Gerontology: Series B, Article gbaa181. https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa181 google scholar
 • OHCHR. (2020). No exceptions with Covid-19: Everyone has the right to life-saving interventions - UN experts say. Geneva, Switzerland: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Retrieved from https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E . google scholar
 • Oldstone, M. B. A. (1998). Viruses, plagues, and history. New York, NY: Oxford University Press. google scholar
 • Palmore, E. B. (1999). Ageism: Negative and positive. New York, NY: Springer. google scholar
 • Panagiotis, P., Willis, P., Ray, M., Deusdad, B., Lonbay, S., & Donnelly, S. (2020). Older people in the context of Covid-19: A European perspective. Journal of Gerontological Social Work. https://doi.org/10.1080/01634372. 2020.1821143 google scholar
 • Perrigo, B. (2020, April 3). It was already dangerous to be Muslim in India. Then came the coronavirus. Time. Retrieved from https://time.com/5815264/coronavirus-india-islamophobia-coronajihad/. google scholar
 • Previtali, F., Keskinen, K., Niska, M., & Nikander, P. (2020). Ageism in working life: A scoping review on discursive approaches. The Gerontologist, Article gnaa119. https://doi.org/10.1093/geront/gnaa119 google scholar
 • Rahman, A., Jahan, Y. (2020). Defining a ‘risk group’ and ageism in the era of Covid-19. Journal of Loss and Trauma, 25(8), 631-634. https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1757993 google scholar
 • Roseberry, L. (2011). Multiple discrimination. In M. Sargeant (Ed.), Age discrimination and diversity: Multiple discrimination from an age perspective (pp. 16-40). Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://doi. org/10.1017/CBO9780511777196 google scholar
 • Ryan, E. B., Giles, H., Bartolucci, G., & Henwood, K. (1986). Psycholinguistic and social psychological components of communication by and with the elderly. Language & Communication, 6(1-2), 1-24. https://doi. org/10.1016/0271-5309(86)90002-9 google scholar
 • Sargeant, M. (2011). Age discrimination and diversity, multiple discrimination from an age perspectives. Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Savulescu, J., & Cameron, J. (2020). Why lockdown of the elderly is not ageist and why levelling down equality is wrong. Journal of Medical Ethics, 46(11), 717-721. google scholar
 • Schmitt, M. T., Branscombe, N. R., Postmes, T., & Garcia, A. (2014). The consequences of perceived discrimination for psychological well-being: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140(4), 921-948. google scholar
 • Schnell, F., McConatha, J. T., Magnarelli, J., & Fry, D. (2020). Ageism and perceptions of vulnerability: Framing of age during the during the Covid-19 Pandemic. Retrieved from https://www.wcupa.edu/sciences-mathematics/ politicalScience/documents/FramingAgeDuringCovid.pdf. google scholar
 • Stechemesser, A., Wenz, L., & Levermann, A. (2020). Corona crisis fuels racially profiled hate in social media networks. E Clinical Medicine, 23, Article 100372. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100372 google scholar
 • Stroebe, W., & Insko, C. A. (1989). Stereotype, prejudice, and discrimination: Changing conceptions. In D. Bar-Tal, C. F. Graumann, A. W. Kruglanski, & W. Stroebe (Eds.), Theory and research in stereotyping and prejudice (pp. 3-34). New York, NY: Springer. google scholar
 • Tabri, N., Hollingshead, S., & Wohl, M. J. A. (2020, March 31). Framing Covid-19 as an existential threat predicts anxious arousal and prejudice towards Chinese people. PsyArXiv Preprints. https://doi.org/10.31234/osf.io/mpbtr. google scholar
 • Tajfel, H. (Ed.). (1978). Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations. Cambridge, MA: Academic Press. google scholar
 • Terkildsen, N., Schnell, F. I., & Ling, C. (1998). Interest groups, the media, and policy debate formation: An analysis of message structure, rhetoric, and source cues. Political Communication, 15(1), 45-61. google scholar
 • Tuna Uysal, M., & Tan Eren, G. (2020). Covid-19 sürecinde sosyal medyada yaşlılara yönelik ayrımcılık: Twitter örneği. Turkish Studies, 15(4), 1147-1162. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44396 google scholar
 • Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Blackwell. google scholar
 • Vale, M. T., Stanley, J. T., Houston, M. L., Villalba, A. A., & Turner, J. R. (2020). Ageism and behavior change during a health pandemic: A preregistered study. Frontiers in Psychology, 11, Article 587911. doi: 10.3389/ fpsyg.2020.587911. google scholar
 • Vervaecke, D., & Meisner, B. A. (2020). Caremongering and assumptions of need: The spread of compassionate ageism during Covid-19, The Gerontologist, Article gnaa131, https://doi.org/10.1093/geront/gnaa131 google scholar
 • Whitley, B. E., & Kite, M. E. (2009). The psychology of prejudice and discrimination. Belmont, CA: Wadsworth. google scholar
 • Williams, J., Gonzalez-Medina, D., & Le, Q. (2011). Infectious diseases and social stigma. Applied Innovations and Technologies, 4(1), 58-70. google scholar
 • WHO - World Health Organization (2020a). Ageing and health. Retrieved from https://www.who.int/news-room/ factsheets/detail/ageing-and-health google scholar
 • WHO - World Health Organization (2020b). Risks and safety for older people. Retrieved from https://www.who. int/newsroom/q-a-detail/coronavirus-disease-Covid-19-risks-and-safety-for-older-people google scholar
 • WHO - World Health Organization (2020c). Rolling updates on coronavirus disease (Covid-19). Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 google scholar
 • WHO - World Health Organization (2020d). WHO Director -General’s opening remarks at the media briefing on Covid-19-11 March 2020. Retrieved from https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19---11-march-2020 google scholar
 • WHO - World Health Organization (2020e). WHO timeline-Covid-19. Retrieved from https://www.who.int/ newsroom/detail/27-04-2020-who-timeline---Covid-19 google scholar
 • Yaşar, Ö., & Avcı, N. (2020). Değişen yaşlılık algısı: Covid-19 ile damgalanan yaşlılar. Turkish Studies, 15(4), 1251-1273. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44275 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Demirtaş Madran, H.A. (2021). Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(60), 63-90. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399


AMA

Demirtaş Madran H A. Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences. 2021;0(60):63-90. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399


ABNT

Demirtaş Madran, H.A. Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, [Publisher Location], v. 0, n. 60, p. 63-90, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Demirtaş Madran, Hanife Andaç,. 2021. “Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 60: 63-90. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399


Chicago: Humanities Style

Demirtaş Madran, Hanife Andaç,. Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 60 (Aug. 2021): 63-90. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399


Harvard: Australian Style

Demirtaş Madran, HA 2021, 'Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler', Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 60, pp. 63-90, viewed 2 Aug. 2021, https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399


Harvard: Author-Date Style

Demirtaş Madran, H.A. (2021) ‘Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler’, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(60), pp. 63-90. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399 (2 Aug. 2021).


MLA

Demirtaş Madran, Hanife Andaç,. Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 60, 2021, pp. 63-90. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399


Vancouver

Demirtaş Madran HA. Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences [Internet]. 2 Aug. 2021 [cited 2 Aug. 2021];0(60):63-90. Available from: https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399 doi: 10.26650/CONNECTIST2021-846399


ISNAD

Demirtaş Madran, HanifeAndaç. Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler”. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0/60 (Aug. 2021): 63-90. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-846399ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim24.12.2020
Kabul29.04.2021
Çevrimiçi Yayınlanma16.07.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.