E-ISSN

2636-8943

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörAyşen Akkor Gül

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 1992 yılından bu yana Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanan açık erişimli, hakemli, bilimsel ve uluslararası bir dergidir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin İngilizce veya Türkçe bilimsel ve özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

Connectist, hem ulusal hem de uluslararası camiadan makaleler yayınlar; iletişim alanında sistemler, teoriler, yöntemler ve uygulamalara odaklanır. İletişimin tüm yönleriyle ilgili araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlayarak, akademik araştırmacılar, iletişim uzmanları ve profesyonel karar vericiler arasında bilimsel bilgi alışverişi için bir platform sağlamayı amaçlar. Dergi antropoloji, felsefe, tarih, siyaset bilimleri, psikoloji ve diğer tüm alanlardan, iletişim konusuna odaklı, alandaki bilimsel bilgiyi geliştiren katkılara açıktır.

Derginin hedef kitlesi akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili akademik ve mesleki kuruluşla devamıMETRİKLER


2
66
1174
1174

ABONE OL
İLETİŞİM


Istanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Besim Ömer Paşa Mh., Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sk., 34116, Beyazıt, İstanbul - Türkiye Phone / Telefon: +90 (212) 440 00 00 / 12710 Fax / Faks: +90 (212) 440 03 16 E-mail: connectist@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.