Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/HT.2022.0104   IUP :10.26650/HT.2022.0104    Tam Metin (PDF)

Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım

Hasan Yıldırım

Bu çalışmada, Asparagaceae familyasından Puschkinia Adams (karsümbülü), Chionodoxa Boiss. (karyıldızı), Scilla L. (sümbülcük), Prospero Salisb. (yılansoğanı), Muscari Mill. (müşkürüm) ve Bellevalia Lapeyr. (kırsümbülü) cinslerinde bazı yeni ve geçerli olan diyagnostik karakterler sunulmuştur: Chionodoxa çiçek (salkımdaki çiçek sayısı; perigon tüpü/tepal boyu oranı; tepal rengi ve boyutları; merkezi zonun varlığı ve büyüklüğü; filament rengi); kapsül (şekli); tohum (boyutları). Scilla soğan (tünik dokusu ve rengi; etli soğan pullarının rengi); yaprak (sayısı, kanallı ya da düz oluşu, orta damarın belirgin olup olmadığı); çiçek (salkımdaki çiçek sayısı; tepal rengi ve boyutları; çiçeğin toprak düzlemine göre duruşu; perigonun yalancı tüp oluşturup oluşturmadığı; filament rengi, boyu, tabanda kıvrık olup olmayışı; anter rengi; ovaryum rengi, sitilus boyu, rengi); kapsül (şekli); tohum (boyutları, rengi; testa yüzeyinin ultrastrüktürel yapısı; dış besi dokunun varlığı, yapısı, rengi, bulunduğu konum, testaya bağlı olup olmadığı). Puschkinia çiçek durumu (şekli); çiçek (perigon rengi; boyutları; korona şekli, dişlerinin varlığı/yokluğu; perigon tüpü boyutları); kapsül (şekli); tohum (rengi). Prospero soğan (boyutu; tünik rengi ve dokusu); yaprak (sayısı, boyutları; çiçeklerin açması ile eş zamanlı mı, öncemi yoksa sonra mı ortaya çıkmakta, hangi mevsimde ortaya çıkmakta; katafil varlığı/yokluğu, mevcutsa sayısı); çiçek (boyutları, rengi; sonbahar mı (bazen yaz sonu) yoksa ilkbahar’da mı çiçekler ortaya çıkar). Muscari soğan (boyutları; tünik rengi ve dokusu); yaprak (sayısı, boyutları, kanallı ya da düz oluşu, orta damarı belirgin veya değil); pedisel (boyu); çiçek (rengi, şekli [tübülat, çansı, globoz]; perigon omuzlu mu, düz mü; tüp uzunluğu, rengi; lop uzunluğu, rengi, geriye kıvrık mı?; filamentlerin bağlandığı yer; stamenler belirgin 2 halkada mı? değil mi?); kapsül (şekli, boyutları); tohum (boyutları; testa yüzeyi papillalımı?, testa yüzeyinin ultrastrüktürel yapısı). Bellevalia soğan (boyutları, tünik rengi ve dokusu); yaprak (sayısı, boyutları, kanallı ya da düz oluşu, kenarlarındaki tüylülük durumu); pedisel (boyu); çiçek (tomurcuk ve olgun iken renkleri, şekli tüpün uzunluğu, rengi; lopların uzunluğu, rengi, tüpe oranı; anter rengi; filamentlerin bağlandığı yer; ovaryum şekli); kapsül (şekli, boyutları); tohum (rengi, boyutları; testa yüzeyinin ultrastrüktürel yapısı).

DOI :10.26650/HT.2022.0104   IUP :10.26650/HT.2022.0104    Tam Metin (PDF)

A Systematic Approach to Some Genera (Scilla, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari and Bellevalia) in the Asparagaceae

Hasan Yıldırım

In this study, some new and valid diagnostic characteristics of Puschkinia Adams (karsümbülü), Chionodoxa Boiss. (kar yıldızı), Scilla L. (sümbülcük), Prospero Salisb. (yılansoğanı), Muscari Mill. (müşkürüm) and Bellevalia Lapeyr. (kırsümbülü) from the Asparagaceae family are presented. Chionodoxa flower (flower number of inflorescence; perigon tube / tepal length; tepal colour and size; presence of central zone and its size; filament colour) capsule (shape); seed (size). Scilla bulb (tunic structure and colour; colour of inner fleshy scales); leaves (numbers, canaliculate or flat, midrib is distinct or concolour); flower (flower number of inflorescence; tepal colour and size; the position of the flower relative to the ground plane; whether the perigone forms a false tube; filament colour, length, geniculate at base or not; anther colour; ovary colour; style length, colour); capsule (shape); seed (size, colour; ultrastructure of testa surface; caruncle or strophiole presence, structure, colour, position, adhered to testa or free). Prospero bulb (size; tunic colour and structure); leaves (number, size; histeranthus or synanthus; in which season does it appear; cataphyl present or absent, [if present] number of cataphyls); flower (size, colour, in which season does it appear). Muscari bulb (size, tunic colour and structure); leaves (number, size, canaliculate or flat; midrib is distinct or concolour); pedisel (length); flower (colour, shape [tubular, campanulate, globose]); perigon shouldered or not; perigon tube length, colour; length of lobes, colour, recurved or not; attachment position of filaments; stamens arranged in 2 distinct rows? or not?); capsule (shape, size); seed (size, testa papillate or smooth?, ultrastructure of testa surface). Bellevalia bulb (size; tunic colour and structure); leaves (number, size, canaliculate or flat; indumentum of margin); pedicel (length); flower (colour in bud and mature stages, shape; tube shape, colour; lobes length, colour, ratio to the tube; anther colour; attachment position of filaments; ovary shape); capsule (shape, size); seed (colour, size, ultrastructure of testa surface).


PDF Görünüm

Referanslar

 • APG II. (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society, 141, 399-436. google scholar
 • APG III. (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. Botanical Journal of the Linnean Society of London, 161, 105-121. google scholar
 • APG. (1998). An ordinal classification for the families of flowering plants. Annals of the Missouri Botanical Garden, 85, 531-553. google scholar
 • Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A., İpek, A., Sarıhan, E.O., Özcan, S., Mirici, S. ve Parmaksız, I. (2002). Sternbergia candida Mathew et Baytop türünün kültüre alınması üzerinde araştırmalar. In: Başer KHC, Kırımer N (eds), 14. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, 61-65. google scholar
 • Baker, J. G. (1870). A revision of the genera and species of herbaceous capsular gamophyllous Liliaceae. J. Linn. Soc. Bot., 11, 349-436. google scholar
 • Baker, J. G. (1871). Puschkinia hyacinthoides in revision of the genera and Species of Scilleae and Chlorogaleae. J. Linn. Soc. Bot., 11, 435. google scholar
 • Baker, J. G. (1879). Chionodoxa luciliae. Bot. Mag. 35, t. 6433. Baker, J. G. (1879b). Chionodoxa nana. Bot. Mag. 35, t. 6453. google scholar
 • Bellevalia edirnensis Özhatay & Mathew (Hyacinthaceae). Acta Biologica Hungarica, 57(3), 339-354. google scholar
 • Boissier, E. (1884). Flora Orientalis 5. Genevae et Basileae p. 868. google scholar
 • Boissier, P. E. (1844). Diagnoses plantarum orientalium. Ser. 1 (5): 6162. Boissier, P.E. (1854). Diagnoses plantarum orientalium. Ser. 1 (13). google scholar
 • Bothmer, R., & Wendelbo, (1981). Cytological and morphological variation in Bellevalia, Nordic Journal of Botany, 1(1), 4-11. google scholar
 • Chase, M. W., Reveal, J. L. & Fay, M. F. (2009). A subfamilial classification for the expanded google scholar
 • Dahlgren, R. M., & Clifford, H. T. (1982). The monocotyledons: a comparative study. Academic Press., London, 378 pp. google scholar
 • Dahlgren, R. M., Clifford, H. T., Yeo, P. F. (1985). The families of the monocotyledons: structure, evolution and taxonomy. Springer Verlag, Berlin, 520 pp. google scholar
 • Davis, P. H. (1984). Flora Of Turkey And The East Aegean Islands. Vol. 8, Edinburgh University Press, Edinburgh. google scholar
 • Davis, P. H. & Stuart, D. C. (1980). Muscari Mill. In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Valentine, D. H. (edlr.) Flora Europaea, 5, 46-49. Cambridge University Press, London. google scholar
 • Davis, P. H., & Stuart, D. C. (1984). Muscari Miller. In: Davis P.H., Ed. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh, 8, 227-263. google scholar
 • Davis, P. H., Mill, R. R., & Tan, K., (eds) (1988). Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol. 10 Supplement, Edinburgh. google scholar
 • Demirci Kayıran, S., Özhatay, N., & Kaya, E. (2019). Muscari tauricum (Asparagaceae, Scilloideae), a new species from Turkey. Phytotaxa, 399, 109-118. DOI: https://doi.org/10.11646/ phytotaxa.399.2.1. google scholar
 • Demirci Kayıran, S., Özhatay, N., & Kaya, E. (2019). Muscari tauricum (Asparagaceae, Scilloideae), a new species from Turkey. Phytotaxa, 399, 109-118. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.399.2.1. google scholar
 • Demirci, S., Özhatay, N., & Koçyiğit, M. (2013). Muscari erdalii (Asparagaceae, Scilloideae), a new species from Southern Turkey. Phytotaxa, 154, 38-46. google scholar
 • Demirci, S., Özhatay, N., Gürdal, B., & Kaya, E. (2014). Türkiye geofit florasına katkılar (Contributions to the Turkish geophyte flora). In: Kaya, E. (Ed.) Türkiye Geofitleri 3. Furkan Ofset, Yalova, pp. 543-552. google scholar
 • Doğu, S., & Uysal, T. (2019) Muscari savranii (Asparagaceae), a new species from Central Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 402, 155-164. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.402.3.3. google scholar
 • Du Plessıs, N., & Duncan, G. (1989). Bulbous Plants of Southern Africa-A Guide to their Cultivation and Propagation. Tafelberg Publishing Limited, Cape Town, 192 pp. google scholar
 • Edmondson, J. (1984). Puschkinia Adams. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and The East Aegean Islands, 8, 226-227. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. google scholar
 • Eker, İ. (2012) Muscari Mill. In: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M. T. (Eds.) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, Istanbul, pp. 98-100. google scholar
 • Eker, İ. (2019a). Muscari fatmacereniae (Asparagaceae, Scilloideae), a new species from southern Anatolia. Phytotaxa, 397, 99-106. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.397.1.10. google scholar
 • Eker, İ. (2019b). Muscari pamiryigidii (Asparagaceae, Scilloideae), a new species from northwestern Anatolia. Phytotaxa, 408, 255266. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.408.4.2. google scholar
 • Eker, İ. (2021). What is Muscari massayanum and what is not? Second species born of confusion: Muscari erzincanicum (Asparagaceae, Scilloideae), a new species from Turkey. Phytotaxa, 487(1), 041-055. DOI: https://doi.org/10.11646/ phytotaxa.487.1.3. google scholar
 • Eker, İ., & Armağan, M. (2020). Türkiye Florası’nda Muscari kerkis (Asparagaceae)’in varlığı üzerine (On the presence of Muscari kerkis (Asparagaceae) in the Flora of Turkey). Bağbahçe Bilim Dergisi, 7, 25-34. DOI: 10.35163/bagbahce.764281. google scholar
 • Eker, İ., & Kandemir, A. (2020). Muscari sintenisii Freyn (Asparagaceae)’nin taksonomik dirilişi ve türün lektotipifikasyonu. Bağbahçe Bilim Dergisi, 7, 12-24. DOI: 10.35163/bagbahce.769591. google scholar
 • Eker, İ., & Yıldırım, H. (2021). Muscari inundatum (Asparagaceae, Scilloideae), a new species from southern Anatolia. Phytotaxa, 484(2), 181-194. DOI: https://doi.org/10.11646/ phytotaxa.484.2.3. google scholar
 • Eker, İ., Yıldırım, H., & Armağan, M. (2019). Türkiye Florası için yeni bir müşkürüm kaydı: Muscari pallens (A new grape hyacinth record for the Flora of Turkey: Muscari pallens). Bağbahçe Bilim Dergisi, 6, 45-53. DOI: 10.35163/bagbahce.559583. google scholar
 • Eroğlu, H., & Pınar, S. M. (2019). The taxonomic resurrection of Muscari haradjianii (Asparagaceae, Scilloideae), and a new synonym in the genus Muscari in Turkey. Phytotaxa, 418, 097106. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.418.1.6. google scholar
 • Eroğlu, H., Karaismailoğlu, M. C., Pınar S. M., Fidan, M. (2021). Seed micromorphology and anatomy of 36 Muscari (Asparagaceae) taxa from Turkey with notes on their systematic importance. Acta Botanica Croatica, 80(2), 146-157. DOI: https://doi. org/10.37427/botcro-2021-015. google scholar
 • Eroğlu, H., Pınar, S. M., & Fidan, M. (2019) Muscari sabihapinari sp. nov. (Asparagaceae) from Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany, 37(11). DOI: https://doi.org/10.1111/njb.02514. google scholar
 • Feinbrun-Dothan N. (1986). Flora Palaestina, 4, 60-67. The Israel Academy of Sciences, Jerusalem. google scholar
 • Feinbrun, N. (1940). A monographic study on the genus Bellevalia Lapeyr. Palestine Journal of Botany, 1, 336-409. google scholar
 • Fırat, M., & Yıldırım, H. (2020). Scilla hakkariensis, sp. nov. (Asparagaceae: Scilloideae): a new species of Scilla L. from Hakkâri (eastern Anatolia). Adansonia 42(2), 89-94. google scholar
 • Fidan, M. (2019). Bellevalia sasonii (Asparagaceae): a new species from Turkey. Phytotaxa, 394(2), 126-132. google scholar
 • Garbari, F. (1984). Some karyological and taxonomic remarks on the Italian Muscari (Liliaceae). Webbia, 38, 139-164. DOI: https:// doi.org/10.1080/00837792.1984.10670304. google scholar
 • Gemici, Y. M. (200). Gemici, Bitki Coğrafyası Ders Notları, Üniversiteliler Ofset, Bornova-İzmir. google scholar
 • Gerard, J. N. (1892). The Chionodoxas. Gard. & Forest, 5, 488-489. google scholar
 • Giray, B. (2001).Türkiye’deki Doğal Çiçek Soğanları ile ilgili gelişmeler. TOK Dergisi, 139. google scholar
 • Grey-Wilson, C., & Mathew, B. (1981). Bulbs-The Bulbous Plants of Europe and their Allies. W. Collins and Sons, Limited, London, 285 pp. google scholar
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. veBaşer, K. H. C. (edlr) (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands 11. Edinburg Üniv. Pres., Edinburgh. google scholar
 • Gürdal, B., Özhatay, N., Koçyiğit, M. ve Kaya, E. (2014). Two new species for Turkish Geophyte flora in the genus Bellevalia. Şu eserde: Kaya, E. (ed.) Türkiye Geofitleri, 3, 525-531. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayın No. 96, İstanbul. google scholar
 • Gürdal, B., Özhatay, N., Koçyiğit, M. ve Kaya, E. (2014). Two new species for Turkish Geophyte flora in the genus Bellevalia. Şu eserde: Kaya, E. (ed.) Türkiye Geofitleri, 3, 525-531. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayın No. 96, İstanbul. google scholar
 • Haw, S. G. (1986). The Lilies of China. Timber Press, Portland, Oregon, 172 pp. google scholar
 • Hoffman, A. E. (1989). Chilean monocotyledonous geophytes taxonomic considerations and their state of conservation. Herbertia, 45, 13-29. google scholar
 • Karabacak, O., Yıldırım, H., & Martin, E. (2014). Bellevalia pseudolongipes sp. nov. (Asparagaceae): a new species from southeastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 188(4), 209-217. google scholar
 • Karabacak, O., Yıldırım, H., & Martin, E. (2015). Bellevalia koyuncui sp. nova (Asparagaceae): a new species from South Eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 203(1), 081-084. google scholar
 • Kaya, E. (2014). Muscari commutatum Guss. In: Kaya, E. (Ed.) Türkiye Geofitleri 2. Furkan Ofset, Yalova, pp. 376-377. google scholar
 • Kunth, K. S. (1843). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Kunth, K. S. (ed.) Enumeratio Plantarum 4. Stutgart, s. 306-310. google scholar
 • Losinskaja, A. S. L. (1935). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Komarov, V.L. (ed.) Flora of USSR, 4, 303-311. Akademiya Nauk SSSR., Leningrad. google scholar
 • Lozina-Lozinskaya, A. S. (1968). Muscari Mill. In: Komarov V. L. (ed.), Flora of the U.S.S.R. IV: 316-324. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem. google scholar
 • Mathew, B. (1987). The Smaller Bulbs, 145. Batsford, London. google scholar
 • Mathew, B. (2005). Hyacinthaceae-Little Blue Bulbs, Bulletin number 11. RHS Plant Trials and Awards. Royal Horticultural Society. google scholar
 • Maw, G. (1879). Chionodoxa luciliae in Reports of Societies. Gard. Chron. 11, 474. google scholar
 • Meikle, R. D. (1954). A new species of Chionodoxa from Cyprus. Kew Bull., 9(3): 495-496. google scholar
 • Meikle, R. D. (1977). Chionodoxa luciliae. Bot. Mag. 181, 3: Plate (tafel) 730, 109-111. google scholar
 • Meikle, R. D. (1984). Chionodoxa Boiss. Şu eserde: Davis, P.H (ed.). Flora of Turkey and East Aegean Islands, 8, 224-226, Edinburgh University Press, Edinburgh. google scholar
 • Meikle, R. D. (1985). Flora of Cyprus: 2, 1641-1643, Royal Botanic Garden, Kew. google scholar
 • Mordak, E. V. (1984). Scilla L. Şu eserde: Davis P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 8, 214-224. Edinburgh University Press. Edinburgh. google scholar
 • Muhammed, T. R. (1896). Flora of Syria, Palestine and Sinai; from the Taurus to Ras Muhammad, and from the Mediterranean Sea to the Syrian desert, Beyrut, Syria. google scholar
 • Nicholson, G. (1897). Chionoscilla allenii. Gard. Chron., 21(3), 191. google scholar
 • Özhatay, N. (2000). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr..) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 11, 240-241. (Suppl. 2). Edinburgh University Press, Edinburgh. google scholar
 • Özhatay, N. (2000). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr..) Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11: 240-241. (Suppl. 2). Edinburgh University Press, Edinburgh. google scholar
 • Özhatay, N., Johnson, M., Mathew, B., & Dalgıç, G. (1991). A new hexaploid Bellevalia (Hyacinthaceae) from European Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 107, 89- 99. google scholar
 • Persson, K. (2006). One new and one emended species of Bellevalia (Hyacinthaceae) from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 150, 253-260. google scholar
 • Pfosser, M., & Speta, F. (1999). Phylogenetics of Hyacinthaceae Based on Plastid DNA Sequences. Annals of the Missouri Botanical Garden, 86, 852-875. google scholar
 • Pfosser, M., & Speta, F. (1999). Phylogenetics of Hyacinthaceae based on plastid DNA sequences. Ann. Missouri Bot. Gard. 86, 852-875. google scholar
 • Pınar, M. P., Fidan, M., & Eroğlu, H. (2018) Muscari botryoides (L.) Mill.: A new record for the family Asparagaceae from Turkey. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5, 116-119. DOI: 10.19159/tutad.368374. google scholar
 • Pınar, S., Eroğlu, H., & Fidan, M. (2016). Bellevalia behcetii sp. nov. (Asparagaceae): a new species from South Eastern Anatolia Turkey. Phytotaxa, 270(2), 127. google scholar
 • Pınar, S. M., & Eroğlu, H. (2018). Bellevalia turcica sp. nov. (Asparagaceae): a new species from South Anatolia, Turkey. Biologia, 1-8. google scholar
 • Pirhan, A. F., Yıldırım, H., & Altıoğlu, Y. (2015). Muscari serpentinicum sp. nova (Asparagaceae): a new species from western Anatolia, Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 21, 1-14. google scholar
 • Raunkiaer, C. (1934). The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford University Press, London. google scholar
 • Rechinger, K. (1990). Liliaceae II. In: Browicz, K.H., Persson, K., Wendelbo, P. (edlr.) Flora Iranica 165: 140-148. Verlagsanstatt, Austria: Akademic Druck. U., Graz. google scholar
 • Reveal, J. L. & Chase, M. W. (2011) APG III: Bibliographical Information and Synonymy of Magnoliidae. Phytotaxa, 19, 71-13. google scholar
 • Rix, E. M. & Phillips, R., The Bulb Book: 43. Pan Books, London, (1981). google scholar
 • Ruksans, J. (2007). Buried treasures, finding and growing the world’s choicest bulb. p: 384. Portland, Oregon: Timber Press. google scholar
 • Schulze, W. (1980). Beitrage zur taxonomie der Liliifloren VI. Der umfang der Liliaceae. Math. Nat. 29, 607-636. google scholar
 • Shmida, A., & Dafni, A. (1989). Blooming Strategies, Flower Size and Advertising in The “Lily-Group” Geophytes in Israel. Herbertia, 45, 111-123. google scholar
 • Speta, F. (1971). Beitrag zur Systematik von Scilla L. subgen. Scilla (inklusive Chionodoxa Boiss.). Österr. Bot. Z., 119, 6-18. google scholar
 • Speta, F. (1972). Entwicklungsgeschichte und Karyologie von Elaiosomen an Samen und Früchten. Naturk. Jahrb. Stadt Linz, 18, 9-65. google scholar
 • Speta, F. (1976). Über Chionodoxa Boiss., ihre Gliederung und Zugehörigkeit zu Scilla L. Naturk. Jahrb. Stadt Linz, 21, 9-79. google scholar
 • Speta, F. (1980). Die frühjahrsblühenden Scilla-Arten des östlichen Mittelmeerraumes. Naturk. Jahrb. Stadt Linz, 25, 19-198. google scholar
 • Speta, F. (1981a). Bemerkungen über die Familie Hyacinthaceae J. Agardh. Linzer biol. Beitr., 13, 79-80. google scholar
 • Speta, F. (1981b). S. bifolia L. S. Str. und S. vindobonensis Speta Der Gegenwartige Stamp Unseres Wissens. Linzer biol. Beitr., 13, 1, 77-78. google scholar
 • Speta, F. (1982). Die Gattungen Scilla L. s.str. und Prospero Salisb. im pannonischen raum. Veroff. Int. Clusius- Forschungsges. Gussing, 5, 1-19. google scholar
 • Speta, F. (1991). Zwei neue Scilla-Arten (Hyacinthaceae) aus dem östlichen Mittelmeerraum, Phyton (Horn), 31, 27-33. google scholar
 • Speta, F. (1998). Hyacithaceae. In: Kubitzki K, (ed.). The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 3. Springer-Verlag, Heidelberg. pp. 261-285. google scholar
 • Speta, F. (1998). Hyacithaceae. In: Kubitzki K, (ed.). The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 3. Springer-Verlag, Heidelberg. pp. 261-285. google scholar
 • Speta, F. (1998a). Systematische Analyse der Gattung Scilla L. s.l. (Hyacinthaceae). Phyton, 38, 1-141. google scholar
 • Speta, F. (1998b). Hyacithaceae. Şu eserde: Kubitzki., K. (ed.). The Families and Genera of Vascular Plants, Monocotyledons III: 261-285.Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. Spratt. google scholar
 • Stapf, O. (1925). Chionodoxa siehei. Bot. Mag. 150, t. 9068. google scholar
 • Stedje, B. (1998). Phylogenetic relationships and generic delimitation of sub-Saharan Scilla (Hyacinthaceae) and allied African genera as inferred from morphological and DNA sequence data. Plant Syst. Evol., 211, 1-11. google scholar
 • Stuart, D. C. (1970). Chromosome numbers in the genus Muscari. Notes R. Bot. Gard. Edinb., 30, 189-196. google scholar
 • Şahin, B., Aslan, S., Karabacak, O., & Martin, E. (2016). Bellevalia vuralii B. Şahin & Aslan (Asparagaceae): a new species from SE Turkey. Turkish Journal of Botany, 40, 394-401. google scholar
 • Townsend, C. C, Guest, E., Omar, S. A., & Al-Khayat, A. H. (1985). Flora of Iraq: 113-126., Monocotyledones. google scholar
 • Tugay, O. (2012). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), s. 95-96. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. google scholar
 • Tugay, O. (2012). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), s. 95-96. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. google scholar
 • Tugay, O. (2012). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) s. 95-96. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. google scholar
 • Turrill, W. B. (1953). Chionoscilla allenii. Bot. Mag. 169: t. 207. google scholar
 • Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., & Webb, D. A. (1980). Flora Europaea, 5, 44-45. google scholar
 • Uzunhisarcıklı, M. E., Duman, H., & Yılmaz, S. (2013). A new species of Bellevalia (Hyacinthaceae) from Turkey. Turkish Journal of Botany, 37, 651-655. google scholar
 • Valdes, B. (2004). Some Validations in Liliaceae. Willdenowia, 34(1), 63-64. google scholar
 • Whittall, E. (1889). Chionodoxas. Garden, 35, 367. google scholar
 • Wendelbo, P. (1984). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 8, 264-274. Edinburgh University Press, Edinburgh. google scholar
 • Wendelbo, P. (1984). Bellevalia Lapeyr. Şu eserde: Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 8, 264-274. Edinburgh University Press, Edinburgh. google scholar
 • Wendelbo, P. (1990). Bellevalia. Şu eserde: Rechinger, K.H. (ed.) Flora Iranica 165, 149-165. Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz. google scholar
 • Willdenow, C. L. (1808). Adamsia. Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 2, 16. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2012a). Scilla L. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). s: 106-108. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2012b). Prospero Salibs. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). s: 106. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2012c). Puschkinia Adams. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T . (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) s. 106. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2013). Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/ Liliaceae)’ın Türkiye’deki yayılışı ve tür içi varyasyon sınırları. MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences, 3(1), 7-12. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2014). Prospero seisumsiana (Ruksans & Zetterl.) Yıldırım (Asparagaceae), yeni düzenleme ve statü. Bağbahçe Bilim Dergisi, 1(1), 18-26. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2015). Muscari atillae sp. nova (Asparagaceae): a new species from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 213, 291-295. DOI:http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.213.3.9. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2015). Muscari atillae sp. nova (Asparagaceae): a new species from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 213, 291-295. DOI:http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.213.3.9. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2016). Muscari elmasii sp. nova (Asparagaceae): a new species from western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Botany 40, 380-387. DOI: doi:10.3906/bot-1507-17. google scholar
 • Y ıldırım, H. ve Altıoğlu, Y. (2021). Chionodoxa Boiss. (Asparagaceae) Cinsinin Taksonomik Statüsünün Sürdürülmesi, Türkiye’de Yayılış Gösteren Taksonlarının Morfolojik Revizyonu ve Yeni Bir Türü. Bağbahçe Bilim Dergisi, 8(1): 51-95. google scholar
 • Y ıldırım, H. Gemici, Y. ve Altıoğlu, Y. (2014). Scilla arsusiana Yıldırım & Gemici ve Scilla albinerve Yıldırım & Gemici (Asparagaceae alt familya Scilloideae): Güney Anadolu’dan iki yeni Sümbülcük (Scilla L.) türü. Bağbahçe Bilim Dergisi, 1 (2), 31-36. google scholar
 • Y ıldırım, H. (2021). Gemicia Yıldırım, Kuşkonmazgiller (Asparagaceae)’den, Kuzeydoğu Anadolu/Türkiye’den Monotipik Yeni Bir Cins. Bağbahçe Bilim Dergisi, 8(1), 38-50. google scholar
 • Y ıldırım, H., Altıoğlu, Y., Şahin, B., & Aslan, S. (2014). Bellevalia chrisii sp. nov. (Asparagaceae) from eastern Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany, 33, 45-49. google scholar
 • Yıldırım, H., Altıoğlu, Y., Şahin, B., & Aslan, S. (2014). Bellevalia chrisii sp. nov. (Asparagaceae) from eastern Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany, 33, 45-49. google scholar
 • Yıldırım, H. ve Aslan, S. (2015). Scilla alinihatiana (Asparagaceae alt familya Scilloideae): Kuzeydoğu Anadolu’dan yeni bir Sümbülcük (Scilla L.) türü. Bağbahçe Bilim Dergisi, 2(2), 33-41. google scholar
 • Yıldırım, H., Gemici, Y., & Wilkin, P. (2013). Scilla vardaria (Asparagaceae subfamily Scilloideae): a threatened new species of Scilla L. from Northeast Turkey with a floral corona. Phytotaxa, 91(2): 50-60. google scholar
 • Yıldırım. H. (2021a). Gemicia Yıldırım, a New Monotypic Genus of Asparagaceae From Southeastern Anatolia, Turkey. Bağbahçe Bilim Dergisi, 8(1), 38-50. google scholar
 • Yıldırm, H., & Altıoğlu, Y. (2021b). Resurrection of Genus Chionodoxa Boiss. (Asparagaceae), A Morphological Revision of Chionodoxa Taxa in Turkey and A New Species of This Genus. Bağbahçe Bilim Dergisi, 8(1), 51-95. google scholar
 • Yıldırımlı, Ş., & Kılıç, Ö. (2019). A new species of Muscari Mill. (Asparagaceae/Liliaceae), M. nazimiyensis from Tunceli, Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 26, 13-16. google scholar
 • Yıldırımlı, Ş., & Kılıç, Ö. (2019). A new species of Muscari Mill. (Asparagaceae/Liliaceae), M. nazimiyensis from Tunceli, Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 26, 13-16. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yıldırım, H. (2022). Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım. Herbarium Turcicum, 0(1), 1-14. https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104


AMA

Yıldırım H. Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım. Herbarium Turcicum. 2022;0(1):1-14. https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104


ABNT

Yıldırım, H. Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım. Herbarium Turcicum, [Publisher Location], v. 0, n. 1, p. 1-14, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yıldırım, Hasan,. 2022. “Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım.” Herbarium Turcicum 0, no. 1: 1-14. https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104


Chicago: Humanities Style

Yıldırım, Hasan,. Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım.” Herbarium Turcicum 0, no. 1 (Mar. 2024): 1-14. https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104


Harvard: Australian Style

Yıldırım, H 2022, 'Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım', Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 1, pp. 1-14, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104


Harvard: Author-Date Style

Yıldırım, H. (2022) ‘Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım’, Herbarium Turcicum, 0(1), pp. 1-14. https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104 (3 Mar. 2024).


MLA

Yıldırım, Hasan,. Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım.” Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 1, 2022, pp. 1-14. [Database Container], https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104


Vancouver

Yıldırım H. Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım. Herbarium Turcicum [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];0(1):1-14. Available from: https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104 doi: 10.26650/HT.2022.0104


ISNAD

Yıldırım, Hasan. Asparagaceae Familyası Altında Yer Alan Bazı Cinslere (Scila, Puschkinia, Chionodoxa, Prospero, Muscari ve Bellevalia) Yönelik Sistematik Bir Yaklaşım”. Herbarium Turcicum 0/1 (Mar. 2024): 1-14. https://doi.org/10.26650/HT.2022.0104ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim27.12.2021
Kabul04.03.2021
Çevrimiçi Yayınlanma01.04.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.