E-ISSN

2980-1133

Yayın Aralığı

Yılda Üç Sayı

EditörNuray Turan

CURARE - Journal of Nursing, yılda üç kez Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan açık erişimli, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi, İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin resmi online yayınıdır. CURARE, hemşirelik biliminin tüm alanlarından nitelikli, kapsamlı, kanıta dayalı ve özgün araştırmaları kapsar. Derginin yayın dili İngilizce'dir. CURARE’ye iletilen yazılar çift taraflı kör hakemlik sürecine tabidir. Dergi ulusal ve uluslararası akademik çevreleri hedeflemektedir. Derginin hedef kitlesini hemşireler, akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
Gönderilen veya kabul edilen makaleler için herhangi bir makale işleme ücreti veya gönderim ücreti alınmaz.


METRİKLER


5
34
34

ABONE OL
İLETİŞİM


Süleymaniye Mahallesi Bozdoğan Kemer Caddesi Prof.Dr. Cahit Orhan Tütengil Sokak No:1 34116 Fatih / İstanbul, Telefon : +90 212 440 00 00, E-posta: curare@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.