E-ISSN

2667-5846

Yayın Aralığı

Yılda Üç Sayı

EditörBedia ÇakmakoğluHesenov Muşviq Cəlaloglu

Experimed; İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Araştırma Enstitüsü’nün çift-kör hakemli, elektronik, açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda 3 sayı olarak yayınlanır. 2022 yılı itibariyle derginin yayın dili sadece İngilizcedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler İngilizce olmalıdır.

Experimed, temel ve klinik tıp bilimlerinin tüm alanlarında orijinal araştırma, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türlerinde makaleler yayınladığı yüksek bilimsel standartlara sahip makalelerle literatüre katkı sunmaktadır.

Derginin hedef kitlesi, temel ve klinik tıbbi bilimler ile ilgilenen ve araştırma yapan tüm uzmanlar ve araştırmacılardır.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE),European Association of Science Editors (EASE) ve Nation devamı


SON SAYI
METRİKLER


13
32
273
273

ABONE OL
İLETİŞİM


Editör Ad: Bedia Çakmakoğlu E-posta: bedia@istanbul.edu.tr Dergi İletişim Ad: Editorial E-posta: experimed@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.