Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/HT.2022.1503   IUP :10.26650/HT.2022.1503    Tam Metin (PDF)

Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Evren CabiBurçin ÇıngayOgün DemirCansu Dumlu

Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesine ait olan, Türkiye’nin nadir bitkilerinden biridir. Bu çalışmada türün, Kırklareli ilinde tespit edilen 12 farklı lokasyondaki popülasyonlarının, toprak özellikleri ile dağılım gösterdiği alanın topografik ve iklimsel özellikleri incelenmiştir. İncelenen veriler ışığında, V. bugulufolium türünün kireç ve magnezyum değerleri açısından düşük seviyede, pH, tuzluluk, potasyum ve kalsiyum değerleri açısından orta seviyede, organik madde, toplam azot, fosfor, demir, bakır, çinko ve mangan bakımından yüksek seviyede olan topraklarda yetiştiği görülür. Türün genellikle eğimin düşük olduğu (x= %4,16), deniz seviyesine yakın alanlarda (x= 70,5 m) yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. İklimsel özellikler bakımından incelendiğinde ise daha çok ılıman iklimin hakim olduğu, neredeyse her mevsim yağış alan bölgelerde hakim olduğu görülmüştür. Ayrıca türün yaşam alanları olarak orman altı açıklıkları, kuru fundalık ve asit karakterli kayalıkları özellikle meşe türlerinin baskın olduğu orman açıklıklarını tercih ettiği gözlenmiştir. Bu çalışmada, ülkemizde nadir bir bitki olan V. bugulifolium türünün, izlenmesi, korunması (in-situ ve ex-situ) ve sürdürülebilirliği için yapılacak olan çalışmalara temel oluşturması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Verbascum bugulifoliumtoprakiklimekoloji
DOI :10.26650/HT.2022.1503   IUP :10.26650/HT.2022.1503    Tam Metin (PDF)

Evaluation of Soil and Climatic Properties of Riva Mullein (Verbascum bugulifolium Lam.) Species

Evren CabiBurçin ÇıngayOgün DemirCansu Dumlu

Rivasığırkuyruğu / Riva mullein (Verbascum bugulifolium Lam.) is a rare plant of Turkey belonging to the Euro-Siberian phytogeographic region. In this study, populations of the species in 12 different locations in Kırklareli province were examined and soil characteristics plus the topographic and climatic characteristics of the distribution area were investigated. In light of the analyzed data, it has been concluded that V. bugulifolium grows in soils that are low in lime and magnesium values, moderate in pH, salinity, potassium and calcium values, and high in organic matter, total nitrogen, phosphorus, iron, copper, zinc and manganese. It has been determined that the species generally spreads in areas where the slope is low (x= 4.16%) and close to sea level (x= 70.5 m). In terms of climatic characteristics, the ̄ species is more prevalent in temperate climates and in regions that receive precipitation in almost every season. Additionally, it has been observed that the habitats that favor the growth of the species are forest clearings, dry heath, and acidic rocks, especially forest clearings where oak species are predominant. The objective of this study is to form a basis for studies to be carried out for the monitoring, protection (in-situ and ex-situ), and sustainability of V. bugulifolium, which is a rare species in our country.

Anahtar Kelimeler: Verbascum bugulifoliumsoilclimateecology

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Verbascum bugulifolium Lam. (Riva mullein) which is the subject of our study, was first discovered by J.P. Tournefort in 1701. It was introduced to the scientific world by Lamarck in 1797 (Lamarck, 1797). It differs from other Verbascum species especially in terms of flower color. Most of the Verbascum species usually have yellow flowers, but V. bugulifolium has different combinations of yellow, orange, brown, green, and blue color tones. (Figure 1) (Huber-Morath, 1978; Karavelioğulları and Aytaç, 2008; Murbeck 1925, 1933, 1936, 1939).

V. bugulifolium is one of the rare plants of Turkey and has distribution mainly in Kırklareli and İstanbul provinces. Its populations are threatened due to anthropogenic reasons. Taxonomy, vegetation period, life cycle, habitat preferences, population status, and soil and climate preferences of this rare species must be well known in order to prepare an accurate conservation plan. The aim of this study is to form a basis for further conservation practices. For this purpose, during the “Kırklareli Province Riva (Alaca) Mullein (V. bugulifolium) Species Action Plan” project we determined habitat preferences (including soil and climate) of the populations of V. bugulifolium in Kırklareli. 

Soil samples were analyzed according to Jackson’s method (1958). Studies by Taşova and Akın (2013), Lindsay and Norvell (1978), Ülgen and Ateşalp (1972), FAO (1990), and Follet (1969) were used in the classification of values obtained as a result of soil analysis.

High-resolution digital elevation models were used to obtain elevation, aspect, and slope data based on the coordinates of the area where the populations are located (Alaska Satellite Facility Distributed Active Archive Center, 2020). In addition, data from Fick and Hijmans (2017) were used for precipitation and temperature data.

According to the results of the analysis, we found that V. bugulifolium is generally distributed in clay loam soils. It is low in lime and magnesium values, moderate in pH, salinity, potassium, and calcium values, and high in organic matter, total nitrogen, phosphorus, iron, copper, zinc, and manganese.

In order to obtain the height, aspect, and slope data of the V. bugulifolium species, the coordinate information of the 12 locations where the species is distributed was determined by entering the digital elevation model of Kırklareli province. Consequently, it was determined that the species was found at an altitude of 449 meters above sea level, generally in locations facing south. When the slope data were examined, it was determined that the individuals of the species found in areas with a slope of 0.57-24.96% were growing on an average slope of 4.16%.

Average temperature and precipitation data of 12 locations where the species is distributed were examined by using data from Fick and Hijmans (2017). According to the examinations, it was determined that the annual average temperature was 12.96 o C and the average precipitation amount was 606 mm.

V. bugulifolium is a rare species with a narrow distribution due to its low ecological tolerance. Populations of V. bugulifolium are confined to a narrow area, and are more sensitive to changes in the habitat and ecosystem. In light of the analyzed data, it was determined that the species generally spreads in areas where the slope is low (x= 4.16%) and close to sea level (x ̄ = 70.5 m). In ̄ terms of climatic characteristics, it is mostly found in regions where a temperate climate is dominant and there is precipitation in almost every season. In addition, it is seen that the species prefers forest clearings, dry heath, and acidic rocks, especially forest clearings where oak species are dominant, as habitats. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Alaska Satellite Facility Distributed Active Archive Center [ASF DAAC] (2021, Aralık 9). ALOS PALSAR DEM. Erişim adresi https://search. asf.alaska.edu google scholar
 • Atalay, İ. (2006). Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası. İzmir: Meta Basım Matbaacılık. google scholar
 • Aydınoğlu, D. (2019). Verbascum yurtkuranianum Kaynak, Daşkın & Yılmaz ve Verbascum bugulifolium Lam. (scrophulariaceae) üzerinde sistematik araştırmalar. (Doktora Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa. google scholar
 • Benedb C. (2009). Verbascum L. C. Bened^ E. Rico, J. Güemens & A. Herrero (Edlr.), Flora Iberica 13 içinde, (s. 49-71). Madrid: Real Jardın Botanico, CSIC. google scholar
 • Cabi, E., Çıngay, B., Şekerciler, F., Demir, O., İldeniz, H. K. (2019). A Reassessment of IUCN Threat Category of Verbascum bugulifolium Lam. (Riva Mullein). International Biological, Agricultural and Life Sciences Congress. Lviv, Ukrayna. google scholar
 • Catara, S., Cristaudo, A., Gualtieri, A., Galesi, R., Impelluso, C., & Onofri, A. (2016). Threshold temperatures for seed germination in nine species of Verbascum (Scrophulariaceae). Seed Science Research, 26(1), 30-46. google scholar
 • Chase, M. W., Christenhusz, M .J., Fay, M. F., Byng, J. W., Judd, W. S., ... & Stevens, P. F. (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical journal of the Linnean Society, 181(1), 1-20. google scholar
 • Çeçen, Ö., Karavelioğulları, F. A., & Ünal, A. (2015). Verbascum misirdalianum (Scrophulariaceae), a new species from central Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 217(1), 96-99. google scholar
 • Çıngay, B., & Karavelioğulları, F. A. (2016). A new species of Verbascum, V. nihatgoekyigitii(Scrophulariaceae), from southeastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 269(4), 287-293. google scholar
 • Çıngay, B., Demir, O., & Cabi, E. (2018). Verbascum faik-karaveliogullarii (Scrophulariaceae), a new species from southeastern Anatolia, Turkey. Phytotax,a 372(4), 263-272. google scholar
 • Demir, O., Çıngay, .B, Karabacak, E., & Cabi, E. (2020). Anatomical Studies on Verbascum bugulifolium Lam. (Riva Mullein). II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference. Edirne, Turkey. google scholar
 • Demir, O. (2020). Tekirdağ ilinde yayılış gösteren sığırkuyruğu (Verbascum L.) taksonları üzerine morfolojik, anatomik, palinolojik ve ekolojik çalışmalar. (Yüksek Lisans Tezi). Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ. google scholar
 • Duman, H., Uzunhisarcıklı, M. E., & Tan, K. (2017). Verbascum mughlaeum (Scrophulariaceae), a new species from SW Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 291(3), 231-236. google scholar
 • Duman, H., Uzunhisarcıklı, M. E., & Özbek F. (2020). A new species of Verbascum (Scrophulariacae) from western Turkey. Botany Letters 167(4), 409-416. google scholar
 • Duman, H., Uzunhisarcıklı, M. E., & Özbek F. (2021). A new natural hybrid of Verbascum L. (Scrophulariacae) from Turkey. GU J Sci 34. google scholar
 • ESRI. (2011). ArcGIS Desktop: Release 10. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute. google scholar
 • FAO. (1990). Guidelines for Soil Description (3rd ed). Rome: FAO. google scholar
 • Ferguson, I. K. (1972). Verbascum L. V.H. Heywoood, G.T. Tutin, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (Edlr.), Flora Europaea Vol. 3 içinde (s. 205-216). Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Fırat, M. (2015). Verbascum kurdistanicum (Scrophulariaceae), a new species from Hakkâri, Turkey. PhytoKeys, 52, 89-94. google scholar
 • Fırat, M. (2017a). Verbascum gimgimense (Scrophulariaceae), a new species from Muş province (Turkey). Phytotaxa, 291(3), 209-216. google scholar
 • Fırat, M. (2017b). Verbascum golawanense (Scrophulariaceae), a new species from Van, Turkey. Phytotaxa, 305(1), 21-28. google scholar
 • Fick, S. E., & Hijmans, R. J. (2017). WorldClim 2: new 1km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 37(12), 4302-4315. google scholar
 • Fischer, E. (2004). Scrophulariaceae. K. Kubitzki (Ed.), The Families and Genera of Vascular Plants Vol. 7 içinde (s. 333-432). Berlin: Springer. google scholar
 • Follet, R. H. (1969). Zn. Fe. Mn and Cu in Colorado Soils. (Doktora Tezi). Colorado State University, Fort Collins, Colorado. google scholar
 • GBIF.org (2021, Aralık 17). Verbascum bugulifolium. Erişim adresi: https://www.gbif.org/species/3740969. google scholar
 • Gökmen, A., Kusz, N., Karaca, N., Demirci, F., Hohmann, J., & Kirmizibekmez, H. (2017). Bioactivities of Verbascum bugulifolium and isolation of secondary metabolites. Planta Medica International Open, 4(S01), Tu-PO. google scholar
 • Gökmen, A., Kusz, N., Karaca, N., Demirci, F., Hohmann, J., & Kırmızıbekmez, H. (2021). Secondary metabolites from Verbascum bugulifolium Lam. and their bioactivities. Natural product research, 35(23), 5294-5298. google scholar
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M. T. (Edlr.) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. google scholar
 • Heywood, V. H. (1993). Flowering Plants of the World. New York: Oxford Univ. Pres. google scholar
 • Huber-Morath, A. (1978). Verbascum L. P.H. Davis (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol. 6 içinde (s. 461-603). Edinburgh: Edinburgh University Press,. google scholar
 • Karavelioğulları, F. A., Vural, M., Şahin, B. ve Aslan, S. (2014). İç Anadolu Bölgesi’nden Türkiye yeni bir tür: Verbascum aydogdui Scrophulariaceae. Bağbahçe Bilim Dergisi, 1(3), 63-71. google scholar
 • Karavelioğulları, F. A., Yüce, E., & Başer, B. (2014). Verbascum duzgunbabadagensis (Scrophulariaceae), a new species from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa, 181(1), 47-53. google scholar
 • Karavelioğulları, F. A., Çelik, S., & Işık, G. (2016). The Altitudinal, Climatical and Phenological Classification of Verbascum L. Species From Different Phytogeographical Regions of Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 14(4), 15-27. google scholar
 • Karavelioğulları, F. A., Aytaç, Z. (2008). Revision of the genus Verbascum L. (Group A) in Turkey. Botany Research Journal, 1(1), 9-32. google scholar
 • Jackson, M. L. (1958). Soil Chemical Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. Inc. google scholar
 • Laliberte, E., Zemunik, G., & Turner, B. L. (2014). Environmental filtering explains variation in plant diversity along resource gradients. Science, 345(6204), 1602-1605. google scholar
 • Lamarck, J. B. P. M. (1797). Encyclopedie methodique: botanique (Vol 4(1)). Paris: Panckoucke. google scholar
 • Lindsay, W. L., Norvell. (1978). Development of a DTPA Test for Zinc, Iron, Manganese and Copper. J. Soil Sci. Am. 42, 421-428. google scholar
 • Murbeck, S. S. (1925). Monographie der Gattung Celsia. Lunds Universitets Ârsskrift N.F. Ave ark. 2., 22(1), 1-237. google scholar
 • Murbeck, S. S. (1933). Monographie der Gattung Verbascum. Lunds Universitets Ârsskrift N.F. Ave ark. 2, 29(2), 1-630. google scholar
 • Murbeck, S .S. (1936). Nachtrage zur Monographie der Gattung Verbascum. Lunds Universitets Ârsskrift. N.F. Ave ark. 2, 32(1), 1-46. google scholar
 • Murbeck, S. S. (1939). Weitere Studien über die Gattungen Verbascum und Celsia. Lunds Universitets Ârsskrift N.F. Ave ark. 2., 35(1), 1-70. google scholar
 • Olmstead, R. G., de Pamphilis, C. W., Wolfe, A. D., Young, N. D., Elisons, W. J., & Reeves, P. A. (2001). Disintegration of the Scrophulariaceae. American Journal of Botany, 88(2), 348-361. google scholar
 • Oxelman, B., Kornhall, P., Olmstead, R. G., & Bremer, B. (2005). Further disintegration of Scrophulariaceae. Taxon, 54(2), 411-425. google scholar
 • POWO. (2021, Aralık 21). “Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Erişim adresi: http://www. plantsoftheworldonline.org/ google scholar
 • Tank, D. C., Beardsley, P. M., Kelchner, S. A., & Olmstead, R. G. (2006). Review of the systematics of Scrophulariaceae sl and their current disposition. Australian Systematic Botany, 19(4), 289-307. google scholar
 • Taşova, H., & Akın, A. (2013). Marmara bölgesi topraklarının bitki besin maddesi kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması. Toprak Su Dergisi, 2(2), 83-95. google scholar
 • Ulukuş, D., Tugay, O., & Sağlam, C. (2020). Verbascum seydisehirense (Scrophulariaceae), a new species from Konya, Central Turkey. Phytotaxa, 450(2), 229-236. google scholar
 • Ülgen, N., & Ateşalp, M. (1972). Toprakta Bitki Tarafından Alınabilir Fosfor Tayini. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Teknik Yayınlar Serisi (21). google scholar
 • Yılmaz, E., & Çiçek, İ. (2018). Detailed Köppen-Geiger climate regions of Turkey Türkiye’nin detaylandırılmış Köppen-Geiger iklim bölgeleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 225-242. google scholar
 • Zografidis, A. (2016). Two new infraspecific taxa of Verbascum delphicum (Scrophulariaceae, Scrophularieae) from mainland Greece and the island of Evvia. PhytoKeys, 74(4), 107-122. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Cabi, E., Çıngay, B., Demir, O., & Dumlu, C. (2022). Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Herbarium Turcicum, 0(1), 15-23. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503


AMA

Cabi E, Çıngay B, Demir O, Dumlu C. Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Herbarium Turcicum. 2022;0(1):15-23. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503


ABNT

Cabi, E.; Çıngay, B.; Demir, O.; Dumlu, C. Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Herbarium Turcicum, [Publisher Location], v. 0, n. 1, p. 15-23, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Cabi, Evren, and Burçin Çıngay and Ogün Demir and Cansu Dumlu. 2022. “Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi.” Herbarium Turcicum 0, no. 1: 15-23. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503


Chicago: Humanities Style

Cabi, Evren, and Burçin Çıngay and Ogün Demir and Cansu Dumlu. Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi.” Herbarium Turcicum 0, no. 1 (Mar. 2024): 15-23. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503


Harvard: Australian Style

Cabi, E & Çıngay, B & Demir, O & Dumlu, C 2022, 'Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi', Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 1, pp. 15-23, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503


Harvard: Author-Date Style

Cabi, E. and Çıngay, B. and Demir, O. and Dumlu, C. (2022) ‘Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi’, Herbarium Turcicum, 0(1), pp. 15-23. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503 (3 Mar. 2024).


MLA

Cabi, Evren, and Burçin Çıngay and Ogün Demir and Cansu Dumlu. Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi.” Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 1, 2022, pp. 15-23. [Database Container], https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503


Vancouver

Cabi E, Çıngay B, Demir O, Dumlu C. Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Herbarium Turcicum [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];0(1):15-23. Available from: https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503 doi: 10.26650/HT.2022.1503


ISNAD

Cabi, Evren - Çıngay, Burçin - Demir, Ogün - Dumlu, Cansu. Rivasığırkuyruğu (Verbascum bugulifolium Lam.) Türünün Toprak ve İklim Özelliklerinin Değerlendirilmesi”. Herbarium Turcicum 0/1 (Mar. 2024): 15-23. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1503ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim07.02.2022
Kabul01.03.2022
Çevrimiçi Yayınlanma15.03.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.