E-ISSN

2822-3365

Yayın Aralığı

Yıllık

EditörEcevit Barış ÖzenerGüldem Baykal Büyüksaraç

İstanbul Antropoloji Dergisi - Istanbul Anthropological Review (Istanb. Anthropol. Rev.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren hakemli, açık erişimli, akademik bir dergidir. Yılda bir kez (Aralık) elektronik olarak yayımlanan IAR dergisinde, antropolojinin tüm alt dalları ve ilgili diğer beşerî ve sosyal bilimler ile disiplinler arası alanlarda yürütülen ampirik ve kuramsal çalışmalara yer verilmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye gönderilen makaleler için herhangi bir işlem ücreti veya yayın bedeli talep edilmez.METRİKLER


3
20
20

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Balabanağa Mah. Ordu Cad. No: 6 Laleli- Fatih, İstanbul Tel: +90 2124555700 (dahili 15967) E-mail: iar@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.