ISSN

2146-264X

E-ISSN

2618-5695

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörTufan Karabulut

Konservatoryum-Conservatorium, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, uluslararası, bilimsel dergisidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Konservatoryum-Conservatorium, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanlarında sanat pratiğini destekleyici bir teorik altyapının oluşmasına katkıda bulunmayı ve ülkemizin uluslararası iş birlikteliklerinde daha fazla pay almasını sağlamayı amaçlar. Derginin ana odağını müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanları oluşturur. Bu ana alanlarla ilişkili olan estetik, psikoloji, biyomekanik, fizyoloji, nörobilim, elektroakustik, organoloji gibi alanlardan da makalelere açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.


SON SAYI


Songs About The Đurumlije in Music Education

Bir Oyunculuk Yöntemi Olarak Aktif Analiz

Uygulamalı Tiyatro ile Yeni Bir Toplum Hayali

Drama Kültürden Ne Anlamalı?

ERKEN GÖRÜNÜMÖNE ÇIKAN
METRİKLER


10
19
103
103

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


Başeditör Prof. Tufan Karabulut E-posta: cons@istanbul.edu.tr Telefon: +90 216 418 76 39 / 27248 Adres: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Sarmaşıklar Sok. No:5 34848 Maltepe, İstanbul - Türkiye

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.