Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/CONS2018-0013   IUP :10.26650/CONS2018-0013    Tam Metin (PDF)

Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı

Özgün DemirOzan Evrim Tunca

Bu çalışmanın amacı yaylı çalgıların farklı ses gürlüğünde çalabilme yetenekleri, ses rengi çeşitliliği (ton zenginliği), seste vibrato üretimi, ses şiddetinin farklı teller veya registerlerdeki (tuşenin farklı bölümleri) eşitliği ve özgün ses tonu gibi özelliklerini objektif şekilde belirlemek amacıyla bir yöntem oluşturmaktır. Çalışma, betimsel bir araştırma olarak planlanmıştır. Çalışma grubu, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitesinin devlet konservatuvarı müzik bölümü çello sanat dalında görevli alanında uzman altı öğretim görevlisi, bir gönüllü lisans çello bölümü öğrencisi ve üç farklı çellodan oluşmaktadır. Nicel veriler Yaylı Çalgı Değerlendirme Rubriği (YÇR) aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen bulgular tablolaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Edinilen bulgulara göre çalgı ses niteliği değerlendirmesinde nesnel yaklaşımın önemi ortaya çıkmıştır. Rubrik, üç farklı çalgının ses karakterleri arasındaki birbirine benzer noktalar ile birbirlerine göre güçlü ve zayıf yönleri başarıyla ortaya çıkarmıştır. Bir dereceli puanlama anahtarı olan rubriğin öznel değerlendirmeleri, ölçülebilir nesnel sonuçlara başarıyla dönüştürebildiği sonucuna ulaşılmış ve rubriğin bu amaçla kullanımına ilişkin çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: ÇelloRubrikTını
DOI :10.26650/CONS2018-0013   IUP :10.26650/CONS2018-0013    Tam Metin (PDF)

The Usage of Rubric in Evaluation of Different Properties of Cellos

Özgün DemirOzan Evrim Tunca

The purpose of this research is to develop a method to test different properties of a given violoncello. The properties tested are the variety of color, vibrato production, capacity of volume, equality of sound among different registers, characteristic tone. The study is designed as descriptive research. The study group of the study consists of; three different handmade cellos, six expert lecturers on the field and a volunteer undergraduate student from cello arts of the music department of the conservatory of a state university in Central Anatolia, Turkey. Data have been obtained by a string instrument rubric (YÇR). The findings were tabulated and evaluations were made. According to the findings obtained, the importance of the objective approach in evaluating the sound properties of the instruments has emerged. The rubric was able to reveal the instruments with similar sound characteristics and distinguish the strengths of them. The graded scoring key rubric was found to be successful for turning the subjective evaluations into measurable objective results and solution proposals have been made for the usage of rubric for this specific purpose.
Anahtar Kelimeler: CelloRubricTone

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


There are a lot of new studies that can be done on this subject since there are few academic studies about the instrument than other art branches both in our country and in the World. Sound production and tonal differences between different quality instruments are also one of these research topics. The purpose of this research is to develop a tool to test different properties of a given violoncello. The properties tested are the variety of color, vibrato production, capacity of volume, equality of sound among different registers, characteristic tone. The study is designed as descriptive research. Several professors of cello and a volunteer undergraduate student have participated in the study. Handmade cellos were used for the research. The model of this research is a single scan model from general screening models. Qualitative findings have been gathered by scanning sources. In collecting these data, native and foreign books, theses, articles, reports and etc. related to the subject have been utilized. In addition, experts with over ten years of lecturing experience in conservatory have been consulted about the criteria of instrument evaluation. Quantitative data have been obtained by a string instrument rubric (YÇR). In this study which is descriptive research, instead of the universe-sample model, a study group was established in accordance with the type of research. The study group of the study consists of; three different handmade cellos, six expert lecturers on the field and a volunteer undergraduate student from Cello Arts of Music Department of Conservatory of a state university in Central Anatolia. For the research purposes, expert opinions have been taken and literature has been examined thus the evaluation criteria have been determined as the loudness of the instruments, diversity of the sound color, the equality of the sound on different strings or registers, and the vibrato production. To evaluate these criteria, appropriate pieces have been selected with field experts. Afterward, the student who would take part in research has studied the pieces individually. After this process, the student has been asked to execute his performance with three different handmade cellos. Video recording has been done in order to observe and examine the performance of the student with different instruments. The records of the students’ performance with different instruments have been evaluated comparatively by six experts from the State Conservatory Cello Arts. Experts have not been told which instrument was which, and have been asked to evaluate as “instrument 1-2-3”. In the evaluation process, the String Instrument Evaluation Form (Rubric), which had been developed by the researchers and evaluated by expert opinions, has been used to evaluate the sound characteristics of the instrument in seven criteria. Findings based on differences between performances from different instruments have been discussed by the experts. Quantitative data obtained by the String Instrument Evaluation Form have been analyzed by SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) data processing software. Rubric, the graded scoring key, has been successfully applied in this study as an evaluation method that allows objectivity at a measurable level. By providing a scoring chart according to the success levels in the evaluated criteria, it has enabled accurate scoring. According to the obtained data, the total scores of the three cellos compared in this study has been close to each other and they have had similar results according to the experts. However, they have been separated from each other by their performances between criteria. These differences have been able to be distinguished clearly by the detailed scoring system of the Rubric. The rubric has been able to reveal the instruments with similar sound characteristics and distinguish the strengths of them. It has revealed the difference in sound characteristics between old and new instruments. The research also has shown that the rubric is a useful method to reveal the weaknesses of the instruments in order to improve them in the future.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Angı, Ç., Birer, A. (2013). Keman öğretiminde karşılaşılan entonasyon problemleri ve çözüm önerileri. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 48-69. google scholar
 • Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık. google scholar
 • Duff, D. (1985). Sound quality in the cello. Canadian Acoustics, 13(4), 15-17. google scholar
 • Dünnwald, H. (1991). Deduction of objective quality parameters on old and new violins. Catgut Acoustical Society, 1(7), 1-5. google scholar
 • Fritz, C., Curtin, J., Poitevineau, J., Borsarello, H., Wollman, I., Tao, F., Ghasarossian, T. (2014). Soloist evaluations of six Old Italian and six new violins. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(20), 7224-7229. google scholar
 • Fritz, C., Curtin, J., Poitevineau, J., Morrel-Samuels, P., Tao, F. (2012). Player preferences among new and old violins. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(3), 760-763. google scholar
 • İmik, Ü. ve Haşhaş, S. (2014). Çalgı kalitesinin performans ve başarıya etkilerine yönelik görüşler “bağlama örneği”. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 59-68. google scholar
 • Pagliaro, M. (2015). The string instrument owner’s handbook. Maryland: Rowman & Littlefield. google scholar
 • Parlak, B., Doğan, N. (2014). Dereceli puanlama anahtarı ve puanlama anahtarından elde edilen puanların uyum düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 189-197. google scholar
 • Popham, J. W. (1997). “What’s wrong and what’s right with rubrics”. Educational Leadership, 55(2), 72-75. google scholar
 • Şişman, Ç. (2010). Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi müzik eğitimi bölümlerinde ve devlet konservatuarlarında lisans düzeyinde yaygın olarak kullanılan viyolonsel sol el ile ilgili metotların analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. google scholar
 • Yaygıngöl, H. S. (2006). Yaylı çalgı yapım teknolojisi-II. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. http://help.rcampus.com/index.php/Rubric (Erişim Tarihi: 01. 04. 2017) google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Demir, Ö., & Tunca, O. (2019). Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı. Konservatoryum, 6(1), 1-20. https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013


AMA

Demir Ö, Tunca O. Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı. Konservatoryum. 2019;6(1):1-20. https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013


ABNT

Demir, Ö.; Tunca, O. Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı. Konservatoryum, [Publisher Location], v. 6, n. 1, p. 1-20, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Demir, Özgün, and Ozan Evrim Tunca. 2019. “Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı.” Konservatoryum 6, no. 1: 1-20. https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013


Chicago: Humanities Style

Demir, Özgün, and Ozan Evrim Tunca. Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı.” Konservatoryum 6, no. 1 (Mar. 2024): 1-20. https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013


Harvard: Australian Style

Demir, Ö & Tunca, O 2019, 'Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı', Konservatoryum, vol. 6, no. 1, pp. 1-20, viewed 1 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013


Harvard: Author-Date Style

Demir, Ö. and Tunca, O. (2019) ‘Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı’, Konservatoryum, 6(1), pp. 1-20. https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013 (1 Mar. 2024).


MLA

Demir, Özgün, and Ozan Evrim Tunca. Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı.” Konservatoryum, vol. 6, no. 1, 2019, pp. 1-20. [Database Container], https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013


Vancouver

Demir Ö, Tunca O. Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı. Konservatoryum [Internet]. 1 Mar. 2024 [cited 1 Mar. 2024];6(1):1-20. Available from: https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013 doi: 10.26650/CONS2018-0013


ISNAD

Demir, Özgün - Tunca, Ozan Evrim. Farklı Nitelikte Çelloların Değerlendirilmesinde Rubrik Kullanımı”. Konservatoryum 6/1 (Mar. 2024): 1-20. https://doi.org/10.26650/CONS2018-0013ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim28.11.2018
İlk Revizyon22.05.2019
Son Revizyon28.05.2019
Kabul10.06.2019
Çevrimiçi Yayınlanma11.06.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.