E-ISSN

0000-0000

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörPınar Akarçay

Journal of Humanity, Peace and Justice (HUPEJ), İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü’nün yayınıdır. Çok disiplinli, uluslararası ve hakemli bir dergi olan Journal of Humanity, Peace and Justice (HUPEJ) elektronik olarak yılda iki (Nisan-Ekim) kez yayın yapmaktadır ve yayın dili yalnızca İngilizcedir. Dergi, yazarlardan herhangi bir yayın ve/veya hakem ücreti talep etmemektedir.


ERKEN GÖRÜNÜMMETRİKLERABONE OL
İLETİŞİM


Istanbul University, International Institute for Genocide and Crimes Against Humanity, 34134 Fatih/İstanbul - hupej@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.