Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/CONNECTIST2021-0744   IUP :10.26650/CONNECTIST2021-0744    Tam Metin (PDF)

Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi

Nilüfer Pınar KılıçBesime Pınar ÖzdemirGilman Senem Gençtürk HızalMelike Aktaş

Bu çalışmada, Covid-19 pandemisinde hastalığın olumsuz sonuçlarını ağır derecede yaşama ihtimallerinin yüksekliği nedeniyle öncelikli risk gruplarından biri olarak tanımlanan 65 yaş ve üzeri kişilerin iletişimsel ihtiyaçları, beklentileri, bilgi ve enformasyon kaynakları ve risk enformasyonunu ve bilgilerini değerlendirme biçimleri ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında Ankara’da ikamet eden 65 yaş ve üzeri toplam 47 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, Riskin Sosyal Artırımı Kuramsal Çerçevesi bağlamında, risk enformasyonunun iletimindeki temel iletişim uğrakları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 65 yaş ve üzeri bireylerin Covid-19 pandemisi sürecinde risklere ilişkin enformasyona geleneksel medyanın yanı sıra yeni medya aracılığı ile de ulaştıkları; kişilerarası iletişimin bu süreçte temel bilgi kaynaklarından biri olarak işlev gördüğü; yakın aile ve özellikle çocukların Covid-19 pandemisiyle ilgili bilgilenme süreçlerinde ayrıcalıklı bir yeri olduğunu belirlenmiştir. Enformasyonun değerlendirilmesinde güven unsurunun temel kriter olarak dikkate alındığı ve tıp alanındaki uzmanlıklara daha yüksek güven atfedildiği ortaya konmuştur. Ayrıca iletişimsel ihtiyaçların ve beklentilerin pandemi süreci içerisinde değişime uğradığı anlaşılmıştır. Pandemi döneminde, dijital iletişim yetkinliklerin geliştirilmesi ihtiyacı belirginlik kazanmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgulardan hareketle, kamuların perspektifini ve risk algısını gözeten; risklerin iletişimsel süreçlerle bağlantısını dikkate alan etkili risk iletişimi çalışmalarının yapılandırılabilmesine katkıda bulunabilecek öneriler sunulmuştur.

DOI :10.26650/CONNECTIST2021-0744   IUP :10.26650/CONNECTIST2021-0744    Tam Metin (PDF)

A Qualitative Study On The Communicative Needs, Expectations And Experiences During Covid-19 Pandemic: 65 Years And Over Ankara Sample

Nilüfer Pınar KılıçBesime Pınar ÖzdemirGilman Senem Gençtürk HızalMelike Aktaş

This study examines the high-risk group of individuals age 65 and over who most frequently experience the negative consequences of Covid-19. We review their communicative needs and expectations, knowledge and information sources, and risk information and knowledge patterns. We conducted semi-structured interviews with 47 people aged 65 and over residing in Ankara. We evaluated our results in the context of The Social Amplification of Risk Framework, considering the major communication stations disseminating risk information. We found that during the Covid-19 pandemic, individuals aged 65 and over accessed risk information through new media and traditional media, and interpersonal communication, especially with close family and children, served as a primary information source during the pandemic. The trust factor, particularly regarding medical expertise, was an essential criterion in evaluating information. The communicative needs and expectations changed for this high-risk group. The need for improved digital communication capabilities become apparent during the pandemic crisis. Suggestions that consider public perspectives and risk perceptions while incorporating the relationship between risks and communication processes may contribute to structuring impactful risk communication activities.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


During the Covid-19 pandemic, individuals age 65 and over defined the high-risk group due to the high probability of experiencing the negative consequences in this cohort. As a result, this group had increased risk perceptions and the need for communication and information during the crisis. Individuals aged 65 and over were subject to specific restrictions and risk precautions. Their limited access to information compared to other age cohorts differentiated their communication expectations. Since risk communication studies are based on attributes, needs, and expectations of the recipients of the risk messages, these groups must partner in the risk communication process by understanding the communication channels they access and how to use the risk information. According to population projections, the proportion of people age 65 and over in Turkey in 2025 will be 11% (TÜİK, 2021). Therefore, this age cohort will continue to be an important target group for future risk communication studies.

This study examines the communicative needs, expectations, and experiences of high-risk individuals aged 65 and over with a high probability of experiencing negative consequences of Covid-19. We conducted semi-structured interviews with 47 people aged 65 and over residing in Ankara. The study’s research design is structured on the qualitative method. Research questions guiding the study were:

1. What are the communicative needs and expectations of individuals age 65 and over in the Covid-19 pandemic?

2. Which communication channels and resources do individuals age 65 and over obtain information about risks during the Covid-19 pandemic?

3. What are the main categories used by individuals aged 65 and over to assess risk information during the COVID-19 pandemic?

Study participants mentioned television as their primary source of information during the pandemic. Newspapers, radio, social media platforms, and other interpersonal communication channels were additional sources of information for the participants.

The need for information stands out as the most critical communicative need during the pandemic experience. Individuals age 65 and over met their information needs primarily through traditional media, such as television, and began to use digital media more than in the days preceding the pandemic. An essential result is that the participants acted selectively while watching television and watched the channels they trusted. Participants stated that they primarily relied on medical doctors and non-governmental organizations in the medical field while obtaining information from various mass media, especially television, during the pandemic. Participants deprived of the ability to communicate face-to-face due to imposed restrictions during the pandemic used the phone and internet to maintain social relations. Facebook and WhatsApp were the most popular digital platforms for individuals age 65 and over during the pandemic.

How information gets shared among people in risk communication can affect both risk perception and the relationship with risk. Study participants communicated about the epidemic with their families and friends mainly via telephone. The use of smartphones for video calls or group calls is growing among individuals age 65 and over. In this context, the pandemic pressured individuals in this age cohort to develop specific digital competencies. Notably, the children of the participants who do not have access to current information about the pandemic through digital channels contribute significantly to the information flow regarding the Covid-19 pandemic. Individuals with low digital capital and a lack of family support become dependent on conventional media for information.

During the pandemic, the information required by individuals aged 65 and over about Covid-19 changed over time. Initially, information was needed on the virus, how it spread, and how to protect against it. As the pandemic lingered on, interest shifted toward vaccine-related developments. The fact that some information about the epidemic, which was initially accepted as correct and later revealed to be incorrect, caused participants the need to confirm the information they obtained from time to time. On the other hand, the absence of a reliable mechanism to verify information led to increased anxiety in the high-risk cohort.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Ataguba, O. A., & Ataguba, J. E. (2020). Social determinants of health: the role of effective communication in the Covid-19 pandemic in developing countries. Global Health Action, 13(1), 1788263. google scholar
 • Austin, L., Fisher Liu, B., & Jin, Y. (2012). How audiences seek out crisis information: Exploring the social-mediated crisis communication model. Journal of Applied Communication Research, 40(2), 188-207. google scholar
 • Baker, S. E., & Edwards, R. (Eds.) (2012). How many qualitative interviews is enough. Discussion Paper. NCRM. (Unpublished). Retrieved from http://eprints.ncrm.ac.uk/2273/4/how_many_interviews.pdf google scholar
 • Balog-Way, D., McComas, K., & Besley, J. (2020). The evolving field of risk communication. Risk Analysis, 40(1), 2240-2262. google scholar
 • Becker, C. (2012). Howard S. Becker, author of tricks of the trade. In Baker & Edwards (Eds.), How many qualitative interviews is enough (pp. 15). Discussion Paper. NCRM. (Unpublished). Retrieved from http://eprints.ncrm. ac.uk/2273/4/how_many_interviews.pdf google scholar
 • Binark, M., Arun, Ö., Özsoy, D., Kandemir, B., Şahinkaya, G. (2020). Covid-19 sürecinde yaşlıların enformasyon arayışı ve enformasyon değerlendirmesi: TÜBİTAK SOBAG 120k613 no’lu araştırma projesi. Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları. google scholar
 • Bodemer, N., & Wolfgang, G. (2015). Risk perception. In H. Cho, T. Reimer & K. A. McComas (Eds.), The SAGE Handbook of Risk Communication (pp. 10-23). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Cho, H., Reimer, T., & McComas, K. A. (2015). Explicating communication in risk communication. In H. Cho, T. Reimer & K. A. McComas (Eds.), The SAGE handbook of risk communication (pp. 1-6). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Çınarlı, İ. (2014). Bir kriz iletişimi yönetimi vaka analizi: Kaybolan Malezya havayolları MH370 sefer sayılı uçağı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (38), 95-114. google scholar
 • Çınarlı, İ. (2016). Kriz iletişimi. İstanbul, Turkey: Beta Yayınları. google scholar
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (2016). Risk communication in the context of Zika virüs. Interim guidance. Retrieved from https://www.who.int/csr/resources/publications/zika/risk-communication/en/ google scholar
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (2017). Communicating risk in public health emergencies: a WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice. Geneva: World Health Organization Publication. google scholar
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (2020, 5 February). Munich Security Conference. Retrieved from https://www.who. int/director-general/speeches/detail/munich-security-conference google scholar
 • Dworkin, S.L. (2012). Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews. Arch Sex Behav, 41, 1319-1320. https://doi.org/10.1007/s10508-012-0016-6 google scholar
 • Glik, D. C. (2007). Risk communication for public health emergencies. Annu. Rev. Public Health, 28, 33-54. google scholar
 • Heath, R. L., Palenchar, M. J., & O’Hair, H. D. (2009). Community building through risk communication infrastructures. In R. Heath & D. O’Hair (Eds.), Handbook of risk and crisis communication (pp. 471-487). New York, US: Routledge. google scholar
 • Jin, Y., Austin, L., Viyajkumar, S., Jun, H., & Nowak, G. (2019). Communicating about infectious disease threats: Insights from public health information officers. Public Relations Review, 45, 167-177. google scholar
 • Karasneh, R., Al-Azzam, S., Muflih, S., Soudah, O., Hawamdeh, S., & Khader, Y. (2020). Media’s effect on shaping knowledge, awareness risk perceptions and communication practices of pandemic Covid-19 among pharmacists. Research in Social and Administrative Pharmacy. http://dx.doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.04.027 google scholar
 • Kasperson, R. E., O. Renn, P. Slovic, H. S. Brown, J. Emel, R. Goble, J. X. Kasperson, & S. Ratick. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. Risk Analysis, 8(2), 177-187. google scholar
 • Kasperson, R. E., O. Renn, P. Slovic, H. S. Brown, J. Emel, R. Goble, J. X. Kasperson, & S. Ratick (2005). Social contours of risk: Publics, risk communication and the social amplification of risk. In J. X. Kasperson & R. E. Kasperson (Eds.), The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework (pp. 99-114). London, UK: Earthscan. google scholar
 • Kim, D. K. D., & Kreps, G. L. (2020). An analysis of government communication in the United States during the covid-19 pandemic: Recommendations for effective government health risk communication. World Medical & Health Policy. http://dx.doi.org/10.1002/wmh3.363 google scholar
 • KONDA (2020). Konda Yaşlılık Raporu. Retrieved from https://konda.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/ KondaYaslilikRaporuEkim2020.pdf google scholar
 • Lee, S.T. (2014). Pandemics. In T. L Thompson (Ed.) Encyclopedia of health communication (pp. 1021-1023). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Lightfoot, E., & Moone, R. P. (2020). Caregiving in times of uncertainty: Helping adult children of aging parents find support during the covid-19 outbreak. Journal of Gerontological Social Work, 1-11. google scholar
 • Lundgren, R. E. McMakin. A. H. (2013). Risk communication: A handbook for communicating enviromental. Safety, and health risks. New York, US: Wiley. google scholar
 • Malecki, K., Keating, J. A., & Safdar, N. (2020). Crisis communication and public perception of covid-19 risk in the era of social media, Clinical Infectious Diseases. http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciaa758 google scholar
 • Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: An interactive approach (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Murdock, G., Petts, J., & Horlick-Jones, T. (2003). After amplification: Rethinking the role of the media in risk communication. In, N. Pidgeon, R. Kasperson & P. Slovic (Eds.), The social amplification of risk a conceptual framework (pp. 156-178). Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal araştırma yöntemleri nicel ve nitel yaklaşımlar (S. Özge, Trans.). I. Cilt. Ankara: Yayınodası. google scholar
 • Paek, H.-J. (2014). Risk perceptions. In T.L. Thompson (Ed.), Encylopedia of Health Communication (pp. 1190-1191). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Palenchar, M. (2013). Risk communication. In R. Heath (Ed.), Encylopedia of Public Relations (pp. 805-807). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Palenchar, M. J. (2005). Risk communication. In R. Heath (Ed.), Encylopedia of Public Relations (pp. 752-755). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Renn O. (1991). Risk communication and the social amplification of risk. In R.E. Kasperson, P. J. M. Stallen. (Eds.), Communicating Risks to the Public. Technology, Risk, and Society (An International Series in Risk Analysis), 4, Dordrecht, NL: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1952-5_14 google scholar
 • Reynolds, B., & Seeger, M. (2005). Crisis and emergency risk communication as an integrative model. Journal of Health Communication, 10, 43-55. google scholar
 • Taşdelen, B. (2020). Covid-19 salgın sürecinde yaşlılığa bakış: 280 karakter yaşlılar hakkında ne söylüyor? Electronic Turkish Studies, 15(6). google scholar
 • Toppenberg-Pejcic, D., Noyes, J., Allen, T., Alexander, N., Vanderford, M., & Gamhewage, G. (2019). Emergency risk communication: Lessons learned from a rapid review of recent gray literature on Ebola, Zika, and Yellow Fever. Health communication, 34(4), 437-455. google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2021). İstatistiklerle Yaşlılar, 2020. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2020-37227 google scholar
 • Uysal, M. T., & Eren, G. T. (2020). Covid-19 salgın sürecinde sosyal medyada yaşlılara yönelik ayrımcılık: Twitter örneği. Electronic Turkish Studies, 15(4). google scholar
 • Vijaykumar, S., Jin, Y., & Nowak, G. (2015). Social media and the virality of risk: The risk amplification through media spread (RAMS) model. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 12(3), 653-677. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kılıç, N.P., Özdemir, B.P., Gençtürk Hızal, G.S., & Aktaş, M. (2021). Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(60), 127-155. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744


AMA

Kılıç N P, Özdemir B P, Gençtürk Hızal G S, Aktaş M. Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences. 2021;0(60):127-155. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744


ABNT

Kılıç, N.P.; Özdemir, B.P.; Gençtürk Hızal, G.S.; Aktaş, M. Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, [Publisher Location], v. 0, n. 60, p. 127-155, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Kılıç, Nilüfer Pınar, and Besime Pınar Özdemir and Gilman Senem Gençtürk Hızal and Melike Aktaş. 2021. “Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 60: 127-155. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744


Chicago: Humanities Style

Kılıç, Nilüfer Pınar, and Besime Pınar Özdemir and Gilman Senem Gençtürk Hızal and Melike Aktaş. Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0, no. 60 (Aug. 2021): 127-155. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744


Harvard: Australian Style

Kılıç, NP & Özdemir, BP & Gençtürk Hızal, GS & Aktaş, M 2021, 'Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi', Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 60, pp. 127-155, viewed 2 Aug. 2021, https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744


Harvard: Author-Date Style

Kılıç, N.P. and Özdemir, B.P. and Gençtürk Hızal, G.S. and Aktaş, M. (2021) ‘Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi’, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(60), pp. 127-155. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744 (2 Aug. 2021).


MLA

Kılıç, Nilüfer Pınar, and Besime Pınar Özdemir and Gilman Senem Gençtürk Hızal and Melike Aktaş. Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi.” Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, vol. 0, no. 60, 2021, pp. 127-155. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744


Vancouver

Kılıç NP, Özdemir BP, Gençtürk Hızal GS, Aktaş M. Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences [Internet]. 2 Aug. 2021 [cited 2 Aug. 2021];0(60):127-155. Available from: https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744 doi: 10.26650/CONNECTIST2021-0744


ISNAD

Kılıç, NilüferPınar - Özdemir, BesimePınar - Gençtürk Hızal, GilmanSenem - Aktaş, Melike. Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi”. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 0/60 (Aug. 2021): 127-155. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-0744ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim18.01.2021
Kabul30.04.2021
Çevrimiçi Yayınlanma16.07.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.