Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ekoist.2022.37.1071062   IUP :10.26650/ekoist.2022.37.1071062    Tam Metin (PDF)

Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Sevda Yapraklı

Fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik Açık Enflasyon Hedeflemesi (EH) şeklindeki para politikası stratejisi açısından son derece önemli olan iki değişken faiz ve enflasyondur. Çünkü Açık EH’de geleneksel olarak nominal faiz oranları yükseltilerek enflasyon oranları hedeflenen değerlere düşürülmektedir. Ancak 2000’li yılların ortalarından itibaren NeoKlasik ve Neo-Keynesyen görüşlere dayalı tartışmalar ve ülke uygulamaları sonucunda “Nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasında pozitif bir ilişki vardır ve ilişkinin yönü enflasyondan faize doğrudur.” cümlesi ile ifade bulan geleneksel Fisher Etkisi’nin geçerliliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı nominal faiz ile enflasyon arasında ilişki olup olmadığını, varsa ilişkinin yönünü, ilişkinin yönün faizden enflasyona doğru olduğunu ileri süren, Neo-Fisher Etkisi, bağlamında ekonometrik olarak incelemektir. Bu çalışmanın açık EH dönemi, veri seti ve analiz yöntemi açısından farklılaşarak, literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Bu amaçla Türkiye’de açık EH’nin uygulandığı 2006:01-2021:08 dönemi için devlet iç borçlanma senedi faiz oranı ve tüketici fiyatları indeksi değişkenlerine ait veriler kullanılmıştır. Çalışmada birim kök (Ng-Perron), çoklu yapısal kırılma (Bai-Perron) ve eş-bütünleşme (Johansen) testleri, Dinamik EKK regresyon tahmini ve VEC nedensellik analizi şeklindeki ekonometrik yöntemler kullanılmıştır. Analizler sonucunda değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ve nedenselliğin enflasyondan faize doğru olduğu tespit edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgulara göre Türkiye’de açık EH’nin uygulandığı dönemde Neo-Fisher Etkisi geçerli değildir. Bu bulgu, açık EH döneminde Türkiye’de enflasyon oranı yükseldikçe tasarruf sahiplerinin reel kazançlarını korumak için daha fazla faiz talebinde bulunduklarının göstergesi olarak kabul edilebilir. Analiz sonuçlarından hareketle, Türkiye’de kamu borçlarının reel değerini yükseltmek için enflasyonun aktif olarak kullanılmasının ve diğer temel makroekonomik göstergelerin dikkate alınmasının uygun olacağını söylemek mümkündür.

JEL Classification : C32 , E31 , E43 , E52
DOI :10.26650/ekoist.2022.37.1071062   IUP :10.26650/ekoist.2022.37.1071062    Tam Metin (PDF)

The Validity of The Neo-Fisher Effect in The Period of Explicit Inflation Targeting: An Econometric Analysis on Turkey

Sevda Yapraklı

Interest and inflation rates are two critical variables concerning monetary policy strategies in the form of explicit Inflation Targeting (IT) to ensure price stability. Traditionally, nominal interest rates are raised, and inflation rates are reduced to explicit IT’s target values; however, through discussions on Neo-Classical and Neo-Keynesian views, the traditional Fisher Effect has come under scrutiny. This study econometrically examines the relationship and direction of flow between nominal interest and inflation. This study contributes to the literature by providing a unique view of the open IT period, data set, and analysis method, using data regarding interest rates on government domestic debt securities and consumer price index variables from January 2006 to August 2021, when Turkey applied the explicit IT. This study uses econometric methods, such as unit root (Ng–Perron), multiple structural breaks (Bai– Perron), and cointegration (Johansen) tests, Dynamic OLS regression estimation, and VEC causality analysis. The results indicate that the variables move together in the long run, with causality running from inflation to interest. According to the analysis results, the Neo-Fisher Effect is invalid when explicit IT is applied in Turkey. These findings indicate that savers demand more interest to protect their real earnings as the inflation rate increased in Turkey during the explicit IT period. Based on the analysis results, it would be appropriate to use inflation actively and consider other basic macroeconomic indicators to manage the real value of public debt in Turkey.

JEL Classification : C32 , E31 , E43 , E52

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The relationship between nominal interest and inflation and the direction and size of the relationship are important for countries’ macroeconomic policies concerning price stability. Explicit Inflation Targeting (IT) is one of the primary monetary policy strategies applied to ensure price stability. Explicit IT intervenes upon the nominal interest rate to eliminate the deviations in the targeted inflation rates; traditionally, the nominal interest rates are raised, and the inflation rates are reduced to the targeted values. Accordingly, there is a negative relationship between the nominal interest rate and inflation; however, the economic developments that emerged, especially after the 2008 Global Crisis and the studies of Neo-Keynesian economists, have revealed a positive relationship between interest and inflation in the short term. Through discussions based on Neo-Classical and Neo-Keynesian views, the validity of the traditional Fisher Effect (which claims that there is a positive relationship between the nominal interest rate and the inflation rate and that the direction of the relationship is from inflation to interest) has come under scrutiny.

Most theoretical-applied studies on explicit IT and policy implementations in practicing countries have shown a positive relationship between interest and inflation rates; however, the direction of the relationship is from nominal interest to inflation. The positive effect of interest on inflation began as the Neo-Fisher Effect in the literature; thus, the direction of the relationship between the two variables has become important for academics and policymakers.

This study econometrically examines the direction of the relationship between nominal interest and inflation, which is important in terms of price stability. For this purpose, econometric analyses are made using monthly data from January 2006 to August 2021, when Turkey applied explicit IT. In line with the findings, this study examines whether the Neo-Fisher Effect is valid. The second part of this study is handled in three parts; explanations are made about the literature concerning applied studies examining the interest-inflation relationship. The third chapter first discusses the data set and method used in the research, and then the results of the analyses are presented and interpreted. The last part provides general evaluations and policy recommendations.

To determine whether the nominal interest-inflation relationship is valid based on the Neo-Fisher Effect, this study uses monthly data on government domestic debt securities interest rates and CPI/inflation variables from January 2006 to August 2021, when the deficit EH was applied in Turkey. The year 2003 (2003=100) is the basis for the CPI, representing inflation. The interest rate includes fixed-rate cash borrowings realized through the auction method and shows the monthly average cost of domestic cash borrowing (compounded % per year). The moving average method is used to adjust the seasonal effects of this study’s main variables.

In addition, shadow variables (K), related to the structural break periods determined by the Bai–Perron test, are created and added to the estimation equations. The inflation and nominal interest rate variables are given a value of 1 for June 2009–November 2017 and June 2015–November 2018, and 0 for other months. Furthermore, this study investigates the existence of the relationship between nominal interest and inflation using econometric analysis methods. This study’s main analysis methods are unit root (Ng–Perron), multiple structural break (Bai–Perron) and cointegration (Johansen) tests, Dynamic EKK regression estimation, and VEC causality analysis.

Since the test statistics for MZ, MZt , MSB, and MPT tests are smaller than Ng and Perron’s critical values, the basic hypothesis of “There is a unit root” is rejected; the first difference [I(1)] values of interest rate and inflation–CPI variables become stationary. The Bai–Perron structural break tests show two breaks in this study’s variables, and the Johansen cointegration tests indicate that the variables act together in the long run.

Dynamic OLS regression findings with a structural break dummy variable show that a 1% increase in the inflation rate, in the long run, leads to a 0.67% increase in the nominal interest rate; however, the positive effect of the increase in the interest rate on inflation is statistically insignificant. Similarly, the VEC causality analysis results show that there is no unidirectional causality running from the nominal interest rate to inflation, and therefore the Neo-Fisher Effect is not valid in Turkey. Dynamic OLS and VEC causality analysis results indicate that savers demand more interest to protect their actual earnings as inflation rates rise in Turkey during the explicit IT period. Based on the analysis results, it is possible to say that it would be appropriate to use inflation actively and consider other basic macroeconomic indicators to manage the real value of public debt in Turkey. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Amano, R., Carter, T.J. & Mendes, R.R. (2016). A primer on Neo-Fisherian economics. Bank of Canada: Staff Analytical Note. No. 2016-14. https://www.bankofcanada.ca/wp-content/ uploads/2016/09/san2016-14.pdf (Erişim Tarihi 15.05.2021). google scholar
 • Asemota, O.J., Bala, D.A. & Yahaya, H. (2015). Fisher Effect, structural breaks and outliers detection in ECOWAS Countries. International Journal of Statistics and Applictions, 5(5), 181195. google scholar
 • Atgür, M. & Oğuzhan, A.N. (2015). Enflasyon ve nominal faiz oranı ilişkisi: Türkiye örneği (20042013). Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(2), 521-533. google scholar
 • Awomuse, B.O. & Alimi, S.R. (2012). The relationship between nominal ınterest rates and ınflation: New evidence and ımplication for Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 3(9), 158-164. google scholar
 • Ayub, G., Rehman, N.U., Iqbal, M., Zaman, Q. & Atıf, M. (2014). Relationship between ınflation and ınterest rate: Evidence from Pakistan. Research Journal of Recent Sciences, 3(4), 51-55. google scholar
 • Baylan, M. & Pazarcı, P. (2020). Türkiye’de enflasyon faiz ilişkisi: Nedensellik analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(1), 193-216. google scholar
 • Berument, H. (1999). The Impact of inflation uncertainty on interesat rate in the UK. Scottish Journal of Political Economy, 46(2), 207-218. google scholar
 • Bias, P.V. & Hall, J.D. (2021). A test of Neo-Fisherism: 1964-2019. The B.E. Journal of Macroeconomics, 21(1), 221-251. google scholar
 • Booth, G.G. & Ciner, Ç. (2000). The Relationship between nominal interest rates and inflation: International evidence. Journal of Multinational Financial Management, 11(3), 269-280. google scholar
 • Bullock, M. & Rider, M. (1991). The cross-country relationship between interest rates and inflation over three decades. Economic Analysis Department Reserve Bank of Australia, Research Discussion Paper, DP No: 9104, 1-37. google scholar
 • Castelnuovo, E. & Surico, P. (2010). Monetary policy, inflation expectations and the price puzzle. The Economic Journal, 120(549), 1262-1283. google scholar
 • Charemza, W. & Deadman, D.F. (1993). New directions in econometric practice: General to specific modelling cointegration and vector autoregression, Cambridge: Aldershot, Edward Elgar Publishing Limited. google scholar
 • Choudhry, T. (1997). Cointegration analysis of the inverted Fisher Effect: Evidence from Belgium, France and Germany. Applied Economics Letters, 4, 257-260. google scholar
 • Cochrane, J. H. (2016). Do higher interest rates raise or lower inflation?, https://bfi.uchicago.edu/ wp-content/uploads/fisher.pdf. (Erişim Tarihi 05.09.2021). google scholar
 • Crowder, W.J. (2020). The Neo-Fisherian Hypothesis: Empirical implications and evidence?. Empirical Economics, 58, 2867-2888. google scholar
 • Crowder, W.J. & Hoffman, D.L. (1996). The Long-Run relationship between nominal interest rates and inflation: The Fisher Equation Revisited. Journal of Money Credit and Banking, 28(1). 102-118. google scholar
 • Demirgil, B. & Türkay, H. (2018). Enflasyon-faiz ilişkisi: Bir ARDL/Sınır Testi uygulaması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 515-528. google scholar
 • Doğan, B., Eroğlu, Ö. & Değer, O. (2016). Enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 405-425. google scholar
 • Erçel, G. (1999). 2000 yılı enflasyonu düşürme programı: Kur ve para politikası uygulaması, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/555855c8-90e0-4740-9188-e5b03bdc96a8/baskan_ ParaPol00.pdf?MOD=AJPERES&CA (Erişim Tarihi 23.07.2021). google scholar
 • Fahmy, Y.A.F. & Kandil, M. (2003). The Fisher Effect: New evidence and ımplications. International Review of Economics and Finance, 12(4), 451-465. google scholar
 • Fama, E.F. (1975). Short term interest rates as predictors of inflation. American Economic Review, 65, 269-282. google scholar
 • Felek, Ş. & Ceylan, R. (2021). Enflasyon-faiz etkileşimi: Türkiye için Neofisher Yaklaşım. Türkiye Ekonomi Kurumu ICE-TEA2021 International Conference on Economics, https://teacongress. com/papers/Felek_Ceylan (Erişim Tarihi 10.06.2021). google scholar
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı (2021). İstatistikler, Kamu Finansmanı İstatistikleri, Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikler, 5 Kasım 2021, https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri (Erişim Tarihi 05.11.2021). google scholar
 • Ioana, P. (2017). Monetary policy and inflation: Is there a Neo-Fisher Effect? Evidence from inflation targeting countries in Central and Eastern Europe. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 17(1), 578-583. google scholar
 • İncekara, A., Demez, S. & Ustaoğlu, M. (2012). Validity of Fisher Effect for Turkish Economy: Cointegration analysis. Procedia Social and Behavioral Sciences, 58, 396-405. google scholar
 • Jushan, B. & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18, 1-22. google scholar
 • Jushan, B. & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66, 47-78. google scholar
 • Karahan, Ö. & Yılgör, M. (2017). The causal relationship between inflation and interest rate in Turkey. Journal of Asian Development Studies, 6(2), 15-21. google scholar
 • Köksel, B. & Destek, M.A. (2015). Türkiye Ekonomisinde Fisher Hipotezinin test edilmesi: 20022014 dönemi üzerine bir ampirik analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 12471253. google scholar
 • Kugler, P. (1982). The dynamic relationship between interest rates and inflation: An empirical ınvestigation. Empirical Economics, 7, 125-137. google scholar
 • Laiboni, G.M. (2015). The Relationship between inflation pressure and interest rates: An empirical analysis of the Fisher Hypothesis in Kenya. European Journal of Business and Management, V7(35), 162-169. google scholar
 • Lukmanova, E. & Rabitsch, K. (2018). New VAR evidence on monetary transmission channels: Temporary interest rate versus inflation target shocks, Vienna University of Economics and Business, Vu WP No: 274, Wien, Australia. google scholar
 • Mercan, M. (2013). Enflasyon ve nominal faiz oranları arasındaki uzun dönem ilişkinin fisher hipotezi çerçevesinde test edilmesi: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(4), 368-384. google scholar
 • Ng, S. & Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size & power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. google scholar
 • Oktar, S., Eroğlu, N. & Eroğlu, I. (2013). 2008 Global finansal krizi, parasal aktarım kanalları ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın deneysel politika çabaları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(2), 1-28. google scholar
 • Peker, H.S. (2011). Türkiye’de enflasyon ve enflasyon hedeflemesi uygulanmasının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(22), 487-506. google scholar
 • Perron, P. & Ng, S. (1996). Useful modifications to some unit root tests with dependent errors and their local asymptotic properties. Review of Economic Studies, 63(3), 435-463. google scholar
 • Said, R.M. & Janor, H. (2001). The Long-Run relationship between nominal ınterest rates and inflation of the Asian Developing Countries. Journal Economy Malaysia, 35, 3-11. google scholar
 • Seifollahi, N., Abbasi, F. & Far, M.M. (2012). Any relation between nominal interest rate and inflation rate upon Fisher Effect. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(4), 40004007. google scholar
 • Sever, E. & Mızrak, Z. (2007). Döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler: Türkiye uygulaması. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(3), 265-283. google scholar
 • Stock, JH.H. & Watson, M.W.A. (2007). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order ıntegrated systems. Econometrica, 61(4), 783-820. google scholar
 • Strauss, J. & Terrell, D. (1995). Cointegration tests of the Fisher Hypothesis with variable trends in the world real interest rate. Southern Economic Journal, 61(4), 1047-1056. google scholar
 • Sugözü, İ.H. & Yaşar, S.S. (2020). Enflasyon ve faiz ilişkisi: OECD ülkeleri üzerine panel regresyon ve nedensellik analizleri. Maliye Dergisi, 179, 85-105. google scholar
 • Sümer, A.L. (2020). Geleneksel olmayan para politikası kapsamında Neo-Fisher etkisi: 2008 sonrası türkiye deneyimi. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-21. google scholar
 • Şimşek, M. & Kadılar, C. (2006). Fisher etkisinin Türkiye verileri ile testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1), 99-111. google scholar
 • Tayyar, A.E. (2019). Neo-Fisher etkisi ve Türkiye uygulaması. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(36), 307-339. google scholar
 • TCMB-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2001). 2021 Yılı para ve kur politikası, https://tcmb. gov.tr/wps/wcm/connect/e3eb0402-2ea1-43f6-a75f- (Erişim Tarihi 20.05.2021). google scholar
 • TCMB-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2005). Enflasyon hedeflemesi rejiminin genel çerçevesi ve 2006 yılında para ve kur politikası, https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/63eb10b3-8110 (Erişim Tarihi 15.09.2021). google scholar
 • TCMB-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2021). İstatistikler, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), Tüm Seriler, Fiyat Endeksleri, https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket (Erişim Tarihi 20.11.2021). google scholar
 • Teker, D., Alp, E.A. & Kent, O. (2012). Long-Run relation between interest rates and inflation: Evidence from Turkey. Journal of Applied Finance & Banking, 2(6), 41-54. google scholar
 • Terzioğlu, M.K. (2018). Effects of inflation uncertainty on economic policies: Inflation-targeting regime. In G. Küçükkocaoğlu & S. Gökten (Eds.), Financial Management from an Emerging Market Perspective (pp. 265-281). Intech Open, https://www.intechopen.com/chapters/57764, (Erişim Tarihi 25.04.2022). google scholar
 • Torun, M. & Karanfil, M. (2016). 1980-2013 dönemi Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişki. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 473492. google scholar
 • Tunalı, H. & Erönal, Y.Y. (2016). Enflasyon ve faiz oranı ilişkisi: Türkiye’de Fisher Etkisi’nin geçerliliği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1415-1431. google scholar
 • Tymoigne, E. (2006). Fisher’s theory of interest rates and the notion of real: A critique. The Levy Economics Institute By Bard Collage, Working Paper, W.P. No: 483. google scholar
 • Uçak, H., Öztürk, İ.İ. & Aslan, A. (2006). An examination of Fisher Effect for selected New EU Member States. International Journal of Economics and Financial, 4(4), 956-959. google scholar
 • Uçak, S. & Şahan, B. (2019). Faiz, enflasyon, döviz kuru ve büyüme ilişkisi. EKEV Akademi Dergisi, 23(79), 53-68. google scholar
 • Uribe, M. (2017). The Neo-Fisher effect in the United States and Japan. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Papers, W.P. No: 23977, Cambridge, Mass. google scholar
 • Uribe, M. (2020). The Neo-Fisher Effect: Econometric Evidence from Empirical and Optimizing Models. Columbia University and NBER, http://www.columbia.edu/~mu2166/neoFisher/fisher. pdf (Erişim Tarihi 16.07.2021). google scholar
 • Wallace, M.S. & Warner, J.T. (1993). The Fisher effect and the term structure of ınterest rates: Tests of cointegration. The Review of Economics and Statistics, 75(2), 320-332. google scholar
 • Wijesinghe, T. (2002). The relationship between nominal interest rates and inflation in Sri Lanka. Proceedings of the Midwest Business Economics Association, https://www.usi.edu/ media/3655196/Relationship-Between-Nominal (Erişim Tarihi 11.04.2021). google scholar
 • Williamson, S.D. (2016). Neo-Fisherism a radical idea, or the most obvious solution to the low inflation problem?. The Regional Economics, https://www.stlouisfed.org/~/media/Publications/ Regional%20Econo (Erişim Tarihi 12.11.2021). google scholar
 • Yapraklı, S. & Kaplan, F. (2012). Türkiye’de uygulanan açık enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı üzerine ekonometrik bir değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(2), 185-208. google scholar
 • Yapraklı, S. (2020). Yabancı portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(3), 1313-1329. google scholar
 • Yılancı, V. (2009). Fisher hipotezinin türkiye için sınanması: doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), 205-213. google scholar
 • Zortuk, M. (2007), Koşulluluk aracı olma bağlamında kısa vadeli faiz oranlarının hedeflenen enflasyondan sapmada kullanımı: Bounds test yaklaşımı (Türkiye örneği). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 6, 41-68. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yapraklı, S. (2022). Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(37), 85-105. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062


AMA

Yapraklı S. Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics. 2022;0(37):85-105. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062


ABNT

Yapraklı, S. Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, [Publisher Location], v. 0, n. 37, p. 85-105, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yapraklı, Sevda,. 2022. “Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 37: 85-105. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062


Chicago: Humanities Style

Yapraklı, Sevda,. Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 37 (Dec. 2023): 85-105. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062


Harvard: Australian Style

Yapraklı, S 2022, 'Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz', EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 37, pp. 85-105, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062


Harvard: Author-Date Style

Yapraklı, S. (2022) ‘Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz’, EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(37), pp. 85-105. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062 (3 Dec. 2023).


MLA

Yapraklı, Sevda,. Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 37, 2022, pp. 85-105. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062


Vancouver

Yapraklı S. Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];0(37):85-105. Available from: https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062 doi: 10.26650/ekoist.2022.37.1071062


ISNAD

Yapraklı, Sevda. Açık Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Neo-Fisher Etkisi’nin Geçerliliği: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0/37 (Dec. 2023): 85-105. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.37.1071062ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim10.02.2022
Kabul20.05.2022
Çevrimiçi Yayınlanma29.12.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.