E-ISSN

2667-5846

Yayın Aralığı

Yılda Üç Sayı

EditörBedia ÇakmakoğluHesenov Muşviq Cəlaloglu

Experimed, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Araştırma Enstitüsü’nün çift-kör hakemli, elektronik, açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda 3 sayı olarak yayınlanır.

2022 yılı itibariyle derginin yayın dili sadece İngilizcedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler İngilizce olmalıdır.

Dergi, ulusal ve uluslararası camiaları hedeflemekte, yayın kurulunda hem ulusal hem de uluslararası üyeler bulunmakta ve uluslararası yazar katkılarını artırmayı amaçlamaktadır.

Experimed, temel ve klinik tıp bilimlerinin tüm alanlarında orijinal araştırma, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türlerinde yüksek bilimsel standartlara sahip makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Derginin kapsamı, tıp bilimlerinin tüm alanlarındaki deneysel çalışmaları içermekte olup, bunlarla sınırlı değildir.

Derginin hedef kitlesi, temel ve klinik tıbbi bilimler ile ilgilenen ve araştırma yapan tüm uzmanla devamıMETRİKLER


14
34
296
296

ABONE OL
İLETİŞİM


Editör Ad: Bedia Çakmakoğlu E-posta: bedia@istanbul.edu.tr Dergi İletişim Ad: Editorial E-posta: experimed@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.